Foto: Privat

Politiske konspirationer på forhudsfronten Jeg har fuld forståelse for, at Morten Frisch er skuffet over, at ingen af hans påstande om konsekvenser af mandlig omskæring er reflekteret i de nationale og internationale udmeldinger. Men som forskere må vi altid være indstillet på at justere vores opfattelse af virkeligheden, i takt med at ny forskning rokker ved tidligere hypoteser, skriver Dan Meyrowitsch.

Som førende dansk forhuds- og omskæringsforsker har Morten Frisch det ikke nemt med, at samtlige af hans opfattelser vedrørende konsekvenser af drengeomskæring ikke kan bekræftes af allerede publicerede systematiske reviews og udmeldinger fra bl.a. Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Justitsministeriet, internationale sundhedsmyndigheder og i den omfattende udredning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Jeg har også fuld forståelse for, at Morten Frisch er skuffet over, at ingen af hans påstande om konsekvenser af mandlig omskæring er reflekteret i de relevante systematiske gennemgange
Dan Meyrowitsch, epidemiolog, ph.d. forskningsleder

I sit indlæg i Dagens Medicin 22. december 2020 understreger Morten Frisch, at de danske myndigheder og styrelser slet ikke har lyttet til eksperter fra de forskellige speciallægeselskaber.

Man må undres over denne udtalelse, da det netop er de samme speciallægeselskaber, som har udvalgt egne eksperter, der har bidraget til arbejdet med at udarbejde udredningen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stor fokus på politisk indflydelse

Som det fremgår af Morten Frischs lange indlæg, er der meget fokus på den politiske indflydelse, som Morten Frisch mener, at ikke mindst jøder har på evidens og statistik af relevans for non-terapeutisk omskæring. I den forbindelse skriver Morten Frisch:

»Det er påfaldende at se den dybe agtelse på omskæringsområdet, som Meyrowitsch nærer for politisk påvirkede organer og myndigheder som Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Justitsministeriet og internationale sundhedsmyndigheder.«

Jeg kan forstå, at Morten Frisch mener, at der nationalt og internationalt er tale om et politisk konspirationslignende komplot, der sætter forhudsagendaen hos de institutioner og myndigheder, som Morten Frisch nævner.

Jeg kan i øvrigt bekræfte Morten Frischs udlægning: Jeg har dyb respekt for det store arbejde, som Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Justitsministeriet har lagt i at afdække bedste viden og evidens, når det handler om non-terapeutisk drengeomskæring.

Forståelse for skuffelse

Jeg har også fuld forståelse for, at Morten Frisch er skuffet over, at ingen af hans påstande om konsekvenser af mandlig omskæring er reflekteret i de relevante systematiske gennemgange og udmeldinger fra de danske ekspertgrupper og statslige institutioner og heller ikke deles af udenlandske sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO og Centers for Disease Control and Prevention (USA).

Som forskere må vi imidlertid altid være indstillet på at justere vores egen forforståelse og opfattelse af virkeligheden i takt med, at resultater af ny forskning rokker ved vores tidligere hypoteser.

Er det ikke netop det, som gør det så spændende at undersøge den verden, som vi lever i?

Læs også:

17. december: Omskæring: Politikerne bør sikre danske drenge og mænd retten til intakte kønsdele

22. december: Kognitiv bias på forhudsfronten 

22. december: Lektor Meyrowitschs manipulationer

Kommentarer

 1. “Som forskere må vi imidlertid altid være indstillet på at justere vores egen forforståelse og opfattelse af virkeligheden i takt med, at resultater af ny forskning rokker ved vores tidligere hypoteser.”

  Og hvad er det så for en “ny forskning” der har rokket ved den “hypotese” at det må være en basal menneskeret i et moderne samfund ikke at blive udsat for unødvendig kirurgi?
  Og så endda på et tidspunkt i ens liv hvor man ikke har nogen som helst mulighed for at sige fra.

  Jeg føler mig overbevist om at Gud har fuld forståelse for at det indgreb, hvis det absolut skal foretages, bliver udført når den ser skal lægge krop til er blevet myndig og selv har taget truffet afgørelsen.

 2. Politikken d.18.12.2020 Voldtægtslov-samtykkekrav

  Voldtægtslov- omskæring!
  Politiken skiver begejstret på forsiden d. 18.december at Folketinget enstemmig har vedtaget den nye Voldtægtslov der kræver samtykkekrav ved sex, og retten til egen krop. Desværre glemmer man i glædesrusen en stor gruppe dansker som ikke er medtaget i loven nemlig drenge i alderen 0-18 år, som man stadig uden at der forligger samtykke kan bortskære dele af kønsorganerne på. Det samme Folketing vil formodentlig snart i det nye år, dog forhåbentlig ikke enstemmig vedtage en lov om at det forsat er lovligt uden samtykke at afskære dele af genitalia på raske drenge mellem 0-18 år. Forstå logikken hvis du kan, her i 2020 hvor der skal være ligestilling.

