Morten Frisch
Foto: Privat

Lektor Meyrowitschs manipulationer Læserne må vurdere, hvem de har mest fidus til. Er det til en omskæringskulturelt biased biolog, der aldrig har forsket i omskæring, og som anklager danske læger for at være ramt af ’kognitiv bias’? Eller har de mere fidus til speciallægeselskaber og forskere, der i årevis har oplyst om de helbredsmæssige og seksuelle konsekvenser af drengeomskæring, skriver Morten Frisch i et svar til Dan Meyrowitsch.

Så godt som hver gang jeg skriver et debatindlæg om drengeomskæring, går der kun kort tid, før der foreligger et modsvar fra den danske omskæringslobby i foreningen Circuminfo. Som regel er svaret underskrevet af lektor, ph.d. Dan Meyrowitsch, der er initiativtager til denne forening.

Desværre er Meyrowitsch ikke en sådan interesseret læser. Hans indlæg bygger på insinuationer om noget, jeg eksplicit forklarede, at jeg ikke har gjort

Morten Frisch, overlæge

Jeg anmeldte Circuminfo i Kristeligt Dagblad i 2016; der er desværre på ingen måde tale om nogen uhildet forening, sådan som Meyrowitsch ellers ynder at fremstille den.

Læsere, der møjsommeligt har tygget sig igennem mit indlæg den 17. december, må undre sig over Meyrowitschs kommentar. Lektoren påstår uden hold i virkeligheden, at jeg blot har brugt TV2’s offentliggjorte tal, ekstrapoleret ud fra disse og ignoreret de advarsler, der er blevet rejst fra Sundhedsdatastyrelsen mod ukritisk brug af disse tal.

Det forholder sig ikke sådan.

Indsigelser rammer forbi skiven

I kedsommelige detaljer redegjorde jeg i mit indlæg for rådataene og mine beregningsmæssige antagelser, sådan at enhver interesseret læser kunne bedømme rimeligheden i disse og følge beregningerne fra start til slut.

Desværre er Meyrowitsch ikke en sådan interesseret læser. Hans indlæg bygger på insinuationer om noget, jeg eksplicit forklarede, at jeg ikke har gjort.

Mit meget forsigtige bud på årligt 80-120 hospitalskontaktkrævende komplikationer efter rituel omskæring af 0-4-årige danske drenge står således uanfægtet af Meyrowitschs indsigelser.

Den reelle komplikationsrate kan endda som beskrevet være over 200 sådanne komplikationer om året. Komplikationer blandt små drenge, der intet fejlede, da de blev gjort til patienter med et åbent, smertefuldt sår og udsigten til et liv med en mindre følsom penis, end de burde have haft.

Kalder sig ekspert, men har aldrig forsket i omskæring

Meyrowitschs forskningsmæssige meritter på omskæringsfronten er mildt sagt ikke prangende. Det ville klæde Meyrowitsch som debattør, hvis han åbent fortalte sine læsere, at han er biolog af baggrund med speciale i tropiske parasitter.

Og vedkendte sig, at han aldrig har publiceret så meget som én fagfællebedømt artikel i et videnskabeligt tidsskrift om det emne, drengeomskæring, han i årevis via medierne og sin lobbyorganisation har bildt befolkningen, politikerne, sundhedsmyndighederne – og efterhånden nok også sig selv – ind, at han er ekspert i.

Mens Meyrowitsch således ikke selv har bedrevet forskning på området, har han på ét punkt et imponerende CV. Mig bekendt har ingen dansk forsker i samme grad som han præsteret at fejllæse andres videnskab og benytte fejlfortolkningerne til at misinformere offentligheden og bagvaske en debatmodstander.

Dette til trods for, at kompetente forskere, herunder en universitetsdekan og en professor og direktør ved en stor dansk forskningsinstitution, ved mere end én lejlighed har tilbagevist hans kreative udlægning af litteraturen og hans påstande om min videnskabelige uvederhæftighed.

