»Hvis man taler om besparelser, ved vi, at lønkroner altid er den vigtigste post. Hvis der ‘kun’ er tale om omplaceringer, er der altså ikke tale om reelle besparelser,« mener Henning Glerup.

Formand for overlægeråd: Anders Kühnau afslører sig selv Hvis regionsrådsformand Anders Kühnau vil bevare sin egen troværdighed, så tager han spareforslaget om Diagnostisk Center Silkeborg af bordet. Region Midtjylland har ikke brug for flere skandaler, skriver Henning Glerup, formand for overlægerådet i Silkeborg. 

I et interview i BT 8. september afslører Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland, den egentlige baggrund for de planlagte massive besparelser og strukturforandringer på Regionshospitalet Silkeborg.

Han udtaler således: 

Og lad nu være med at sige, at regionsrådet fortsat ønsker, at Regionshospitalet Silkeborg skal være førende inden for innovation og uddannelse. Det er jo hykleri af værste skuffe

»Jeg anerkender, at det er en svær situation for de medarbejdere, der bliver berørt, men jeg ved samtidig, at der er hårdt brug for dem andre steder.«

Her afslører Anders Kühnau sig selv. Det primære er altså at tvinge medarbejdere (læs især sygeplejersker) over i ubesatte stillinger på andre kriseramte afdelinger i regionen. 

Han udviser herved en manglende respekt for værdien af velfungerende faglige fællesskaber på Regionshospitalet Silkeborg. Medarbejdere, der har ydet deres yderste for at levere stor kvalitet og effektivitet, oven i købet med stor patienttilfredshed, stor medarbejdertilfredshed og høj kvalitet i uddannelsesmiljøet.

Risiko for personaleflugt

Hvis man taler om besparelser, ved vi, at lønkroner altid er den vigtigste post. Hvis der ‘kun’ er tale om omplaceringer, er der altså ikke tale om reelle besparelser.

Men Anders, hvad nu hvis arbejderne i Silkeborg ikke siger ja til de tilbud om stillinger andre steder i regionen? Det ville vel ikke være underligt, om medarbejderne på Regionshospitalet Silkeborg har mistet tilliden til Region Midtjylland som arbejdsgiver?

Resultatet vil altså være, at man nedlægger et meget effektivt hospital og ikke får løst problemer andre steder i regionen. Det er da vist endnu en skandale under opsejling.

Hykleri af værste skuffe 

Og lad nu være med at sige, at regionsrådet fortsat ønsker, at Regionshospitalet Silkeborg skal være førende inden for innovation og uddannelse.

Det er jo hykleri af værste skuffe. Når I fjerner sengene og de akutte patienter fra medicinsk afdeling, fjerner I jo grundlaget for vores vigtigste innovation, nemlig at udvikle forløb, hvor unødvendige akutte indlæggelser ændres til effektive ambulante forløb af høj kvalitet.

Med fjernelse af sengeafdelingerne vil det endvidere ikke længere være en reel mulighed at opretholde de ca. 100 årlige efteruddannelsesforløb for yngre læger, som vi har i Diagnostisk Center. Vel at mærke med en helt dugfrisk inspektorrapport, der placerer os som et af landets allerbedste uddannelsessteder.

Selv forløb med medicinstuderende vil i fremtiden være urealistisk.

Så Anders, for borgernes, for de ansattes og for din egen og de andre regionsrådsmedlemmers skyld: Tag nu det spare- og strukturændringsforslag om Silkeborg af bordet. Region Midtjylland har ikke brug for flere skandaler. 

Hvis du vil beholde bare lidt af din egen troværdighed, så bør du gå forrest og tage de omfattende besparelser af Regionshospitalet Silkeborg ud af budgetforliget.

Skriv kommentar