Eftertiden vil pege på de ansvarlige beslutningstagere, der sov i timen, lyder det i dette læserbrev om den angiveligt haltende lungekræftindsats i Danmark.Foto: Kåre Viemose

Flere hundrede liv kan reddes hvert år – og vi kan starte i morgen Danmark har nordisk rekord både i antal lungekræft og de dårligste resultater for overlevelse. Det kan let ændres, uden det koster ekstra.

Dette indlæg er medunderskrevet af Agnete Hedemann, fhv. radiologisk chefoverlæge, Henrik Fjeldgaard, fhv. regionsrådsmedlem (A), Inger-Marie Tryde,  regionsrådsmedlem (D), Jørn Würtz, fhv. borgmester (A), Kristian Pihl Lorentzen, fhv. MF (V), Lone Langballe, regionsrådsmedlem (O), Martin Jakobsen, regions- og byrådsmedlem (C), Steen Vindum, fhv. borgmester, byrådsmedlem (V).

I mange år har Danmark haft langt flere patienter med lungekræft og en højere dødelighed end sammenlignelige lande. Hvert år får ca. 4.900 lungekræft, og ca. 3.600 dør af lungekræft.

Forbedringspotentialet er derfor stort – og mulighederne ligger ligefor.

Screening for lungekræft med lavdosis-CT har i internationale studier reduceret dødeligheden med 24 pct. Desværre er screening omkostningstung og lægger beslag på mange personaleressourcer, som der p.t. er betydelig mangel på.

En langt billigere løsning har vist næsten samme resultater som lungekræftscreening.

Når de praktiserende læger har så beskeden mistanke om lungekræft, at de ikke finder indikation for at henvise til den store lungekræftpakke, kan de praktiserende læger henvise til lavdosis CT-scanning (som ved screening) i stedet for røntgen af lungerne, der overser hver fjerde lungekræft, og desværre primært de tidlige stadier, der kan helbredes.

Det koster stort set ikke flere personaleressourcer, og raske udsættes ikke for risici i forbindelse med undersøgelserne, da det – i modsætning til screening – kun er de syge, der undersøges.

Man bruger således personale og pengene på de syge i stedet for på de raske.

Denne bedre undersøgelsesmulighed for de praktiserende læger vil kunne redde flere hundrede menneskeliv hvert år, har eksperter vurderet – og indsatsen kunne starte i morgen.

Kombiner det med at sætte prisen for en pakke cigaretter op til kr. 100.

Så vil Danmark sætte nye nordiske rekorder i det laveste antal lungekræft og den laveste dødelighed af lungekræft.

Er det forsvarligt at undlade at agere?

Eftertiden vil pege på de ansvarlige beslutningstagere, der sov i timen.

Skriv kommentar