Meyrowitschs bedrifter udi bagvaskelse har blandt andet omfattet følgende:

 • I 2017 stod Meyrowitsch bag et 66 sider langt smædebrev om mig, der blev sendt til min arbejdsplads, mit universitet, mine fonde og cirka 80 andre modtagere. Brevet afsendte han sammen med 61 andre (heriblandt alle landets rabbinere, nogle imamer og resten af formandskredsen i Circuminfo) med det formål at få mig fyret og frataget mit professorat og mine fondsmidler. Smædebrevet ligger den dag i dag frit tilgængeligt på nettet, selv om alle fremførte anklager er blevet tilbagevist af både min arbejdsplads og mit universitet.
 • I 2019 fik Meyrowitsch offentliggjort to læserbreve i Berlingske og The Guardian, hvor han beskrev mig som en fake forsker, han bruger som ’case’ i sit kursus om fake news for danske og internationale studerende på Københavns Universitet.
 • I 2020 lykkedes det Meyrowitsch at få Kristeligt Dagblad til på forsiden at omtale mig som ’en omstridt overlæge’, der indgår som pensum i fake news på Københavns Universitet. Da jeg efterfølgende klagede til Meyrowitschs arbejdsplads over denne offentlige tilsvining, viste det sig, at påstanden intet havde på sig. Ifølge Københavns Universitets jurist havde Meyrowitsch under udredningen af episoden indrømmet, at han aldrig nogensinde har benyttet min videnskab eller mine udsagn i omskæringsdebatten som eksempler på fake news i sin undervisning. Fire læger pillede efterfølgende Meyrowitschs kritik fra hinanden i en kronik i Kristeligt Dagblad og tydeliggjorde for læserne, at det snarere er Meyrowitsch selv, der formidler fake news vedrørende drengeomskæring.

Religiøs anerkendelse

Uden at bedrive forskning har Meyrowitsch naturligvis ikke høstet megen akademisk anerkendelse på området.

Mens mine forskningsresultater således klarer sig pænt i den internationale forskningsverden, så har de noget sværere ved at trænge igennem støjen i den hjemlige andedam

Morten Frisch, overlæge

Anderledes forholder det sig, når det gælder hans agtelse i omskæringsreligiøse cirkler.

Det Jødiske Samfund anser ham for at være en reel kapacitet på området og henviser til ham i forskningsspørgsmål, når journalister henvender sig om omskæringsdebatten.

Som en påskønnelse af hans årelange indsats for at sætte drengeomskæring i et positivt lys modtog Meyrowitsch tidligere overrabbinerhustru Meta Melchiors rejselegat ved en ceremoni i Det Jødiske Hus i København i 2017.

Tragikomisk ’appeal to authority’

Det er påfaldende at se den dybe agtelse på omskæringsområdet, som Meyrowitsch nærer for politisk påvirkede organer og myndigheder som Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Justitsministeriet og internationale sundhedsmyndigheder.

Hans ukritiske ’appeal to authority’ er rent ud sagt tragikomisk i lyset af, at en universitetslektor naturligvis udmærket ved, at der i politisk kontroversielle spørgsmål kan være endog meget store forskelle mellem politisk influerede konklusioner i styrelser og råds rapportskriverier på den ene side og nøgterne konklusioner af sundhedsforskning på den anden.

Meyrowitsch undlader at nævne, at samtlige involverede speciallægeselskabers repræsentanter udvandrede i protest mod flere af de centrale sundhedsfaglige vurderinger, som Styrelsen for Patientsikkerhed af rent politiske hensyn over for ortodokse danske jøder krævede indført i den nye vejledning om rituel drengeomskæring.

Biolog Meyrowitschs uforbeholdne respekt for styrelsens faglige dømmekraft i denne sag står i skarp kontrast til, hvordan speciallægeselskaber og forskere uden omskæringskulturel bias ser på styrelsens bekymrende tonedøve håndtering af sagen.

Styrelse favoriserer fortalere for omskæring

Modsat Meyrowitsch har jeg selv i årenes løb fået offentliggjort en længere række fagfællebedømte, videnskabelige publikationer om drengeomskærings helbredsmæssige og seksuelle konsekvenser.

Heriblandt originale forskningsartikler om sammenhænge mellem drengeomskæring og seksuelle problemer, infantil autisme og urinrørsforsnævring. Jeg har også sammen med en amerikansk forskerkollega stået bag en litteraturgennemgang om emnet, der med en aktuel Altmetric score på 241 er blevet den i særklasse mest læste artikel nogensinde i fagtidsskriftet Global Public Health.

Indtil videre ser det desværre ud til, at et flertal blandt Christiansborgs nuværende politikere lytter mere til Det Jødiske Samfunds krav og Meyrowitschs manipulationer end til speciallægers og forskeres ekspertvurderinger

Morten Frisch, overlæge

Mine publikationer er alle udkommet i internationale fagtidsskrifter med såkaldt peer-review-ordning og har bidraget til, at jeg ved den seneste detaljerede citationsopgørelse fra Stanford University, der omfatter alverdens videnskab publiceret mellem 1960 og 2019, var at finde blandt verdens 1 pct. mest citerede forskere målt ved den såkaldte C-score.

