Nyt dansk studie blåstempler behandling med cannabisbaseret medicin
Foto: Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Nyt dansk studie blåstempler behandling med cannabisbaseret medicin Nyt studie påviser, at cannabisbaseret medicin kan reducere patienters smerter markant med færre bivirkninger end almindelig smertemedicin. Samtidig er cannabisbaseret medicin forbundet med betydelige samfundsøkonomiske gevinster. Flere læger bør derfor benytte cannabisbaseret medicin som et alternativ til almindelig smertemedicin, skriver smertelæge og klinisk professor, der står bag studiet.

Der er længe blevet argumenteret for, at vi mangler viden og data om effekterne af cannabisbaseret medicin på smertepatienter, hvilket har bidraget til, at kun få praktiserende læger udskriver det til deres patienter.

Med de data, som vi har opnået med vores studie og lignende resultater fra andre forskere, har videnskaben talt

Men nu har videnskaben talt: Undersøgelser fra bl.a. Israel, Storbritannien og vores nye, danske studie viser nemlig, at der er betydelige gevinster ved cannabisbehandling mod smerter. Det kalder på, at vi udnytter potentialet i cannabisbaseret medicin til gavn for patienterne og resten af samfundet.

Den smertereducerende effekt af cannabisbaseret medicin fremgår af et nyt, peer-reviewed studie ‘Safety and Effectiveness of Cannabinoids to Danish Patients with Treatment Refractory Chronic Pain – A Retrospective Observational Real‐world Study’ ved smertelæge Tina Horsted, forskningsassistent Karoline Lichon Hesthaven og professor og overlæge Peter Derek Christian Leutscher, der netop er blevet offentliggjort i det anerkendte, lægefaglige tidsskrift European Journal of Pain.

Studiet fulgte 800 danske smertepatienter, som tidligere uden succes havde brugt almindelig smertemedicin. Hele 45 pct. af de patienter, der blev behandlet med cannabisbaseret medicin, opnåede en betydelig smertereduktion på mindst 30 pct. Derudover var bivirkningerne, modsat i flere andre smertemidler, kun milde til moderate. Endelig fandt studiet, at halvdelen af de undersøgte patienter opnåede en forbedring i livs- og søvnkvalitet.

Studiet belyser dermed det enorme sundhedsfremmende potentiale i cannabisbaseret medicin.

Store samfundsøkonomiske gevinster

Samtidigt er cannabisbaseret medicin et af de bedste redskaber til at få mere for sundhedskronerne. Eksempelvis indikerer tal fra en evaluering fra Sundheds- og Ældreministeriet, at vi med cannabisbaseret medicin potentielt kan reducere forbruget af almindelige smertemidler med 14 pct., hvilket kan spare primærsektoren ca. 84 mio. kr. årligt.

Desuden viser forskning, at cannabisbaseret medicin kan øge smertepatienters arbejdsudbud med omkring 3,3 pct., hvilket for f.eks. 100.000 patienter med neuropatiske smerter og en gennemsnitsindkomst kan give en økonomisk gevinst på 1,27 mia. kr.

Der er med andre ord et enormt sundhedsøkonomisk potentiale forbundet med cannabisbaseret medicin.

De samfundsøkonomiske gevinstpotentialer ved cannabisbaseret medicin er vigtige, idet vi i Danmark har et sundhedsvæsen, der flere steder er ved at knække over med stigende ventetider, mangel på ‘varme hænder’, og et øget pres fra det stigende antal kronikere og ældre grundet den demografiske udvikling. Samtidigt befinder vi os i en økonomisk usikker tid med inflation, krig i Ukraine og en mulig kommende recession, som kan sætte sundhedsvæsenet under økonomisk pres.

Det aktualiserer behovet for en mere omkostningseffektiv sundhedsbehandling, som får mere ud af sundhedskronerne, så vi ikke er nødsaget til at bruge sparekniven andre steder i sundhedsvæsenet.

På tide at opprioritere cannabisbaseret smertebehandling

På trods af de mange gavnlige effekter er der dog fortsat tøven blandt landets praktiserende læger, da kun 1 ud af 11 udskriver cannabisbaseret medicin til sine patienter. Det skyldes muligvis, at mange læger ikke mener, at de har et tilstrækkeligt vidensgrundlag om medicinsk cannabis.