 3. Argumenter for ikke at forbyde omskæring inden 18 år er meget diffuse, umiddelbart kan jeg huske disse udtalelser:
  Statsministeren: vi skal passe på jøderne i Danmark ( jeg ved ikke om man passer på jøder ved at bortskære dele af deres genitalia?), Tidl. Statsminister Løkke: det har de gjort i årtusinder. Jøderne er et forfulgt folkefærd. Jøderne kom i gaskamre i Tyskland under II Verdenskrig. Sophie Løhde: Danmark skal ikke være det første land. Omskæring betyder meget for jøderne. 50% af USA´s mænd er omskåret ( jeg mener ikke at dansk lovgivning skal harmoniseres med lovgivning i USA der også omfatter dødsstraf). Tænk på Danmarks omdømme. Danmark der reddede jøder under II Verdenskrig, og den positive omtale vil lide skade. Det er jo kun 10-15 jøder. Jøderne vil forlade Danmark.

  Jeg finder ingen argumenter der kan retfærdiggøre, at man uden informeret samtykke kan bortskære dele af genitalia på raske drenge mellem 0-18 år.

  1. Torben Oest Wielandt, I wonder if Danes will agree to not have their babies baptised and will leave that until the child has reached an age when they can give informed consent and choose a faith for themselves? If we are not happy changing this custom, what business do we have interfering with the practises of Jews, Mohammedans and Americans?

 4. Svar til: Peter Ripley.
  Normalt vil jeg som læge ikke involvere mig i diskussion om religiøse skikke, men vil henholde mig til: Lægeløftet, FN´s Børnekonvention og Menneskerettighederne. Derfor mener jeg ikke, at jeg som læge kan foretage bortskæring af dele af genitalia på raske drenge mellem 0-18 år. Omskæring kan først foretages efter 18 år når der foreligger informeret samtykke.
  (Religioner og amerikanere vil jeg rekommandere at udføre en ”symbolsk omskæring” inden drengen er 18 år, og derefter vente til drengen er myndig og selv kan tage stilling om han vil omskæres.)

  1. Torben Oest Wielandt,

   Yes, a “symbolic circimcision” may be a workable compromise — except it is of course not circumcision and thus a form of disobedience.
   Reluctance “as a doctor” to engage in discussions about religious customs does not seem an option for any of us so we should not don’t hesitate discussing it. Religous customs are a part of our world and our patients’ world and we can’t pretend otherwise.

   Anyway, my original point was that this debate very much impacts on peoples’ religious customs, it’s not purely a medical issue and we should not ignore that, hence my mention of common child baptism customs in Denmark which some find disagreeable.

   To clarify any conflicts of interests: I am uncircumcised and neither Jewish, Muslim or American. I understand I’d last longer in bed without a foreskin but masturbation would then be slightly impeded. I see no real harm in either of those outcomes.

   In terms of a way ahead, maybe if male victims of circumcision sue the government in the EU Court of Human Rights for not protecting them against sex discrimination (girls are protected) then maybe something might change?

 5. “….da det netop er de samme speciallægeselskaber, som har udvalgt egne eksperter, der har bidraget til arbejdet med at udarbejde udredningen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.” – er en forkert gengivelse af forløbet omkring udarbejdelse af vejledningen fra STPS. STPS’ vejledning afspejlede netop IKKE de indspil, de faglige selskaber havde indgivet efter STPS’ første meget kritisable udkast. Af den grund kunne de faglige selskaber ikke se sig selv i det fortsatte arbejde og udvandrede i protest. Vejledningen har de facto ingen faglig opbakning i Danmark. STPS har måttet på shopping andetsteds for at finde et grundlag at basere sin vejledning på: Nemlig i USA, hvor omskæring er mere kulturelt rodfæstet end i Danmark. Kan Dan Meyrowitsch iøvrigt forklare, hvordan man kan forsvare, at en ikke-terapeutisk omskæring må udføres af ikke-læger, blot der er en læge tilstede (uden specifikke kvalifikationer i øvrigt). Er det fordi STPS siger det? STPS behandler denne sag med politisk bundne hænder. De er desværre ikke uvildige.

Skriv kommentar