Mens mine forskningsresultater således klarer sig pænt i den internationale forskningsverden, så har de noget sværere ved at trænge igennem støjen i den hjemlige andedam, hvor omskæringsfastlåste debattører som Meyrowitsch, der ingen videnskab har bedrevet på området, på demokratisk vis får samme taletid som jeg og andre, der rent faktisk har beskæftiget os med emnet.

Ja, reelt har Styrelsen for Patientsikkerhed dokumenterbart i langt højere grad lyttet til, hvad Det Jødiske Samfund og Meyrowitsch har haft på hjerte, end på hvad jeg og andre med relevante faglige forudsætninger og dokumenterede kompetencer på området har budt ind med.

Resultatet er desværre blevet derefter.

Tomme tønders buldren

Vi lever i et land, hvor ‘børnenes statsminister’ ikke vil beskytte landets drengebørn mod rituelle kønskirurgiske overgreb. Et land, hvor sundhedsmyndigheden på området tilsidesætter lægelige eksperters og forskeres faglighed og i beskæmmende grad bøjer sig for Det Jødiske Samfunds krav og Meyrowitschs vurderinger.

Og vi lever i et land, hvor man som seriøs, flere gange prisbelønnet og internationalt velmeriteret forsker bliver forsøgt karaktermyrdet og gjort arbejdsløs af religiøse mennesker og middelmådige forskere, der ikke bryder sig om resultaterne af den internationalt anerkendte forskning, jeg og andre har frembragt.

Læserne må vurdere, hvem og hvad de har mest fidus til. Er det til politisk afstemte notater og en omskæringskulturelt biased biolog med speciale i tropiske parasitter, der aldrig har beskæftiget sig med hverken forskning eller patientbehandling på området, og som anklager danske læger og 86-88 procent af befolkningen for at være ramt af ’kognitivt bias’ i spørgsmålet om drengeomskæring?

Eller har de mere fidus til landets speciallægeselskaber og seriøse forskere, der i årevis har oplyst om de bekymrende helbredsmæssige og seksuelle konsekvenser af drengeomskæring?

Indtil videre ser det desværre ud til, at et flertal blandt Christiansborgs nuværende politikere lytter mere til Det Jødiske Samfunds krav og Meyrowitschs manipulationer end til speciallægers og forskeres ekspertvurderinger.

Men det altovervejende flertal i befolkningen ser anderledes på sagen, så der går næppe lang tid, før et folketingsflertal ikke længere gider lytte til børnerettighedskrænkende, religiøse særkrav og støjen fra omskæringslobbyens tomme tønder.

Læs også:

Omskæring: Politikerne bør sikre danske drenge og mænd retten til intakte kønsdele

Kognitiv bias på forhudsfronten

Kommentarer

 1. Omskæring er i strid med Lægeløftet, Menneskerettighederne og er tortur.

  Politiker er konfliktsky og har berøringsangst overfor religioner. De har derfor åbenbart pålagt lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed at udforme en vejledning om omskæring af raske drenge inden de er 18 år. Lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed har i sin tid aflagt Lægeløftet: ”at bruge deres kundskaber til med flid og omhu til samfundets og medmennesker gavn” dette løfte er lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed blevet tvunget til at ”glemme” siden de skal medvirker til en vejledning til lemlæstelse af drenge ved bortskæring af dele af drengenes kønsorganer. Det er i strid med Lægeløftet, at raske drenge skulle have gavn at få bortskåret dele af deres kønsorganer uden samtykke.

  Tortur består i at tilføje fysisk eller psykisk smerte. Tortur er en grov overtrædelse af Menneskerettighederne, som Danmark har underskrevet. Den der har været udsat for tortur, risikerer at udvikle posttraumatisk (PTSD).Tortur blev i Danmark afskaffet d. 6 december 1837, men omskæring er forsat i 2020 tilladt uden samtykke indtil 18 års alderen.

  KZ-lægen Dr. Josef Mengele torturede og udførte grusomme forsøg på hjælpeløse børn. I dag foretager man også bortskæring af dele af kønsorganerne på hjælpeløse børn. Utroligt, at man 75 år efter afslutningen af II Verdenskrig, med folketingets billigelse, stadig kan foretage den slags lemlæstelser af børn. Hvis man har set en mislykket inficeret omskæring, med en rød, inflammatorisk deformeret penis hvorfra der drypper pus, forstår man ikke hvorfor dette mutilerende unødvendige indgreb er foretaget.

  Støtter indlæg der går ind for: “En lov om retten til egen krop, og forbud mod omskæring på raske drenge inden de er 18 år”.
  REDIGÉR
  SVAR

Skriv kommentar