Absurd at få evidens-debat til at handle om min person Jeg prøvede at leve op til ‘ny politisk kultur’, hvor man ikke angriber sin modpart, forholder sig til substansen og prøver at finde fælles grund. Jeg er ked af, at Pernille Schnoor ikke gør det samme. Her er, hvad jeg er enig og uenig med hende i. Og noget om min baggrund

Interviewet med Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor her i Dagens Medicin har affødt en del undren og kritiske kommentarer, også fra mig. Det har resulteret i endnu en kommentar fra Schnoor her på siden, som jeg vil vende tilbage til senere, og til nogle radiointerview, hvor hun forsøger at uddybe sit standpunkt, som hun føler er blevet fejlrepræsenteret.

‪Det er jo beklageligt, hvis Schnoor føler sig misforstået, men jeg sidder stadig med den præcis samme opfattelse som før: Jeg vil gerne gentage, at jeg stadig er enig med hende i flere ting, bl.a. at man skal have større fokus på trivsel blandt ældre, at vi naturligvis skal have fokus på over- og fejlmedicinering, og at vi sagtens kan anvende veldokumenterede terapiformer.

Det er de andre dele, jeg finder stærkt problematiske: Der skal være mere accept af alternative behandlere, der endda i højere grad skal kunne opnå en form for autorisation, og der skal være mere åbenhed overfor andre former for evidens end det, vi normalt anvender indenfor natur- og sundhedsvidenskaberne. Intet af det blev forklaret i radioen. Lad mig derfor endnu engang citere Schnoor direkte fra det første interview:

»Hvis man tester den alternative behandling ud fra den samme positivistiske, naturvidenskabelige tilgang til sundhed, som man anvender til konventionel behandling, så er det klart, at der vil være nogle alternative metoder, der ikke vil blive godkendt i den test. Derfor skal vi udfordre de videnskabelige paradigmer.«

Det er kernen i min kritik, fordi det illustrerer en forfejlet opfattelse af, hvordan videnskab fungerer, og det er et direkte opgør med den faglighed, vi ellers har i vores sundhedsvæsen.

‪En stor del af forvirringen skyldes muligvis, at Schnoor har et lidt forældet syn på, hvordan klinisk forskning rent faktisk udføres. ‪Det er jo ikke korrekt, at man kun kigger på ting, der kan måles i blodet, eller ignorerer den menneskelige oplevelse i kliniske studier. Det er naturligvis også en del af det, men der anvendes allerede det, der kaldes Patient Reported Outcomes (PRO), hvor patienten selv beskriver sin oplevelse og tilstand. ‬Det er netop at lytte til patienten som mennesker. Naturligvis.

Det er også blevet meget mere udbredt at bruge Quality Adjusted Life Years (QALY) som mål i analyserne. Her ser man ikke kun på, hvor lang tid en given behandling forlænger overlevelsen hos patienterne i forhold til en kontrolgruppe – man tager også eksplicit højde for kvaliteten af den ekstra levetid, patienten får. Det er igen at tage helheden med i analysen. Naturligvis.

Altså findes alt det, som Schnoor mener mangler, og som ifølge sundhedsordføreren vil kræve et opgør med videnskabelige paradigmer – og det bruges allerede. ‪Det er også en meget snæver opfattelse kun at fokusere på medicinsk behandling. Man kan teste alle interventioner objektivt, hvad enten det er musikterapi eller en ny pille, og man kan og bør måle på både effekt, sikkerhed og livskvalitet.‬

Der er fortsat meget, vi ikke ved, og meget, vi sikkert tager fejl om. Men det gør ikke alting lige sandsynligt, og det er under alle omstændigheder et meget dårligt argument for åbne op for alternative behandlinger.

Og så er der Pernille Schnoors svar til mig her i Dagens Medicin. Det er ærligt talt ret skuffende. Det her er en virkelig vigtig debat, fordi den handler om vores sundhedsvæsen og mere fundamentalt om, hvordan vi bliver klogere på verden. Det er derfor, jeg i årevis har brugt tid på at engagere mig i disse diskussioner – fordi det betyder noget for rigtige, levende mennesker.

Her havde vi en mulighed for en sober debat om et vigtigt emne, og så afsporer Schnoor samtalen. Det her er ikke en kamp om uddannelser eller hvem der har læst flest bøger. Det handler ikke om mig og Pernille. Det handler om argumenterne. Eller det burde det i hvert fald.

