Forretningsbetingelser for Dagens Medicin

Dagens Medicin A/S
Møntergade 19
1116 København K
Cvr: 20052678
Telefon: 33 32 44 00


Dit abonnement er personligt
Dit login til Dagens Medicin er personligt og må ikke benyttes af andre.
Har du eller din organisation brug for flere logins/brugeradgange, så kontakt os på ssh@dagensmedicin.dk

Dagens Medicin forbeholder sig retten til såvel at spærre adgangen, samt opsige abonnementet øjeblikkeligt og kræve erstatning for ethvert tab opstået på grund af misligholdelse af aftalen.

Der vil i dette tilfælde ikke blive ydet kompensation for en eventuelt allerede betalt restperiode af abonnementet.


Priser på abonnementer
Abonnementspriser følger den til enhver tid gældende prisliste herunder.
Dagens Medicin forbeholder sig ret til at justere abonnementspriserne, f.eks. i forbindelse med indeksregulering.
Evt. prisændringer varsles i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Alle priser er i danske kroner (DKK).

Som avisabonnent på Dagens Medicin får du leveret 20 aviser årligt, inkl. redaktionelle temaer/tillæg til hovedavisen, samt fri digital adgang til alle artikler og debatindlæg på Dagensmedicin.dk.
Avisen leveres hver anden fredag, svarende til 20 aviser årligt. Har du et digitalt abonnement, får du adgang til alle nyheder, artikler og debatindlæg på Dagensmedicin.dk umiddelbart efter dit køb.

  • Erhvervsaktive speciallæger og alment praktiserende læger under 70 år kan gratis modtage Dagens Medicin på tryk 20 gange om året + gratis digitalt abonnement.
  • Yngre læger, medicinstuderende og pensionerede læger kan gratis modtage digitalt abonnement. Dagens Medicin på tryk kan tilkøbes for blot 1.400,00 kr. årligt ekskl. moms (1.750 kr. inkl. moms) årligt.


For øvrige sundhedsprofessionelle* er prisen:

 

  • Årsabonnement (digitalt):  3.200 kr. ekskl. moms (4.000 kr. inkl. moms)
  • Årsabonnement (digitalt + avis):  3.600 kr. ekskl. moms (4.500 kr. inkl. moms)

For ikke-sundhedsprofessionelle er prisen:

  • Årsabonnement (digitalt): 3.200 kr. ekskl. moms (4.000 kr. inkl. moms)


FIRMAABONNEMENTER:

Vælg et firmaabonnement, hvis du sidder i et firma eller en organisation og har behov for flere digitale abonnementer (5 brugere og derover). Prisen falder, jo flere brugere der vælges.

  • 5+ brugere: 2.880 kr. pr. bruger årligt (ekskl. moms)
  • 10+ brugere: 2.720 kr. pr. bruger årligt (ekskl. moms)
  • 20+ brugere: 2.560 kr. pr. bruger årligt (ekskl. moms)


Betaling og fakturering af abonnement
Dit abonnement faktureres årligt forud. Ved oprettelse af abonnement med brug af betalingskort/kreditkort hæves beløbet på din konto med det samme. Ved årlig fornyelse af abonnementet hæves beløbet på månedsdagen for oprettelsen af dit abonnement. Den årlige genfaktureringsdato står på ordrebekræftelsen, som sendes til dig automatisk, når abonnementet oprettes.

Betales med faktura, gælder betalingsfristen som er angivet på fakturaen. Overholdes sidste rettidige betalingsfrist ikke, udsendes der en rykker, samt pålægges et rykkergebyr. Fortsat manglende betaling vil medføre overdragelse af sagen til retslig inkasso.

Firmaabonnementer faktureres ligeledes årligt forud og genfaktureres indtil abonnementet opsiges. Der krediteres ikke for en evt. reducering i antal brugeradgange i en igangværende faktureringsperiode. Ønsker man at reducere antal brugeradgange, skal dette ske skriftligt til abonnement@dagensmedicin.dk med mindst netto 30 dages varsel til datoen for genfakturering. Bemærk, at en reducering i antal brugeradgange kan have indflydelse på prisen pr. bruger. Se evt. de aktuelle priser for firmaabonnementer her: https://dagensmedicin.dk/abonnement/

Opsigelse af abonnement
Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte os: ssh@dagensmedicin.dk

Dit abonnement på Dagens Medicin er bindende de første 12 mdr. efter aftalens indgåelse. Herefter kan du opsige abonnementet senest netto 30 dage før det genfaktureres.

Prøveabonnement:
Du kan prøve Dagens Medicin helt gratis i 14 dage, med fri adgang til alt indhold, samt det daglige nyhedsbrev. I de første 14 dage kan prøveabonnementet til enhver tid opsiges skriftligt ved at skrive til vores kundeservice på abonnement@dagensmedicin.dk og vil dermed ikke fortsætte udover prøveperioden. Opsiges prøveabonnementet ikke i løbet af de første 14 dage, fortsætter det som et alm. betalingsabonnement med de gældende betingelser ift. opsigelse.

 

Reklamation og godtgørelse
Ved reklamation skal du kontakte vores abonnementsafdeling inden for rimelig tid efter konstatering af den pågældende fejl eller mangel og senest inden for 2 år. Manglende digital adgang godtgøres ikke.

 

Force majeure
Dagens Medicin er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, hvis den manglende levering skyldes force majeure-situationer. Force majeure-situationer kan f.eks. være (men er ikke begrænset til) krigshandlinger, brand eller vejrlig og naturkatastrofer. 

 

Ansvarsbegrænsning
Dagens Medicin er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for evt. tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte abonnement eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Dagens Medicin er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Dagens Medicin ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

 

Ophavsret
Alt indhold i de af Dagens Medicin leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må kun printes til personligt forbrug. Enhver anden anvendelse af indholdet i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Dagens Medicin.

 

* Ved sundhedsprofessionelle forstås læger, tandlæger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag. Idet Dagens Medicin indeholder annoncer for receptpligtig medicin, er det i henhold til ’Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler’ et abonnementet forbeholdt disse erhverv.