Ny vejledning skal sikre ens behandling af patienter med lungekræft under coronavirus Dansk Lunge Cancer Gruppe er bekymret for forskellig behandling af patienter landet over. Derfor har lægerne udsendt en anbefaling til landets lungemedicinere.

En meget klar anbefaling fra Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) skal sikre, at både personer med mistanke om lungekræft og lungekræftpatienter får den rigtige behandling under coronavirusepidemien.

 »Vi er nødt til at sikre, at vi handler ens over hele landet og er enige om, hvordan vi forholder os til nuværende situation, så der ikke bagefter er læger eller afdelinger, der har behandlet deres patienter anderledes,« siger Torben Riis Rasmussen, der er formand i DLCG og overlæge hos Lungemedicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital. 

I weekenden holdt han og bestyrelsen i DLCG, hvor der er repræsentanter fra alle relevante specialer for udredning og behandling af lungekræft, en lynhøring. Det gjorde de, så anbefalingen kunne ligge klar mandag morgen. 

Her fremgår det, at snævre forløbstider og eksisterende behandlingsgarantier er fuldt berettiget, og at udredningsfasen efter at en indledende CT-skanning har underbygget mistanken om lungecancer, ikke bør fravige de opsatte forløbstider i pakkeforløb for lungekræft. Anbefalingen kommer desuden på baggrund af, at gruppen i øjeblikket oplever, at langt færre patienter møder op hos lægen.

»Vi oplever, at patienterne øjensynligt ikke går til egen læge, hvis de oplever symptomer på lungekræft. Men det er vigtigt, at man fortsat tager symptomer på alvorlig sygdom seriøst og går til sin læge,« siger Torben Riis Rasmussen og fortsætter:

»Vi får i disse uger på min afdeling langt færre patienter ind til udredning. I vores endoskopifunktion, som betjener hele Region Midtjylland i forbindelse med udredning for lungekræft, er vi nok nede på kun at se halvdelen af det antal patienter, vi normalt udreder.«

Udskydelser kan skabe efterslæb og dårligere prognose

I anbefalingen fra DLCG fremgår det, at det er op til lægen at vurdere, om og hvilke patienter, der kan blive udskudt. Men det er en lille del. 

»Enkelte patienter vil man kunne udskyde. Det er de patienter, der bliver vurderet til at have veldifferentierede og langsomt voksende cancer. Men hovedparten af vores patienter har aggressivt voksende cancer.« siger Torben Riis Rasmussen. 

Når patienter med symptomer på lungekræft ikke møder op hos lægen, så de kan blive sendt i udredningsforløb, vil det skabe mere arbejde for lægerne på den anden side af coronakrisen.

»Der vil forventeligt være en form for efterslæb med patienter med mere fremskreden sygdom, hvilket for de pågældende patienter kan resultere i dårligere prognose og vil skabe mere arbejde for lægerne. Der vil nok være en pukkel, som vi skal afvikle hurtigst muligt,« siger Torben Riis Rasmussen.

Han understreger dog, at lægerne på lungeområdet overholder udrednings- og behandlingsgarantierne.

»Og vi mener også, at vi bør overholde garantierne under coronavirus-epidemien, da lungekræft er så aggressiv en form for kræft,« siger Torben Riis Rasmussen.

Skriv kommentar