»Er en uforbeholden undskyldning til medarbejderne i almindelighed og overlægetalsmanden Anders Møllekær i særdeleshed ikke på sin plads?« Spørger Ulrich Fredberg.Foto: Kåre Viemose

Åbent brev til hospitalsledelsen i Gødstrup: Tid til en undskyldning? Det synes uden for al diskussion dokumenteret, at medarbejderne i Gødstrup havde fuldstændigt ret i deres bekymringer. Ulrich Fredberg efterlyser en undskyldning fra hospitalsledelsen til medarbejderne.

Åbent brev til Poul Michaelsen, koncerndirektør i Region Midtjylland og tidligere hospitalsdirektør på Regionshospitalet Gødstrup, og Jens Friis Bak, lægefagligdirektør på Regionshospitalet Gødstrup.

Medarbejderne og cheflæge Dea Kehler på Akutafdelingen i Gødstrup gjorde gentagne gange i efteråret 2022 jer i hospitalsledelsen i Gødstrup opmærksom på, at patientsikkerheden og arbejdsmiljøet på Akutafdelingen gennem de seneste år havde udviklet sig så kritisk, og at der på grund af personalemangel for nogle patienter var livstruende ventetider. 

Cheflæge Dea Kehlers ansættelse ophørte efterfølgende pludseligt og uden varsel i slutningen af 2022, efter at hun udtrykte bekymringerne over for jer. Hun må ikke udtale sig om årsagen til stillingsophøret. 

Jeres håndtering af medarbejdernes henvendelse var meget problematisk

Reelt set var der ikke meget nyt i bekymringshenvendelserne fra medarbejderne, da arbejdsmiljøet på Akutafdeling tidligere har fået stærk kritik og mange påbud af Arbejdstilsynet, (dr.dk 23.12.2021, Akutafdeling får skarp kritik fra Arbejdstilsynet: Sygeplejersker græder, lider af søvnløshed og begår fejl).

Efter cheflægen blev fjernet, blev kritikken i foråret 2023 primært fremført af overlæge- og speciallægegruppen via talsmanden Anders Møllekær, da de hidtidige bekymringsmeldinger ikke havde effekt. Alle de øvrige personalegrupper tilkendegav mundtligt og skriftligt, at de bakkede op (sygeplejerskerne, sekretærerne, yngre læger), (TV Midtvest, 17.3.2023, Lægesekretærer sendte også bekymring til hospitalsledelsen). 

Bekymringerne for patientsikkerheden og arbejdsmiljøet blev formuleret i tæt samarbejde med Lægeforeningen, der har rådgivet overlæge- og speciallægegruppen. Fællestillidsrepræsentanten samt specialerådet for akutmedicin i Region Midtjylland blev ligeledes inddraget i forløbet. 

I foråret 2023 udsendte I et støttebrev til jer selv, som I også sendte til regionsrådet. Problemet var imidlertid, at en række af underskriverne ikke var bekendt med brevets eksistens eller indhold. (TV Midtvest 20.3.2023, Medarbejderbrev skal bakke op om ledelse – men ansatte har aldrig set det).

‘Management by fear’

Jeres håndtering af medarbejdernes henvendelse var meget problematisk, og den alvorlige problemstilling, medarbejderne gjorde jer opmærksom på, druknede stort set i en diskussion om, hvorvidt patienterne risikerede at dø på den ene eller anden siden af dørtrinet til Akutafdelingen. 

Det synes således uden for al diskussion dokumenteret, at medarbejderne i Gødstrup havde fuldstændigt ret i deres bekymringer

Medarbejdernes udlægning af jeres kommunikation til dem var »direkte eller indirekte trusler om tjenstlig samtale«, »offentlig udskamning af enkeltpersoner på personalemøder i Akutafdelingen,« og at »du skal helst ikke ytre dig kritisk i pressen, hvis du vil have det godt på jobbet,« (dr.dk 4.7.2023, Mundkurv eller misforståelse? Sygeplejersker og læger føler sig presset til at tie). Medarbejderne oplyser, at de »er blevet irettesat af ledelsen eller føler sig lagt på is på arbejdet«, hvis de har ytret sig kritisk på sociale medier eller i pressen. Medarbejderne oplevede, at deres ytringsfrihed blev indskrænket, og at I var »intimiderende og overvågende.« I meddelte således medarbejderne, at hvis man »skulle udtale sig til medierne, skulle det ske gennem hospitalets kommunikationsafdeling,« (Dagens Medicin 26.5.2023, Han gik i brechen for sine patienter, og det kostede ham jobbet).

