Professorer: Fyring af overlæge skaber stor bekymring Det er med stor bekymring, at professor Ulrich Fredberg er blevet fyret som ledende overlæge ved Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, skriver 10 professorer.

Ulrich Fredberg har været en af pionererne indenfor den moderne kliniske idrætsmedicin i Danmark og har formået at stimulere interesse for idrætsmedicin hos en lang række læger og har skabt rammerne for en af landets førende afdelinger og dermed udviklet Silkeborg til et vestdansk center indenfor idrætsmedicin.

Gennem de tværfaglige samarbejder og tætte relationer til landets øvrige idrætsmedicinske institutioner er der opbygget et stærkt internationalt forskningsnetværk.

Takket være Ulrich Fredberg blev billeddiagnostikken i form af ultralydsscanning bragt frem i forreste linje som led i den initiale udredning med henblik på hurtig og præcis diagnostik.

Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg er gennem Ulrich Fredbergs dedikerede arbejde blevet et samlingspunkt for både forskere og klinikere indenfor idrætsmedicin med både motionister og elite-atleter som patienter.

Den afledte effekt af professor Ulrich Fredberg’s afskedigelse uundgåeligt vil have betydelig negativ indvirkning på det fortsatte idrætsmedicinske virke i Region Midtjylland.

Selvom den konkrete sag ikke er direkte relateret til idrætsmedicinske aktiviteter direkte, vil den afledte effekt af professor Ulrich Fredberg’s afskedigelse uundgåeligt have betydelig negativ indvirkning på det fortsatte idrætsmedicinske virke i Region Midtjylland og dermed være et betydeligt tilbageskridt for både den regionale og nationale idrætsmedicinske patientbehandling og forskning.

Debatindlægget er underskrevet af følgende professorer:

Professor Michael Kjær, Bispebjerg Hosp og KU (Reumatologi/idrætsmedicin) 

Professor Martin Lind, Aarhus Universitetshospital og AU (Ortopædkirurgi/idrætskirurgi) 

Professor Per Hølmich, Hvidovre Hosp og KU (Ortopædkirurgi/idrætsortopædi og artroskopi)

Professor Michael Krogsgaard, Bispebjerg Hosp og KU (Ortopædkirurgi/idrætskirurgi og artroskopi)

Professor Jens Lykkegaard Olesen, Aalborg Universitet (Reumatologi/almen praksis) 

Professor Thomas Bandholm, Hvidovre Hosp og KU (Ortopædkirurgi/træningsfysiologi) 

Professor Peter Magnusson, Bispebjerg Hosp og KU (Reumatologi/muskuloskeletal rehabilitering)

Professor Niels Wedderkop, Syddansk Universitet (Ortopædkirurgi/idrætsmedicin) 

Professor Kristian Thorborg, Hvidovre Hosp og KU (Ortopædkirurgi/idrætsfysioterapi) 

Professor Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet og KU (Intern medicin/integrativ medicin)

Kommentarer

  1. “……….. vi bare noget support fra lungemedicinerne”…og hvilket andet mindst ligeså relevant speciale ??? – kan du det JS ? Hvem kan hjælpe JS ?? De underskrivne professore måske ?

Skriv kommentar