Foto: Jesper Balleby

De dygtigste inden for 61 behandlinger Hvem er bedst til at behandle hjertesvigt, lungekræft og rygsøjlegigt? Se vindere inden for 61 behandlings- og diagnoseområder.

Dagens Medicin kårer for 13. gang Danmarks bedste hospitaler og de bedste til 61 behandlinger og undersøgelser, og grund-ingredienserne er i år de samme som sidste år: data for behandlingskvalitet og patienttilfredshed, hvor behandlingskvaliteten har den absolutte hovedrolle i kåringen af Danmarks bedste hospitaler.

Kliniske kvalitetsdata fra faglige databaser indgår i Dagens Medicins kåring af de bedste danske hospitaler inden for 61 behandlinger og undersøgelser

Vurderingen af kvaliteten er udelukkende baseret på de faglige databasers årsrapporter, og vi har bedt alle landets speciallæger hjælpe os med at vurdere, i hvor høj grad hver enkelt kvalitetsindikator inden for deres arbejdsområde er sigende for behandlingskvaliteten inden for en given sygdom eller undersøgelse.

I alt 1.248 danske speciallæger har hjulpet Dagens Medicin med at vurdere, i hvor høj grad de enkelte kvalitetsindikatorer understreger kvaliteten i behandlingen inden for en bestemt sygdom eller behandling.

Kvalitetsindikatorerne, som speciallægerne har vægtet, stammer fra de faglige databaser og skal give et bredt vurderingsgrundlag for at bedømme kvaliteten af den behandling, som de enkelte afdelinger giver.

