Foto: Privat

Færre digitale indgange til sundhedsvæsenet, tak Mange patienter ved ikke, hvortil de skal skrive for at komme i kontakt med deres behandlere. Der er for mange digitale døre ind til det offentlige sundhedsvæsen. Lad os arbejde på at samle tilbuddene og få patienten reelt i centrum.

Mange patienter ved ikke, hvortil de skal skrive for at komme i kontakt med deres behandlere. De spørger forståeligt nok, hvorfor der er så mange digitale indgange til det offentlige sundhedsvæsen? Hvorfor kan man ikke blive enig om at samle alle de gode kræfter til en central sundhedskommunikationskanal, så vi får ‘patienten i centrum’?

Hvis vi reelt aspirerer mod at samle os rundt om patienterne og oprigtigt sætte dem i centrum – som ordene på hospitalets personalejulegaver i form af Georg Jensen-skåle eller honningkager så smukt postulerer – burde det også komme til udtryk i de digitale indgange til sundhedsvæsenet. Ligegyldigt hvilken sektor det digitale tilbud befinder sig i, og ligegyldigt hvem der udbyder det.

Der er et behov for, at vi bliver bedre til at videndele og lære af hinanden

Det er naivt at tro, at sådan en ændring kommer af sig selv, for eksempel via proaktiv håndtering hos eksempelvis regionerne, MedCom eller sundhed.dk. Jeg tror, at der er behov for en paternalistisk redaktionel beslutning fra de folkevalgte med det formål at øge lighed i sundhedstilbud på tværs af landet. På samme måde kunne man også ønske sig, at landets kommuner kunne tilbyde samme sundhedstilbud til borgerne, men det er bestemt ikke tilfældet. Som læge i almen praksis skal man ofte spørge patienten, hvilken kommune vedkommende bor i for at vurdere, hvilket (offentligt) tilbud de kan få. 

Der er et behov for, at vi bliver bedre til at videndele og lære af hinanden. Eksemplificeret med denne smukt betitlede rapport fra KL og Deloitte ‘Tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt’, hvori der beskrives ti eksemplariske kommunale projekter, der benytter teknologi til at spare tid (og penge). Rapporten gør det forholdsvis nemt for andre kommuner at adoptere løsningen, og det er der stort behov for. 

Dansk Industri og Danske Regioner har foreslået, at der oprettes en teknologifond med det formål at ‘sikre udvikling og brug af ny sundhedsteknologi, der skal sikre borgerne let og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling af høj kvalitet, på tværs af kommuner og regioner i hele Danmark’. Dette glorværdige formål og håb om, at digitale sundhedsteknologier kan afhjælpe det pres, sundhedsvæsenet er under, er lovende, men det skal skæres rigtigt fra starten, så vi sikrer, at det ikke ender med endnu et teknologisk selvmål, og at vi indfører teknologi, der medfører flere netto-konsultationer, mere arbejde, mere udbrændthed og færre varme hænder. Jeg nærer et indædt ønske om, at en sådan fond skæver til disse erfaringer, og at alle projekter fra en sådan fond blandt andet lever op til mantraet om at spare sundhedspersonalet tid. 

Når ny teknologi skal implementeres, medfører det ofte mere arbejde i begyndelsen med lovning om, at det på den lange bane sparer tid, men ofte bliver dette merarbejde ved. Med indførelsen af e-mailkonsultationer til de praktiserende læger i 2009 så vi et fald i telefonkonsultationer, men det medførte en nettostigning i konsultationer og sænkede samtidig barren for, hvornår man kan kontakte de praktiserende læger. Øget tilgængelighed medfører mere arbejde. Det samme kan nemt ske med andre digitale sundhedsteknologier som wearables og sundhedsapps, hvis vi ikke får hjælp fra for eksempel AI-værktøjer, der kan filtrere i henvendelserne.

Der er for mange digitale døre ind til det offentlige sundhedsvæsen. Det er forvirrende. Lad os arbejde på at samle tilbuddene og få patienten reelt i centrum.

Skriv kommentar