Christian Suppli Benson, formand for de medicinstuderende i København, opfordrer til at anvende flere medicinstuderende i psykiatrien, både på kort og lang sigt.Foto: FADL

Medicinstuderende er en del af løsningen på psykiatriens udfordringer Medicinstuderende kan spille en væsentlig rolle i forhold til bl.a. at aflaste autoriseret personalet og skabe mere tid til kerneopgaven, skriver Christian Suppli Benson, formand for FADL København.

Det har længe været kendt, at psykiatrien i Danmark har udfordringer. Mennesker med psykiske lidelser bør have bedre vilkår. Med regeringens kommende 10-årsplan for psykiatrien skal der ske en væsentlig og permanent styrkelse af indsatsen på området.

Ved at anvende medicinstuderende i psykiatrien kan vi tidligt i vores studie blive en kompetent ressource til løsning af opgaver i sundhedsvæsenet

Dér kan medicinstuderende spille en relevant rolle.

Netop en 10-årsplan rummer mulighed for at påvirke patientnære udfordringer på kort bane og løse strukturelle udfordringer på den længere.

På den korte bane, allerede fra år ét i 10-års planen, kan medicinstuderende aflaste autoriseret personale og skabe mere tid og flere ressourcer til, at de kan løse deres kerneopgave – til gavn for patienterne i psykiatrien.

Denne aflastning kan ske på den daglige basis ved ad hoc-vagter, men endnu vigtigere, med mere struktureret inkludering af medicinstuderende som et vagthold, der dækker en fast rolle på afdelingen.

Udhuler ikke, men supplerer

Manglen på sygeplejersker betyder, at der er et voksende behov for at bruge andre personalegrupper til opgaver, der ikke stiller krav om sygeplejerskeautorisation. Ved at anvende medicinstuderende udhuler man ikke antallet af sygeplejersker i sundhedssektoren, men kan supplere dem der er på afdelingerne i dag.

Mange medicinstuderende tager et sygeplejevikarkursus, som sikrer, at vi opnår både faglige og praktiske forudsætninger for at løse mange basale opgaver på hospitalerne. Ved at anvende medicinstuderende i psykiatrien kan vi tidligt i vores studie blive en kompetent ressource til løsning af opgaver i sundhedsvæsenet.

På den mellemlange bane vil medicinstuderendes øgede involvering i psykiatrien være en væsentlig rekrutteringskanal for psykiatrien.

Da psykiatri-undervisningen først ligger på kandidatdelen, og dermed sent i medicinstudiet, er der risiko for at psykiatrien bliver snydt for dygtige psykiatere, da disse måske allerede har snævret sig ind på andre specialer.

Da vi lærer mange ting på medicinstudiet, er pladsen til psykiatrien trang. Derfor tænker vi, at studiejob i psykiatrien, er den nemmeste måde for studerende at møde psykiatrien i en bredere forstand, hvilket er til gavn for både patienter og personale.

Giver bedre mulighed for rekruttering

På den lange bane, fra femte år og til 10-års planens udløb, vil psykiatriens image i forhold til rekrutteringsgrundlaget løftes, og de aktuelle rekrutteringsudfordringer i psykiatrien afhjælpes.

Jo flere medicinstuderende, der vælger psykiatrien til, jo bedre mulighed for psykiatriforskning, for psykiatriens anseelse og for fortsat rekruttering, fastholdelse og udvikling af psykiatere.

Vi anerkender, at det ikke vil være alle medicinstuderende med studiejob i psykiatrien der vælger specialet på sigt. De, der ikke ender i specialet, vil stadig qua deres studiejob, tilegne sig kompetencer der kan anvendes i resten af sundhedsvæsenet, hvor man også vil møde patienter med psykiatriske lidelser.

Allerede i dag støtter medicinstuderende i psykiatrien. Det gode samarbejde psykiatrien og de medicinstuderende imellem bør intensiveres.

Lad de medicinstuderende arbejde i psykiatrien, f.eks. i hold, for at aflaste personalet i psykiatrien – til gavn for patienterne – og det kompetente personale, som psykiatrien i dag er så heldige at have.

Skriv kommentar