Introduktionsstilling i intern medicin ved De Fælles Medicinske Afdelinger på Esbjerg Sygehus Fælles Medicinske Afdelinger

Ansøgningsfrist: 12/05/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Introduktionsstillinger i specialet intern medicin, ved De Medicinske Afdelinger, er ledige til besættelse den 1. august/1. september 2024.

Stillingen er 1-årig.

Hvad enten denne stilling er starten på din karriere i et intern medicinsk speciale, eller om du har lyst til at sikre dig kompetencer, som følger dig hele lægelivet igennem, uanset specialisering, er en introduktionsstilling i intern medicin noget for dig. De intern medicinske specialer uddanner dig til at være helhedsorienteret samt til at have faglig bredde i dit videre lægeliv.

De medicinske afdelinger tilbyder de fleste intern medicinske specialer: Hepato- og gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, hæmatologi, reumatologi, kardiologi og lungemedicin.

Din introduktionsstilling kan bestå af ophold i 2 specialer, hvor vi vil tilgodese dine ønsker om valg af specialetilknytning. Som hovedregel tilknyttes du hvert speciale i 6 måneder, da vi ønsker, at du får et højt fagligt udbytte fra flere specialer, inden du subspecialiseres.

Ved du allerede hvilket speciale, du ønsker at uddanne dig inden for, kan vi efterkomme ansættelse i 1 speciale.

Om os:
De Medicinske Afdelinger består af fire afdelinger med fire separate ledelser, herunder uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger. Vi arbejder tæt sammen om Yngre lægers uddannelse, og prioriterer dette arbejde i det daglige.

Vi vægter supervision ved en erfaren kollega, som gør dig i stand til at håndtere mere komplicerede patientcases, samt at du kan arbejde selvstændigt. Vi har fokus på ultralyd hos klinikeren.

Stillingen indgår i de medicinske afdelingers for- og mellemvagtslag i tilstedeværelsesvagt. Vi har speciallæger i tilstedeværelse døgnet rundt, 2 bagvagter (medicinsk/kardiologisk), 2 mellemvagter (medicinsk) og 2 forvagter (medicinsk/kardiologisk). Vi har et godt teamarbejde, og du er aldrig alene i vagten.

Din arbejdstid er ca. 40 % i Fælles Akut Modtagelsen i medicinsk/kardiologisk team. De resterende 60 % af arbejdstiden er på dit stamafsnit med stuegang, ambulatorie mv.

Vi er et akutsygehus og et universitetssygehus, hvor de første medicinstuderende startede i sommeren 2022.

Om dig:

  • Du har afsluttet basisuddannelsen (KBU), og har interesse for intern medicin
  • Du er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med afdelingens personalegrupper
  • Du har interesse i at få en bred kontaktflade til andre sundhedsfaglige specialer
  • Måske med ønske om at prøve kræfter med forskning og kvalitetsarbejde/administrative opgaver

Tiltrædelse
1. august/1. september 2024 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for Yngre Læger.

Der indhentes børneattest forud for ansættelse. 

Hør mere
Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig til:  Allan Rohold, Ledende overlæge Hjertesygdomme, tlf. 23230189,  Allan.Rohold@rsyd.dk

Trine Vestergaard, Ledende overlæge Lungesygdomme, tlf. 21390482, Trine.vestergaard3@rsyd.dk

Lone Gabriels Klinge, Ledende overlæge M1 (gastro, hæma, reuma), tlf. 21560813, Lone.klinge@rsyd.dk

Majbritt Grønborg Knudsen, Ledende overlæge M2 (endo/nefro), tlf. 20233472, Majbritt.grønborg.knudsen@rsyd.dk

Din ansøgning
Du ansøger gennem linket nedenfor. Send din ansøgning samt relevante bilag. Anfør i din ansøgning, hvornår du ønsker ansættelse fra.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 12. maj 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt om eftermiddagen den 21. maj 2024.

Se mere om Esbjerg Sygehus her.

Esbjerg Sygehus i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her.