Mens vi venter – Tja, på hvad? Mange politikeres svar i debatten om sygehusvæsenet er: Der kommer en god løsning i – tja hvornår. Vi har fået en akutpakke, som ikke mange tror vil indebære betydende forbedringer. Pakken vil næppe støve mange, specielt sygeplejersker, frem fra mørket. Hvad venter vi så på? De fleste vil nok svare strukturkommissionen. Men den vil helt sikkert ikke komme med løsninger på den korte bane. Tværtimod vil rigtig meget gå på hold.

Skriv en kommentar