Niels Gadsbøll
Foto: Privat

Tillykke, Jylland I stedet for at gå i forsvarsposition, når analyser og patientundersøgelser gang på gang fremhæver de jyske hospitaler, bør vi som læger spørge os selv, hvad det er, man kan i Jylland, som man ikke kan i hovedstaden og på Sjælland, skriver overlæge Niels Gadsbøll fra Hjertemedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital.

Så kom den igen. Karakterbogen for Danmarks hospitaler.

Hvis en caféejer, teaterdirektør eller slagtermester igen og igen får to kokkehuer, to hjerter eller blot en enkelt smiley, mon så ikke de vil spørge sig selv: Hvad kan jeg gøre bedre?

For 14. gang har Dagens Medicin ladet et stort antal specialister vurdere, hvilke af Danmarks hospitaler der leverer den bedste behandlingskvalitet. Og endnu en gang må man konstatere, at Jylland åbenbart kan noget, man ikke helt formår i Østdanmark.

Blandt de fire store universitetshospitaler – Rigshospitalet, Aarhus, Odense og Aalborg – er det endnu en gang Aarhus, der løber med førstepladsen.

Ikke nok med, at Aarhus på ny vinder superligaen. Det er nærmest blevet en regel, at blandt vores 17 mellemstore hospitaler er det Jylland, der vinder alle medaljerne. I år er det Viborg, Vejle og Hospitalsenheden Vest, der får guld, sølv og bronze. Horsens plejer at være en sikker medaljetager, men må i år nøjes med en 4. plads

Også blandt Danmarks ni mindre hospitaler er det vores kolleger i Sønderborg, Silkeborg og Thisted, der indtager 1., 2. og 3. pladsen.

Også de jyske patienter er mest tilfredse

Udover at den behandlingsmæssige kvalitetspris går til Jylland, synes helt det samme at være tilfældet, hvad angår den patientoplevede kvalitet.

I den netop offentliggjorte ’Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed’ (LUP 2020) fremgår det, at jyder og til dels fynboer er klart mere tilfredse med deres sygehuse end borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

I LUP 2020 – den 14. i rækken – er mere end 140.000 patienter og fødende kvinder blevet spurgt, hvordan de har oplevet deres indlæggelse eller ambulante hospitalsbehandling. Resultaterne er specificeret helt ned på afdelingsniveau og giver mulighed for benchmarking af de enkelte hospitaler og afdelinger.

For akut indlagte patienter ligger Region Midtjylland nr. 1 i ’tilfredshedsscore’. Region Syddanmark tager 2. pladsen, Region Nordjylland 3. pladsen, efterfulgt af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

For planlagte indlagte patienter er Region Midtjylland igen guldvinder. Region Nordjylland tager sølv og Region Syddanmark bronze – med Region Sjælland og Region Hovedstaden som henholdsvis nr. 4 og 5.

Fødende kvinder vælger også Region Midtjyllands fødesteder som Danmarks bedste, med Region Hovedstaden som nummer sjok.

Hvad angår ambulante patienter, er det Region Nordjylland, der tager 1. pladsen, fulgt af Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Mønster går igen

Mønstret har været fast igennem adskillige år, og det er ikke små forskelle, det drejer sig om. For akutte indlæggelser ligger Region Midtjylland over landsgennemsnittet i 36 af de 38 stillede spørgsmål.

Til sammenligning ligger Region Hovedstaden under landsgennemsnittet i 23 af de 38 spørgsmål. Dette på trods af, at Rigshospitalet endnu en gang trækker regionens samlede score op med en patienttilfredshed, der er over landsgennemsnittet og klart bedre end de øvrige storkøbenhavnske hospitalers.

I 2018 påpegede professor og sundhedsøkonom Jes Søgaard i en artikel i Altinget, at Region Hovedstaden tilsyneladende havde landets dårligste sygehusvæsen. Det var baseret på Sundhedsministeriets egne data. Jes Søgaard fandt det påfaldende, at den del af Danmark, der har den bedste økonomi, mest veluddannede befolkning og største geografiske samling, åbenbart ikke kunne udnytte sine ellers åbenlyse fordele.

Jeg læste, modsat mange andre, ikke artiklen som en nedgørelse af hovedstadens sundhedsvæsen. Tværtimod så jeg den som et eksempel på sund selvkritik. Hvis en caféejer, teaterdirektør eller slagtermester igen og igen får to kokkehuer, to hjerter eller blot en enkelt smiley, mon så ikke de vil spørge sig selv: Hvad kan jeg gøre bedre?

Med kåringen af ’Danmarks Bedste Hospitaler’ leverer Dagens Medicin efter min mening megen stof til eftertanke. Tilsvarende synes jeg, at ’LUPPEN’ burde være pensum for ethvert medarbejderudvalg og enhver afdelingsledelse, sygehusledelse eller regionspolitiker.

Fortjener disse analyser ikke større opmærksomhed fra alle, der i det daglige bestræber sig på at gøre vort hospitalsvæsen bedre?

Hvad er det, man kan i Jylland, men ikke i hovedstaden, på Sjælland og på øerne?

Kommentarer

  1. Det er flot skrevet. Rejser svære spørgsmål, som der ikke er simple svar på. Regionsdannelse, ledelse, ambitioner, logistik, kultur, etc. Alle led betyder noget. Vi skal stræbe efter at gøre det bedste hver gang, men rammerne skal være i orden. Jeg ville se på infrastrukturen og kulturen som det første.

  2. Vi på Sjælland bærer en møllesten om halsen. Den hedder Sundhedsplatformen. Som modtager af epikriser fra hospitalsvæsenet, sidder jeg måbende tilbage. Aldrig nogensinde har det været så ringe. Det er ødelæggende for samarbejdet i sundhedsvæsenet på Sjælland.

Skriv kommentar