Foto: Steen Agger/Biofoto/Ritzau Scanpix

Yngre læger i åbent brev efter nedskæringer i Silkeborg: Vi mister troen på det offentlige sundhedsvæsen I et åbent brev til regionsrådet i Region Midtjylland kritiserer de yngre læger på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Silkeborg de besparelser, der netop er blevet besluttet. Hvis besparelserne gennemføres, vil det ødelægge et anerkendt uddannelsesmiljø, skriver de.

Det indlæg er skrevet af de yngre læger på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 

Kære regionsråd,

I vil have, at fremtidens sundhedsvæsen skal løftes. Det kræver god uddannelse og ildsjæle.

Regionshospitalet Silkeborg (RSI) er yderst attraktivt blandt uddannelsessøgende læger, netop fordi det rummer et godt uddannelsesmiljø og stor patienttilfredshed, hvilket netop er blevet bekræftet i en flot inspektorrapport.

Der er speciallæger indenfor flere specialer, og tværfaglighed vægtes højt. Et trygt og spirende uddannelsesmiljø er altafgørende for at ruste kommende speciallæger til fremtidens sundhedsvæsen. I har jo brug for os.

Hvis sengepladserne og det akutte indtag af visiterede medicinske patienter lukkes, vil der derfor de facto ikke kunne være uddannelseslæger på afdelingen

Patienterne er glade for flexordningen, en mulighed, der sikrer patienterne hurtig og nem kontakt ved forværring i deres kroniske sygdom.

Det sparer indlæggelser, indlæggelsestid og ressourcer. Det giver patienterne tryghed og danner grobund for meningsfulde patientforløb. Et tiltag, der giver kvalitet i hverdagen for både patienter og medarbejdere.

De yngre læger opnår stor læring i at kunne følge patienterne, der er knyttet til afdelingen. Den yngre læge har måske selv set patienten i ambulatoriet, og ved forværring i patientens sygdom kan personen få brug for at blive set i vagten, hvor lægen så kan møde patienten igen. Det er en mulighed, der kræver en sengeafdeling, for uden en sengeafdeling, ingen fleksibel-indlæggelse.

En model, der i stedet burde udbredes

I vil have, at RSI fortsat skal være førende inden for innovation og uddannelse. Det er ikke muligt, med den dagsorden I vil sætte. Silkeborgs model burde fremmes og udbredes, frem for at beskæres og nedlægges.

Det er ikke realistisk, at vi som yngre læger fortsat vil kunne have uddannelsesstillinger på RSI, hvis sengeafsnittet lukkes. Sengeafsnittet er afgørende, at vi kan opnå de relevante kompetencer i vores uddannelse for både KBU-, intro- og hoveduddannelseslæger.

Gruppen af yngre læger på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, der er afsender på det åbne brev.

Hvis sengepladserne og det akutte indtag af visiterede medicinske patienter lukkes, vil der derfor de facto ikke kunne være uddannelseslæger på afdelingen, fordi vi simpelthen ikke vil kunne opnå de nødvendige kompetencer for at kunne gennemføre vores uddannelsesforløb.

KBU-læger skal lære at vurdere akutte medicinske patienter og lære at skrive journaler.

Læger i introduktionsstilling skal have godkendt specifikke kompetencer, der kræver, at man kan vurdere og diagnosticere akutte medicinske patienter. Desuden skal de opnå kvalifikationer, der erhverves ved stuegangsfunktion.

Hoveduddannelseslæger har deres intern-medicinske blok på RSI, hvor der er krav om, at der ses intern-medicinske patienter indenfor flere specialer. Herunder kræves det, at man lærer at behandle de mest gængse, akutte og alvorligste problemstillinger. Dette kan ikke opnås ved kun at se patienterne i et ambulatorium.

Der er også specifikke kompetencer i et hoveduddannelsesforløb, der dækker over stuegang, at være vejleder, at være leder osv., som ikke kan opfyldes kun ved ambulant funktion.

Katastrofale konsekvenser for fremtiden

Det er ikke kun de nuværende uddannelseslæger med stilling på RSI, der bliver berørt af ændringerne, det er også den fremtidige rekruttering.

Kære ansvarlige, vil I ikke nok tage affære, så den plan I har varslet, ikke bliver effektueret?

Vedtager man, at der kun skal være ambulant funktion på RSI, vil det for uddannelseslægerne betyde en delestilling imellem RSI og et andet regionshospital for at få sufficient uddannelse.

Det ser vi ikke som et attraktivt uddannelsestilbud, da uddannelseslægen så er tilknyttet to afdelinger. Det vil resultere i manglende tilhørsforhold.

Derudover vil det for mange betyde ekstra transporttid og udfordringer for familielivet. Det vil gøre det svært at tiltrække nye intro- og hoveduddannelseslæger til de medicinske specialer på RSI. og der vil dermed blive uddannet færre speciallæger, som i forvejen er en mangelvare.

Lukker man sengeafsnittet og indtaget af akutte medicinske patienter, vil et fantastisk uddannelsessted altså ikke kunne have uddannelseslæger mere. Rekrutteringen vil i fremtiden være udfordret, modsat hidtil, hvor introduktionsstillingerne og hoveduddannelsesstillingerne på RSI er nogle af de mest søgte i regionen.

Ophør eller ændringer af disse kan resultere i færre ansøgere og ubesatte stillinger. Og RSI kan dermed ikke være det attraktive uddannelsessted, som der ellers står i ‘sparekataloget’, at det fortsat skal være.

Hvorfor ødelægger noget, der fungerer?

Vi bliver som yngre læger bekymret for fremtidens sundhedsvæsen, når noget, der fungerer så godt, skal nedlægges. Hvorfor spolere det, der virker?

Det appellerer ikke just til arbejdsglæde, uddannelsesmiljø og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Man kan undre sig over, at det er en reel besparelse at lukke et velfungerende og innovativt hospital for at flytte funktioner til omkringliggende sygehuse, der i perioder har været overbelastede. Amputerer man et velfungerende sted i sundhedssektoren, vil det være katastrofalt for hele systemet og for velfærden i Danmark.

Kære ansvarlige, vil I ikke nok tage affære, så den plan I har varslet, ikke bliver effektueret? Ellers mister vi troen på et fremtidigt robust og bæredygtigt sundhedsvæsen. Faktisk mister vi helt troen på det offentlige sundhedsvæsen, og det tvinger os til at kigge på alternative veje at gå.

Vi har brug for, at I gør det, der kræves for at stoppe denne fejlvurdering. I har vel brug for os?

Skriv kommentar