Medarbejderne beskrev jeres lederstil som en del af Region Midts ‘management by fear’-lederstil, som er hovedårsagen til de mange problemer i Region Midtjylland, og som har været stærkt kritiseret gennem mange år, inklusiv af formanden af Foreningen af Speciallæger (Ugeskrift For Læger 13.4.2012, Tanker afledt af »Management by fear« i hospitalssektoren).

Medarbejderne havde ret

Jeres håndtering af medarbejdernes saglige og faglige bekymringer kulminerede i en så kritisk behandling af overlægernes talsmand, Anders Møllekær, at han først blev sygemeldt og derefter følte sig presset til at opsige stillingen og søge arbejde i en anden region (TV Midtvest 15.3.2023, Pres fra ledelsen får overlæge til at sige op), som mange andre før og efter ham. Det er velkendt, at når hospitalsledelser i Region Midtjylland skiller sig af med kritiske medarbejdere, så sikrer de, at den kritiske medarbejder ikke kan ansættes andre steder i regionen, (Sundhedspolitisk Tidsskrift 9.9.2020, Kritisk læge fik brutal besked af ledelse: Du er ikke ønsket i Region Midtjylland). To overlæger og to sygeplejersker, har efterfølgende valgt at opsige deres stillinger i Akutafdelingen (eller søge orlov), efter de på medarbejdernes vegne var centrale i kritikken.

Mens medarbejderne kaldte jeres ledelsesstil ‘management by fear’, beskrev en erhvervspsykolog, at jeres »opførsel lige så vel kan være et udtryk for ‘management by incompetence’ forstået på den måde, at ledelsens kompetencer ikke har matchet, hvad det kræver at opstarte et nyt hospital, og at de derfor har begået fejl,« (Dagens Medicin 23.6.2023, Erhvervspsykolog om akutafdelingen på Gødstrup: En smeltedigel af svære omstændigheder).

Nu er en 61-siders officiel rapport om situationen på regionens hospitaler og afdelinger udkommet, hvor der ved Akutafdelingen i Gødstrup står, at der er »livs- og førlighedstruende ventetider, og at det ikke altid er muligt at få fat i den rigtige læge,« (TV2 Nyheder 27.9.2023, 21 ud af 25 specialers kapacitet er livstruende, viser opgørelse).

Det synes således uden for al diskussion dokumenteret, at medarbejderne i Gødstrup havde fuldstændigt ret i deres bekymringer.

Er en uforbeholden undskyldning til medarbejderne i almindelighed og overlægetalsmanden Anders Møllekær i særdeleshed ikke på sin plads – hurtigst muligt?

Det var de forkerte, der måtte forlade arbejdspladsen.

Kommentarer

 1. Glimrende med denne oversigt.

  Patientsikkerheden har også været truet af den øverste ledelse i Region MIdt, fordi man som pt ikke kunne tale med en patientvejleder straks, som man kan i Region Syd, men skulle vente i op til tre uger bl.a. i februar 22 og senere. Det siger regionsdirektør Jonas Dahl, der nu er rettet op på.

  Desuden fifles der med indkaldelsesskabeloner i Region Midt:

  1/ Hvis indkaldelsen er inden for fristen, står det på indkaldelsen
  2/ Hvis indkaldelsen er uden for fristen, oplyses det ikke på indkaldelsen…
  Det gør der i Region Syd.

  Venlig hilsen fra
  en der har været nødt til at flytte til Region Syd

Skriv kommentar