Derfor er det så ærgerligt, at Schnoor ikke forholder sig til substansen i min kritik og forklarer mig, hvorfor jeg tager fejl, men i stedet forfalder til en klassisk kombination af logiske fejlslutninger ikke én, ikke to men tre gange: ‘Poisoning the well’ og ‘ad hominem’. Det vil sige et forsøg på at angribe min personlige integritet og sætte spørgsmålstegn ved mine motiver i stedet for at forholde sig til det, jeg skriver. Det er altid ærgerligt, når debatter bliver ødelagt af den slags, men det er særligt problematisk, mener jeg, når det kommer fra en repræsentant for et parti, der ellers har slået sig op på at ville skabe en ny politisk kultur.

Forsøget på at få det til at handle om min person er særligt absurd, idet jeg aldrig har lagt skjul på eller skammet mig over hverken mit Radikale folketingskandidatur, min plads i regionsrådet eller mit professionelle arbejde som forsker hos Lundbeck. Tværtimod. Jeg kan godt lide at gøre en forskel. Men jeg er pinligt opmærksom på den balance, jeg er nødt til at have, og derfor deltager jeg aldrig i debatter om de ting, jeg arbejder med professionelt. Jeg vil ikke risikere, at man kan sætte spørgsmålstegn ved min integritet eller mine motiver, og jeg udtaler mig naturligvis ikke på vegne af min arbejdsgiver.

Men debatter om vacciner, om forskning og om videnskab blander jeg mig gerne i, og det bliver jeg ved med. Man kunne også overveje, om min faglige baggrund betyder, at jeg rent faktisk har en indsigt i stofområdet.

Dertil kommer, at jeg har skrevet præcis de samme ting om disse emner i årevis: Da jeg var ph.d-studerende og senere forsker på Københavns Universitet. Da jeg var forsker på University of Canterbury i New Zealand. Da jeg var forsker på Carlsberg. Da jeg var forsker på Steno Diabetes Center Copenhagen. Og stadig i dag hvor jeg er forsker på Lundbeck.

Var det mere rigtigt, dengang jeg arbejdede et andet sted? Og ville det blive mere rigtigt, hvis jeg sagde op i morgen?

Bemærk også, at jeg taler for generelt stringente krav til evidens og dokumentation for effekt og virkning af behandlinger, og jeg mener, at det er rigtigt og vigtigt at have skrappe krav til klinisk forskning, så det udføres med integritet og høje etiske standarder. Det gælder selvsagt også for medicinalindustrien.

Måske har jeg misforstået formålet med ‘ny politisk kultur’, men i mine øjne handler det om en bedre debatstil, hvor man ikke angriber sin modpart, hvor man forholder sig til substansen, og hvor man prøver at finde fælles grund. Det prøvede jeg selv, og jeg er ked af, at Pernille Schnoor ikke gør det samme.

Kommentarer

 1. Kære Stinus
  Det er så skarpt skrevet.
  Nogle gange er liv eller død ikke en “dekonstrueret socialkonstruktivistisk diskursiv position”, men faktisk en sandhed, der er til at føle på.

 2. Kære Linus
  Tak for et par tankevækkende kommentarer. Jeg er fuldkommen enig i at behandling bør være evidens baseret!!! Og at Pernille Schnoor ikke burde have fokuseret så meget på din stilling, men det burde nok have stået i din første kommentar til interviewet med hende, det kan ses som “conflict of interest”.
  MEN mit ærinde her er mere at stille spørgsmålet, er al behandlingen i vores sundhedssystem evidens baseret? NEJ, og Jeg bliver nogen gange så træt, når man skriver som om alt i vores sundhedssystem er evidens baseret. Et forholdsvist nyt studie publiceret i BMJ (How good is the evidence to support primary care practice? Mark H Ebell et al, https://ebm.bmj.com/content/22/3/88) angiver at det i kun er 18% af behandlingerne, der er baseret på høj kvalitetsstudier, hvor man kan stole på konklusionerne! I bedste fald er det ca. 50% hvis al evidens inkluderes. Her ud over hvor mange af de “patient reported outcomes” er validerede??? Ikke særlig mange kan jeg afslører!
  Så måske skulle vi læger og forskere komme ned fra den høje hest og være lidt mere ydmyge når vi udtaler os generelt.
  Men igen tak for nogle gode og tankevækkende kommentarer, selvom vi ikke er helt enige.

Skriv kommentar