Stor variation i behov for amputation efter bypasskirurgi i benet

Andelen af patienter, der får en større amputation inden for et år efter perifer bypass, varierer betydeligt mellem regionerne, viser årsrapport fra Landsregistret Karbase.

Selvom andelen af karkirurgiske patienter, der inden for et år får en såkaldt samsidig større amputation efter infrainguinal bypasskirurgi for kritisk iskæmi, har været faldende gennem en årrække, er der store regionale forskelle på, hvor stor en andel af disse patienter der får en amputation. Det viser årsrapporten for 2018 fra Landsregistret Karbase.

På landsplan var risikoen for større amputation inden for et år på 11,5 pct., hvilket er et markant fald i forhold til 2014, hvor andelen af amputerede patienter var på 18,5 pct. Andelen varierede dog betydeligt mellem afdelingerne, fra 7,7 pct. i Kolding til 18,9 pct. i Aarhus.

Styregruppen bag årsrapporten påpeger, at resultaterne bør fortolkes med forsigtighed, fordi der er stor usikkerhed om beregningerne, og data er ikke justeret for eventuelle forskelle i patientgrundlag. Aarhus har i forhold til de foregående års opgørelser reduceret andelen af amputerede patienter, men ligger alligevel fortsat højt. Derfor opfordrer styregruppen til, at der på afdelingen i Aarhus gennemføres en auditundersøgelse af årsagerne til den relativt høje amputationsrate.

På verdensplan er der en stigende tendens til anvendelse af endovaskulære behandlinger ved infrainguinal bypass­kirurgi, og tilsvarende fald i brugen af åben kirurgi. Samme tendens gør sig gældende i Danmark, viser årsrapporten.

Risikoen for sårkomplikationer ved indgrebet, f.eks. blodansamlinger, lymfesiven, lymfeansamling eller vævsdød (nekrose) i arret, var på 14,5 pct. Andelen af patienter, der får sårkomplikationer, har ligget stabilt omkring 15 pct. de senere år, viser årsrapporten.

 

Perifer bypass 2019

Karkirurgi   
Perifer bypass
Rang 2019Rang 2018HospitalScore*
11Kolding100
24Slagelse98
21Odense98
44Rigshospitalet96
54Viborg95
53Aalborg95
77Aarhus93
* Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til Landsregisteret Karbase: National årsrapport 2018, omregnet til indekstal og vægtet.

Skriv kommentar