Foto: Lars Andersen

Lægeforeningen fortsætter sin diskrimination af kvindelige medlemmer Vi er skuffede og vrede over, at Lægeforeningen og Lægernes Pension afviser at ændre i den pensionsordning, som betyder, at kvindelige læger meldt ind før 1998, får op til 10 pct. mindre udbetalt årligt end mænd. I stedet fortsætter man med åbenlyst at kønsdiskriminere sine kvindelige medlemmer.

I Lægernes Pensionskasse (LP) får kvindelige læger – hvis de er så uheldige at have startet deres lægeliv før 1998 – væsentligt mindre udbetalt end deres mandlige kolleger, når de kommer i pensionsalderen.

Disse kvindelige læger får op til 10 pct. mindre udbetalt i pension årligt, og det selvom de har indbetalt præcis det samme som deres mandlige kolleger.

Jamen, så flyt da pensionsselskab, vil nogen måske bemærke. Men da det drejer sig om en arbejdsmarkedspension i en tvungen kollektiv ordning, har de kvindelige læger ingen mulighed for at flytte til et andet pensionsselskab. Disse kvindelige læger er stavnsbundne i den kønsopdelte ordning i LP.

Det var på denne baggrund, at vi, en gruppe kvindelige læger indmeldt i LP før 1998, i begyndelsen af året stillede op til valg som delegerede for at komme til orde på generalforsamlingen til Lægernes Pension et par måneder senere. Formålet med vores kandidatliste ‘Lige Pension’ var tydelig og klar, nemlig at få ændret den kønsopdelte pensionsordning for læger indmeldt i pensionskassen før 1998.

Fik valgt 36 delegerede

Vores liste fik en hel del kandidater. Og det betød, at der for første gang i LP’s 75-årige historie blev valg til LP’s generalforsamling.

Vi var og er desillusionerede og skuffede over LP, men ikke mindst over Lægeforeningen, som åbenlyst bakker op om fortsat kønsdiskriminering af egne kvindelige medlemmer

Vi kom ind med 36 kandidater ud af 125 delegerede til generalforsamlingen, hvilket tydeligvis overraskede Lægeforeningen, som ellers har haft monopol på alle pladser.

Ved generalforsamlingen i april 2021 kunne vores liste dermed stille forslag om, at LP til generalforsamlingen i 2022 undersøgte muligheden for at indføre unisexpension for alle medlemmer og ikke kun for de læger, som var indmeldt efter 1997.

Selv dette – meget beskedne forslag – blev nedstemt af Lægeforeningens og FADL’s kandidatliste.

Særligt Lægeforeningen skuffer

Det blev dermed ret tydeligt for os, at LP – og Lægeforeningen – ikke ønskede at ændre denne ordning, endskønt den er kønsdiskriminerende og stiller de kvindelige læger økonomisk ringere end de mandlige.

Vi var og er desillusionerede og skuffede over LP, men ikke mindst over Lægeforeningen, som åbenlyst bakker op om fortsat kønsdiskriminering af egne kvindelige medlemmer.

Det moralske kodeks stemmer dårligt overens med det værdigrundlag, som Lægeforeningen fremfører i alle andre sammenhænge.

Altså værdier såsom ligestilling og fokus på ordentlighed og moralsk korrekt opførsel. Disse værdier skal bare ikke udstrækkes til deres (ældre) kvindelige medlemmer.

Dårlige forklaringer

Lægeforeningen og LP er kommet med flere begrundelser for ikke at ville ændre den kønsopdelte pensionsordning.

Eksempelvis, at det var lovligt dengang, altså før 1998. At det vil være for dyrt at ændre. At det vil være urimeligt (og ulovligt?) at forsøge at ligestille medlemmerne. At det altid har været sådan. Og ikke mindst, at det alt sammen er meget kompliceret.

Men den vigtigste årsag ligger måske i vendingen ‘Follow the money’. Så længe de, som har økonomisk interesse i at opretholde en uretfærdig ordning, kan gøre det, er enhver diskussion om ret og rimelighed underordnet.

Og ret og rimelighed er vel at støtte ligestilling, såvel den økonomiske som på andre områder?

Formand: LP er solidarisk

I år har Lægeforeningen – og i øvrigt for første gang nogensinde – meget aktivt engageret sig i opstilling af kandidater til det kommende års generalforsamling på Lægeforeningens liste.

Lægeforeningen har således sendt direkte og personlige opfordringer, underskrevet af formand Camilla Rathcke, til samtlige af deres repræsentanter og opfordret dem til at stille op på foreningens liste som kandidat til LP.

