Foto: Lars Andersen

Forkvinder for FSOP: Vi drømmer om at få én national uddannelse for operationssygeplejersker NYTÅRSTALE: I modsætning til 2021, hvor vi først blev udråbt til ‘hverdagens helte’ og siden kritiseret, fordi vi ønskede at holde en smule fri efter pandemiens massive ekstraarbejde, håber vi på et mere konstruktivt 2022. Det skal være året, hvor der kommer mere fokus på fastholdelse, rekruttering, uddannelse og opkvalificering, for det har operationssygeplejerskefaget brug for, skriver de to forkvinder for FSOP.

Året som forlades, 2021:

2021 blev desværre endnu et år i COVID-19’s klør, hvor sundhedsvæsenet fortsat kom under pres og behandlingspunklen, der var oparbejdet under den første bølge, satte personalet på hospitalerne under et endnu større pres.

Fra at have været udråbt til ‘hverdagen helte’ blev operationssygeplejerskerne nu klandret for at ville holde fri efter det ekstraarbejde, de havde påtaget sig løbende gennem epidemiens udvikling.

Retorikken blev stram og særligt i forbindelse med sygeplejekonflikten, den længstvarende i nyere tid, oplevede også operationssygeplejerskerne at blive skammet ud, kaldt for griske og underkendt for deres arbejde, både fra politisk hold og den almene borger.

Alligevel lykkedes det ildsjæle under Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker (FSOP) at holde fast i det fortsatte arbejde med udvikling af kompetenceredskaber for både de uerfarne og de erfarne operationssygeplejersker.

Stor opbakning til uddannelse og fastholdelse

Forskellige regionale kompetenceudviklingstiltag blev gennemarbejdet og diskuteret via virtuelle møder med repræsentanter fra alle fem regioner, og nationale kompetenceredskaber blev født.

Arbejdet for at fastholde og rekruttere sygeplejersker til operationsspecialet var fortsat på dagsordenen, og energien til arbejdet kom blandt andet fra tilkendegivelsen fra vores nærmeste samarbejdspartnere på operationsstuerne, kirurgerne og anæstesiologerne.

Vi oplevede stor opbakning fra deres side omkring uddannelse og fastholdelse af kompetente operationssygeplejersker.

Nationalt uddannelsesråd sat på standby

Uddannelse ligger FSOP meget på sinde, og inden COVID-19 blev den dominerende faktor i Danmark, lå et national uddannelsesråd i støbeskeen, hvor man skulle arbejde for en national uddannelse indenfor operationssygeplejen i Danmark. Dette blev desværre sat på standby, men er nu lige så langsomt på vej ud af sin dvale.

Når vi kigger i krystalkuglen for det kommende år, er det tydeligt, at presset på operationsafdelingerne og operationssygeplejerskerne vil fortsætte

Det er vigtigt med uddannelse, og sammenligner vi os med de lande, vi samarbejder med i internationale sammenhænge og i det nordisk samarbejde, Nordic Operating Room Nurses Association (NORNA), er vi det eneste land, der ikke har en specifik operationssygeplejerskeuddannelse.

På trods af COVID-19, var der stadigvæk fokus på fastholdelse af operationssygeplejersker, og der blev søgt og tildelt midler i Region Hovedstaden til udvikling af en efteruddannelse for operationssygeplejersker.

Der blev nedsat diverse hurtigt arbejdende udvalg, hvilket resulterede i, at vi netop har søsat en formel efteruddannelse for operationssygeplejersker i regionen. Forhåbningen er, at denne kan betragtes som en ‘national kick starter’.

Året der kommer, 2022:

Manglen på sygeplejersker (og jordemødre) er ifølge WHO et verdensomspændende fænomen.

Når vi som fagligt selskab for operationssygeplejersker kigger i krystalkuglen for det kommende år, er det tydeligt, at presset på operationsafdelingerne og operationssygeplejerskerne vil fortsætte uagtet her og nu italesættelse af robuste operationskapacitetsløsninger.

Det er for os som fagligt selskab helt essentielt at sikre fastholdelse af de erfarne operationssygeplejersker. Områderne indenfor arbejdsmiljø, løn, kompetenceudvikling og uddannelse er vigtige parametre.

Det er nødvendigt, fordi de erfarne operationssygeplejersker er med til at løfte og kvalitetssikre de mindre erfarne.

Løbende opkvalificering er afgørende

Vi ønsker, at de erfarne operationssygeplejersker løbende opkvalificeres, så de kan matche den kommende højteknologiske udvikling, som sker indenfor f.eks. robotområdet.

Men også for at de kan varetage alle patienter, såvel akutte som dagkirurgiske, på en effektiv og sikker måde.

Vi har en central og vigtig rolle at spille i forhold til at sikre kvaliteten i operationspatientens forløb på en effektiv og sikker måde i samarbejde med teamet

Vi drømmer om, at de danske operationssygeplejersker får én national uddannelse. Det vil være oplagt at vende sig mod Norge, hvor operationssygeplejersker masteruddannes sammen med intensiv- og anæstesisygeplejersker.

I forhold til rekruttering af nyuddannede sygeplejersker vil det give en mulighed for at tilvælge at arbejde som operationssygeplejerske som en tydelig karrierevej.

Styrkelse af operationssygeplejerskefaget

Vi er naturligvis klar over, at vi som sektor, som fag og som operationssygeplejersker i den kommende tid vil skulle forholde os til akutte problemstillinger, som vil udfordre den høje faglighed og ønsket om at arbejde for langsigtede bæredygtige løsninger.

Vi ser dog også muligheder for, at operationssygeplejerskefaget styrkes.

Ikke mindst, fordi vi har en central og vigtig rolle at spille i forhold til at sikre kvaliteten i operationspatientens forløb på en effektiv og sikker måde i samarbejde med teamet, herunder kirurgerne, anæstesisygeplejerskerne og anæstesilæger og de andre samarbejdspartnere.

Skriv kommentar