Svigt af korsbåndsoperation og reoperation halveret Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (DKRR) har i løbet af sin levetid på 14 år set en positiv udvikling for behandlingskvaliteten.

Ifølge styregruppen bag DKRR er to års revision – altså andelen af patienter, som har behov for reoperation inden for to år efter operation – »registrets nok vigtigste outcome«.

Og her er det lykkedes at forbedre revisionen fra tre pct. ved registrets start i 2006 til 1,6 pct. i den seneste årsrapport. Det betyder, at risikoen for svigt af korsbåndsoperation og reoperation for landets patienter, som der ca. er 2.500 af årligt, er stort set halveret i registrets levetid. Det vækker glæde hos styregruppen.

»Det er et imponerende resultat med stor bedring for patienter med korsbåndslæsion,« lyder det i den indledende del af årsrapporten.

Årsrapporten for 2019 har også bragt en ny indikator med sig. Den omhandler reoperationer inden for første år af korsbåndrekonstruktion.

Standarden er her sat til <10 pct. Et niveau, som de i alt 30 offentlige afdelinger og 32 privatklinikker, som foretager korsbåndsrekonstruktion, samlet set formår at holde sig et pænt stykke under.

6,6 pct. af alle patienter fik således foretaget en reoperation på grund af menisk/bruskskade, arvævsdannelse eller gener fra implantater. Kun tre hospitalsafdelinger med større operationsvolumen formår ikke at holde sig under standarden. Det gælder Horsens, Hvidovre og Silkeborg.

I 2018 var komplethedsgraden på 83,7 pct. i forhold til Landspatientregisteret sammenlignet med en komplethedsgrad på 85,6 pct. i 2017. Således ligger registret under standarden på de 90 pct.

»Problemer med planlægning af årsrapport og sygehusomstruktureringer på sygehuse i Region Midtjylland har sandsynligvis påvirket indregistreringen til registret. Der er et klart behov for at identificere manglende indberetninger inden deadline og hjælpe afdelinger med dårlig komplethed til at foretage indberetningerne rettidigt,« skriver styregruppen som reaktion herpå.

Rekonstruktion af korsbånd DBH 2019

Rang 2020Rang 2018HospitalScore*
110Vejle100
213Aalborg99
310Køge98
47Kolding97
43Horsens97
47Viborg97
7-Grindsted95
8-Hvidovre94
818Nordsjællands Hospital94
89Aarhus94
82Randers94
1210Silkeborg91
1315Aabenraa90
1413Odense87
153Bispebjerg82
1619Næstved81
17-Gentofte75
1815Thisted74
-3Amager**-
-15Frederiksberg**-
--Bornholm**-
--Nykøbing F.**-
-3Esbjerg**-
-20Hospitalsenheden Vest**-
-1Hjørring**-
* Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register: Årsrapport 2019, omregnet til indekstal og vægtet.
** Indgår ikke i vurderingen pga utilstrækkeligt antal indberettede indikatorer

Skriv kommentar