Læs mere: Sådan finder vi Danmarks bedste hospitaler

Speciale Behandling Vinder
Anæstesiologi
Intensiv behandling: It-problemer udfordrer igen data for intensiv behandling Esbjerg, Vejle, Randers og Thisted
Anæstesi: Landets største kvalitetsdatabase ­efterlyser data  Sønderborg, Vejle
Endokrinologi Voksendiabetes: Database mangler data fra østdanske hospitaler og almen praksis Silkeborg, Horsen
Geriatri Geriatrisk behandling: Hospitaler i Region Midtjylland klarer sig bedst og dårligst Aarhus
Gynækologi
Ovariekræft: Gynækologisk kræftdatabase ramt af tekniske problemer to år i træk Kan ikke kåres
Cervixkræft: Gynækologisk kræftdatabase ramt af tekniske problemer to år i træk Kan ikke kåres
Corpuskræft: Gynækologisk kræftdatabase ramt af tekniske problemer to år i træk Kan ikke kåres
Tidlig graviditet: Færre udskrabninger efter abort Aabenraa
Hæmatologi
Akut myeloid leukæmi: Høj dødelighed blandt ældre patienter med akut leukæmi Odense
Myelodysplastisk syndrom: Få patienter i protokolleret behandling Rigshospitalet
Lymfom: Flere overlever lymfomer Hospitalsenheden Vest
Kronisk lymfatisk leukæmi: Flere behandlede CLL-patienter deltager i behandlingsprotokoller Vejle
Kronisk myeloide sygdomme: Næsten komplet dækningsgrad Aarhus
Myelamatose: Markant stigning i myelomatosepatienters ­langtidsoverlevelse Hospitalsenheden Vest
Kardiologi
Atrieflimmer: Regioner har svært ved at leve op til kvalitetskrav for atrieflimren Vejle
KAG: KAG-database er plaget af »konsekvent underrapportering« Esbjerg
Ballonudvidelser (PCI): Sundhedsplatformen plager fortsat østdanske data for ballonudvidelser Aarhus
Hjertesvigt: Østdanmark halter bagefter på mål for behandling af hjertesvigt Aalborg
Karkirurgi
Carotis trombektomi: Ventetid til operation »fortsat uacceptabel« Aarhus og Viborg
Abdominale aoartaaneurismer: Styregruppe anbefaler øget brug af endovaskulære indgreb Aalborg
Perifer bypass: Stor variation i behov for amputation efter bypasskirurgi i benet Kolding
Kirurgi
Blødende mavesår: Blødende mavesår: Store regionale forskelle på risikovurdering af patienter Aabenraa
Hul i mavesækken: Færre patienter blev opereret for hul i mavesækken inden for tre timer Rigshospitalet
Fedmekirurgi: Dansk fedmekirurgi er i topklasse Hvidovre
Lyskebrok: Styregruppe hæver standard efter årrække med stilstand for reoperationer Bispebjerg, Holbæk og Nykøbing F.
Navle- og arbrok: Styregruppe glæder sig over nedadgående rate for reoperationer Svendborg og Sønderborg
Tarmkræft: »Fantastisk flot« resultat for lækage efter kolonresektion Vejle
Lever- og galdevejskræft: Stort tidsforbrug til udredning af patienter med levermetastaser Odense
Pancreaskræft: Onkologisk behandling af pancreascancer bør gøres til et højt specialiseret tilbud Odense
Kirurgi/Onkologi Kræft i spiserør, mavemund og mavesæk:Nye kirurgiske teknikker øger overlevelsen blandt patienter med kræft i spiserør og mave Aalborg
Kirurgi/Onkologi/Patologi Brystkræft: Database lider under svigtende indberetning Esbjerg og Vejle
Onkologi Palliativ behandling: For mange patienter venter for længe på kontakt fra palliative enheder Hospitalsenheden Vest og Viborg
Lungesygdommee
KOL:  Data fra almen praksis skal løfte samarbejde om KOL-patienter Vejle
Astma: For få astmapatienter får målt lungefunktion Horsens
Nefrologi
Dialyse:  Flere med planlagt dialysestart og tidlig henvisning Sønderborg
Nyretransplantation: Femårig graftoverlevelse svagt faldende Odense
Neurokirurgi/Onkologi Kræft i hjernen:Aarhus trækker landsgennemsnittet ned Aalborg
Neurologi
Apopleksi: Flere får trombolyse – færre ­indlægges på specialafsnit Sønderborg og Hospitalsenheden Vest
Demens: Hurtig udredning øger risiko for ­forkerte diagnoser Sønderborg
Sclerose: Patienter med ­sclerose ­skifter ­hyppigt ­behandling Esbjerg
Forbigående blodprop i hjernen:Neurologer ønsker faglig enighed om brug af kirurgisk indgreb Bornholm
Obstetrik Fødsler: Stadig flere ukomplicerede fødsler Hospitalsenheden Vest
Ortopædkirurgi
Hoftenære lårbensbrud:  Behandlingen af hoftebrud halter fortsat Randers
Hoftealloplastik: Hoftealloplastik: Komplethedsgraden tager et »utilfredsstillende« dyk Silkeborg, Randers og Frederikshavn
Knæalloplastik: Antallet af operationer er steget markant Silkeborg
Rekonstruktion af korsbånd:Svigt af korsbåndsoperation og reoperation halveret Vejle
Skulderalloplastik: Region Sjælland trækker komplethedsgraden ned Silkeborg
Patologi
Screening for livmoderhalskræft: Faldende deltagelse i screeningsprogram for livmoderhalskræft Hvidovre og Vejle
Screening for tarmkræft: Deltagelse i tarmkræftscreening har været en succes Slagelse
Plastikkirurgi/Patologi Melanom: Modermærkekræft behandles på højt og ensartet niveau Rigshospitalet, Sønderborg og Aabenraa
Pædiatri
Børnekræft: Behandling af børnekræft er på højt ­internationalt niveau Aalborg
Børnediabetes:  Behandling af børnediabetes har højt bundniveau Viborg
Reumatologi
Leddegigt: Flere patienter med leddegigt har lav sygdomsaktivitet Silkeborg
Rygsøjlegigt: Markante ­forskelle i behandling af rygsøjlegigt Aarhus
Thoraxkirurgi
Isoleret bypass: Standarder for bypasskomplikationer opfyldes Aalborg
Klaperation med samtidig bypass: Enkelte patienter kan påvirke data for komplikationer eller død Rigshospitalet
Isoleret aortaklapoperation: Få komplikationer og lav dødelighed ved isoleret aortaklapoperation Rigshospitalet
Thoraxkirurgi/Onkologi Lungekræft: Overlevelsen ved lungekræft stiger ­fortsat Odense og Aarhus
Urologi
Prostatakræft: Data for prostatakræft viser markante forskelle i restsygdom Hospitalsenheden Vest
Nyrekræft: Centralisering har drevet forbedret overlevelse blandt patienter med nyrekræft Aarhus
Blærekræft: Behandling af blærekræft har høj standard Herlev
Urologi/Patologi/Onkologi Testikelkræft: Centralisering har øget behandlingskvaliteten af testikelkræft Rigshospitalet

Kommentarer

Skriv kommentar