Så længe de, som har økonomisk interesse i at opretholde en uretfærdig ordning, kan gøre det, er enhver diskussion om ret og rimelighed underordnet

En kvindelig læge, der er delegeret på vores liste, skrev tilbage til formanden, at hun var dybt frustreret over Lægeforeningens påstande i det fremsendte materiale om solidaritet i den eksisterende – og fortsat kønsopdelte – pensionsordning.

I sit svar skrev Camilla Rathcke, at Lægernes Pension ‘i sin grundstruktur er en solidarisk ordning’ – og anførte desuden som argument for, hvorfor tingenes aktuelle tilstand ikke kan ændres, at ‘der ikke kan skitseres en realistisk økonomisk udligning, hvilket jo ikke er nemmere så mange år efter’.

Ikke solidarisk med alle

Ak ja – det er meget kompliceret. Men Camilla Rathcke forholder sig stadig ikke til det grundlæggende uretfærdige i den nuværende kønsopdelte ordning, og især det faktum, at LP ikke er en solidarisk ordning, hvis ordningen kun er solidarisk med nogle og ikke alle medlemmer.

Ligesom man heller ikke kan være halvt gift, kan man ikke kun være lidt solidarisk!

Når Camilla Rathcke desuden anfører, at der ikke kan skitseres en realistisk økonomisk udligning, må vi fra listen ‘Lige Pension’ tørt bemærke, at det har Lægeforeningen og LP sådan set slet ikke ønsket at undersøge, så det ved de ikke noget om.

Og at det skulle være vanskeligere at ændre en ordning efter så mange år, falder tilbage på det samme, idet man kunne og burde have taget fat i den problemstilling for mange år siden.

Begge forhold er undladelsessynder, som må påhvile Lægeforeningen og Lægernes Pension at få bragt i orden.

Udemokratisk proces

Det eneste positive, vi kan slutte fra dette års kampvalg til generalforsamling i LP, er, at dette valg for første gang i pensionskassens historie medførte opmærksomhed omkring den demokratiske proces.

Spørgsmålet er dog, om der reelt er tale om en demokratisk proces, eftersom Lægeforeningen har råderet over alle medlemsoplysninger og desuden har økonomiske og personalemæssige ressourcer til at føre valgkamp?

For det er tydeligt og bestemt ikke særligt positivt, at den demokratiske proces i forhold til listerne til valget i LP ikke er ens for alle.

Selvom alle opstillede lister er medlemmer af Lægeforeningen, har kun nogle lister – nemlig Lægeforeningen og FADL – adgang til medlemsdata og derfor mulighed for at kontakte potentielle kandidater til listerne.

Vi har tidligere forespurgt, om Lægeforeningen vil udsende mail til Foreningen af Pensionerede Læger på vores vegne – men blev afvist med begrundelsen, ‘at sådan et tiltag kunne Lægeforeningen ikke påtage sig’.

Så processen i forhold til valg til generalforsamlingen er mere lige for nogle end for andre – og derfor måske ikke specielt demokratisk i sidste ende.

Kære kolleger i lægeverdenen, vær derfor opmærksom på, at en opstilling som kandidat på Lægeforeningens liste – eller en stemme på samme til valget som delegeret i LP – er en støtte til en fortsat kønsdiskriminerende ordning i LP.

Kommentarer

 1. Jeg er ganske enig i, at denne forskel er helt uacceptabel. Danmark falder badud paa flere parametre naar det glaelder ligestilling for kvinder. Laegeforeningen er fortsat mandsdomineret, og det er tilsynelandende her det samme som paa andre punkter i samfundet, at der er mange “gode”forklaringer paa, hvorfor status quo er at foretraekke.
  Vi mandlige medlemmer skulle skamme os.

 2. Men Camilla Rathcke har vel også sit på det tørre, da hun først er færdiguddannet efter 1998 og dermed ikke udsat for denne diskrimination, som hendes ældre, kvindelige kolleger er

  1. Kære Susanne,
   Jeg håber, du også vil give dig tid til at læse mit svar på ovenstående indlæg, for deri er nuancer, der ikke fremgår af indlægget hér. For det er da ærgerligt, du må ty til at tolke på mit uddannelsestidspunkt og min motivation for at gøre noget ved problemet uden at få nuancerne med – især når alle afventer udfald af sagen i Ligebehandlingsnævnet.
   Bedste hilsner og god weekend – Camilla Rathcke

Skriv kommentar