»Mange har fået udskrevet Ozempic med tilskud, hvorfor regionernes medicinudgifter har været enorme, og hvilket har været på bekostning af sengepladser og sygeplejerskestillinger,« skriver Maria Krüger.Foto: Lars Andersen

Prisjustering på diabetesmedicin giver ny udfordring STIKPILLEN: På trods af samme molekyle og samme produktionsomkostninger, er Wegovy pludselig markant dyrere end Ozempic. Det er ikke fair, skriver praktiserende læge Maria Krüger.

»Hvorfor er Wegovy markant dyrere end Ozempic, når det er fuldstændig det samme produkt?« 

Dette spørgsmål har den amerikanske senator Bernie Sanders netop stillet til adm. direktør Lars Fruergaard i et personligt brev, hvor Novo Nordisk skulle have afgivet svar 7. maj.

Samme spørgsmål gør sig nu gældende herhjemme. Antallet af Ozempic-brugere er eksploderet i takt med et øget fokus på vægttabsmedicin og svær overvægt. Mange har fået udskrevet Ozempic med tilskud, hvorfor regionernes medicinudgifter har været enorme, og hvilket har været på bekostning af sengepladser og sygeplejerskestillinger.

Noget måtte gøres, for det kan ikke nytte noget, at et enkelt præparat i dén grad udhuler vores sundhedsvæsen. Med udgangspunkt i medicintilskudsnævnets anbefaling besluttede Lægemiddelstyrelsen sig derfor for at stramme op på tilskudsordningen til Ozempic. 

Over 100.000 diabetespatienter fik i 2023 GLP-1 medicin med tilskud, men mange havde ikke afprøvet billigere alternativer forinden. Lægerne havde frygtet, at de nu skulle til at skrive enkelttilskudsansøgninger på deres diabetespatienter. Men med faren for at miste en masse kunder, sænkede Novo Nordisk pludselig prisen med en tredjedel, så ordningen med klausuleret tilskud kunne fastholdes – omend med nogle strammere kriterier. Men fair nok. 

Det er en lettelse for både patienter og for læger, at der ikke skal skrives enkeltansøgninger – og så nemt var det så alligevel for Novo Nordisk at sænke prisen på deres produkt. Alt er jo til forhandling, når man står overfor at miste en lukrativ tilskudsordning.

Samme molekyle, to priser

Men nu står vi med en ny udfordring. Wegovy er pludselig markant dyrere end Ozempic. Samme molekyle og samme produktionsomkostninger. Vanligvis kan man substituere to generisk ens præparater. Hvorfor er det ikke muligt med Ozempic og Wegovy? Fordi det har man ikke ansøgt om. Fagligt set er det ulogisk, når det gælder for alle andre ens præparater, at apoteket skal udlevere det billigste.

Patienter, som ikke opfylder tilskudsklausulen, kan fortsætte med Ozempic men uden tilskud. Præparatet er nu sat ned til 873,35 kr. for 1 mg, mens Wegovy koster 1.313,35 kr. for 1 mg. Præcist det samme produkt men med en anden indpakning. 

Det er ikke fair overfor forbrugerne af Wegovy. Men alle læger har jo deres fulde ret til at udskrive medicin off-label, f.eks. Ozempic til svært overvægtige patienter – så længe man ikke skriver tilskud på recepten, holder man sig til reglerne.  

Amerikansk opfordring

Det er Novo Nordisks ansvar at sørge for, at der er tilstrækkeligt med forsyninger af både Ozempic og Wegovy, så vi ikke kommer ud i en ny restordreproblematik. De må indstille deres produktionsapparat efter efterspørgslen, ellers må apotekerne kunne substituere imellem de to præparater. 

Novo Nordisk bør ikke med deres monopol på GLP-1 udnytte deres status og producere dyr Wegovy på bekostning af billigere Ozempic og dernæst få myndighederne til at bede lægerne om kun at udskrive Ozempic til diabetespatienter og Wegovy til svært overvægtige. 

Lægernes ordinationsmønster skal ikke tilpasses medicinalindustriens interesser. Læger har altid haft deres frihed og fulde ret til at udskrive medicin off-label: Den bedste medicin og til den lavest mulige pris for patienten, det er lægens vurdering. Og uden tilskudsanmærkninger er det ikke en omkostning for samfundet. Men det ville dog være lettere, hvis Novo Nordisk sænkede prisen tilsvarende på Wegovy. Så stod vi ikke med dette nye problem. 

Mandag havde Politiken ryddet forsiden til et debatindlæg af den amerikanske senator Bernie Sanders, hvor han opfordrer Danmark til at lægge prispres på Novo Nordisk. Denne opfordring er hermed bragt videre.

Skriv kommentar