Foto: Joachim Rode

Wegovy har for alvor åbnet prioriteringsdebatten Det store problem er, at Wegovy rent faktisk virker, at der potentielt er virkelig mange medborgere, der vil have gavn af behandlingen, og at den er dyr.

Velkommen hjem fra sommerferien. Igen i år har nogen været heldig med vejret, andre det modsatte. I juli var vejret godt nok ringe herhjemme. 

Til gengæld kan man godt sige, at debatten om sundhedsvæsenet ikke har holdt sommerferie. Prioritering er virkelig kommet på dagsordenen, dog mere eller mindre åbenlyst.

At sundhedsvæsenet nu er i stand til at behandle flere sygdomme og har bedre behandlinger at tilbyde, er i denne sommer blevet skåret ud i pap. Det samme er det faktum, at det er politikerne, der beslutter, hvad vi har råd til. Nu er det jo sådan, at de faglige organisationer i årevis har efterlyst denne prioritering, så man skulle vel tro, at de var glade. Men det er nu ikke det indtryk, man får. 

Det store problem er, at Wegovy rent faktisk virker

Når der prioriteres, er der altid noget, der bliver valgt fra, selvom man som læge eller patient gerne ville bruge den nye behandling. Sommeren store emne har været Wegovy, Novo Nordisks nye medicin til behandling af overvægt, og om det skal medføre tilskud eller ej. Det store problem er, at Wegovy rent faktisk virker (og nej, jeg samarbejder ikke med Novo eller har aktier), at der potentielt er virkelig mange medborgere, der vil have gavn af behandlingen, og at den er dyr. En rigtig giftig cocktail. En af begrundelserne for at give afslag er, at det vurderes fra Lægemiddelstyrelsen, at behandlingen ikke er prisen værd. Et vigtigt prioriteringsargument. 

Patienterne er åbenlyst uenige. Forbruget af Wegovy er på kort tid blevet tårnhøjt. I april indløste 44.000 borgere recepter på Wegovy. Og tallet er formentlig stigende. Er der så et problem? Borgerne køber medicinen alligevel. I mit kliniske arbejde med behandling af patienter med kroniske smerter er overvægt et stort problem, og vel at mærke overvægt, der langt overstiger indikationsgrænsen for Wegovy.  Den direkte sammenhæng mellem overvægt og smerter er kompleks, men som læge vil jeg anbefale vægttab. 

Problemet er, at mange af patienterne ikke har råd. De er for fattige. Og de har stort set alle været igennem adskillige uvirksomme forsøg på vægttab med livsstilsændringer. Jeg glæder mig til, at det bliver undersøgt, om lavere vægt for disse patienter også afhjælper smerterne. Men de få patienter, der er startet med Wegovy, har fået det bedre, så der er i hvert fald gode grunde til kliniske undersøgelser. 

I øvrigt er det besynderligt, at en anden grund til styrelsens afslag er, at man frygter, at lægerne ikke vil følge rekommandationerne og starte med livsstilsændringerne. Lægemiddelstyrelsens tillid til lægerne er godt nok ikke høj. 

Prioriteringer af de overordnede rammer er politikernes ansvar. Det er derfor, de er valgt, men jeg savner, at de kommer på banen. Lægemiddelstyrelsens afslag på tilskud til Wegovy har ikke en ‘lægevidenskabelig’ baggrund, men er rent politisk, hvilket er fair nok. Og netop derfor er det vigtigt, at politikerne bekender kulør.

Til sidst en disclaimer. Jeg bruger selv Wegovy, og det virker. 

Skriv kommentar