Forretningsbetingelser for Dagens Medicin

Dit abonnement er personligt
Dit login til Dagens Medicin er personligt og må ikke benyttes af andre.

Har du eller din organisation brug for flere konti/logins, så kontakt vores abonnementsafdeling på abonnement@dagensmedicin.dk eller tlf.: 22 26 20 40 (mandag mellem 13.00-15.00, tirsdag-fredag mellem 10.00-12.00).

Dagens Medicin forbeholder sig retten til såvel at spærre adgangen, samt opsige abonnementet øjeblikkeligt og kræve erstatning for ethvert tab opstået på grund af misligholdelse af aftalen.

Der vil i dette tilfælde ikke blive ydet kompensation for en eventuelt allerede betalt restperiode af abonnementet.


Priser på abonnementer
Abonnementspriserne følger de til enhver tid gældende priser her.
Dagens Medicin forbeholder sig ret til at justere abonnementspriserne, f.eks. i forbindelse med indeksregulering.
Evt. prisændringer varsles i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.


Betaling for abonnement
Dit abonnement faktureres årligt forud. Overholdes sidste rettidige betalingsfrist ikke, udsendes der en rykker, samt pålægges et rykkergebyr. Fortsat manglende betaling vil medføre overdragelse af sagen til retslig inkasso.


Returret og fortrydelsesret

Der er ingen returret eller fortrydelsesret ved køb af et abonnement på Dagens Medicin.


Opsigelse af abonnement
Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte vores abonnementsafdeling på email: abonnement@dagensmedicin.dk

Dit abonnement på Dagens Medicin er bindende de første 12 mdr. efter aftalens indgåelse. Herefter kan du opsige abonnementet senest en måned før det genfaktureres.


Reklamation og godtgørelse
Ved reklamation skal du kontakte vores abonnementsafdeling inden for rimelig tid efter konstatering af den pågældende fejl eller mangel. Manglende digital adgang godtgøres ikke.


Force majeure
Dagens Medicin er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, hvis den manglende levering skyldes force majeure-situationer. Force majeure-situationer kan f.eks. være (men er ikke begrænset til) krigshandlinger, brand eller vejrlig og naturkatastrofer. 


Ansvarsbegrænsning
Dagens Medicin er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for evt. tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte abonnement eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Dagens Medicin er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Dagens Medicin ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.


Ophavsret
Alt indhold i de af Dagens Medicin leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må kun printes til personligt forbrug. Enhver anden anvendelse af indholdet i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Dagens Medicin.

 

* Ved sundhedsprofessionelle forstås læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker og farmakonomer, samt studerende inden for disse fag. Idet Dagens Medicin indeholder annoncer for receptpligtig medicin, er det i henhold til ’Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler’ et abonnementet forbeholdt disse erhverv.