Den nye viden om cannabisbaseret medicins potentiale for at hjælpe kroniske smertepatienter bør udbredes yderligere og omsættes til klinisk praksis

Men med de data, som vi har opnået med vores studie og lignende resultater fra andre forskere, har videnskaben talt: Evidensen er på plads, og det er derfor på høje tid, at læger i relevante tilfælde ibrugtager cannabisbaseret medicin til gavn for den overordnede sundhedsøkonomi i samfundet og for smertepatienterne. Ikke mindst for det udsnit af de kroniske smertepatienter, der hører til blandt landets mest udsatte borgere.

Landets praktiserende læger bør tilbydes en vejledning for at øge forståelsen af relevans og potentiale i behandling med cannabisbaseret medicin, og de bør tilgodeses for den tid, der bruges på den specifikke patientudredning.

Hvis smertepatienter derimod ikke får udskrevet cannabis-baseret medicin af deres læge og samtidigt ikke har gavn af almindelig smertemedicin, kan det føre til, at patienter kriminaliserer sig selv ved at opsøge det illegale marked for cannabis.

Det er både ulovligt og potentielt farligt for disse patienter, da der selvsagt ikke gælder samme kvalitetsstandarder for cannabis på det illegale marked sammenlignet med sundhedsvæsenet.

Både af hensyn til patienterne, sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien bør den nye viden om cannabisbaseret medicins potentiale for at hjælpe et udsnit af landets 1,3 mio. kroniske smertepatienter og samfundet som helhed derfor udbredes yderligere og omsættes til klinisk praksis.

Kommentarer

 1. Mon de velkendte bivirkninger som personlighedsændring og andre psykiske problemer er vurderet af specialister på området?
  Tina H. har tidl. omtalt røde øjne som eneste nævneværdige bivirkning til cannabis. Men 50 års erfaring har vist menneskelige katastrofer.

  1. Kære Christian
   Jeg er usikker på om du har læst artiklen i European Journal of Pain. Der er anført samtlige bivirkninger. Desuden har lægen skærpet indberetningspligt, når det gælder cannabinoid behandling. Du kan på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finde data på alle indberetninger om bivirkninger siden 2018. De opgøres hvert kvartal og er offentlige. Hvis en patient indlægges på eksempelvis psykiatrisk afdeling med symptomer der mistænkes at have med cannabis anvendt medicinsk vel og mærke – skal den pågældende læge indberette bivirkningen. Dernæst igangsættes en analyse proces.
   Vi har i Danmark på afdelinger anvendt cannabinoider siden 80’erne til AIDS og cancer patienter.
   Jeg formoder de 50 års katastrofe refererer til den rekreationelle anvendelse af cannabis som et rusmiddel og kan på ingen måde sammenlignes med medicinsk brug.
   Artiklen handler om cannabis anvendt terapeutisk og til medicinske tilstande.
   Jeg holder meget af en debat – men bedst når den foregår i øjenhøjde. Postulater der er ubegrundet – er spild af tid. Alt godt og venlige hilsner Tina

 2. Fakta fra patienten.

  Lumbale diskusprolapser, L5-L4, L2-L1 kronisk smertepatient med TLSO-korset. Operationer, med og uden succes. Prolaps i S1 som jeg afslog operation, sammen med Botoxbehandling samt indoperation af en Baklofen-pumpe imod spasmer. Bivirkninger af Baklofen var frygtelige i mit tilfælde
  “Sudden Deafness” uden balancecenter, hørelse og kraftig Tinnitus
  Dystonia I højre rygstrækker, højre maveregion samt højre knæ
  Vederlagsfri behandling via Øfeldt Centrene pga Neurokirurgisk afd Riget Glostrup opgav videre behandling, uden gangfunktion og hjemsendt i en specialkørestol med 2 ltr Metadon og ønsket om, at få det bedste ud af livet
  Øfeldt Centrenes højt specialiseret behandling har gjort, at jeg har fået livet tilbage, med en gangfunktion på 15 km, uden krykker, dog med TLSO-korset, som Glostrup neurokirurgisk fysioterapi ikke formåede. Lever i dag næsten normalt, dog som kronisk §4 smertepatient i Fentanyl-plaster 24 mikro/timen og Morfin inj pn behandling i små doser Tak, til Øfeldt Centrene https://ofeldt.dk

  Praktiserende læge ordineret medicinsk cannabis: Dronabinol uden succes, virkede som stærk Stesolid stærkt afslappende, som ikke er befordrede for en ryg-patient. separeret af patienten, fordi een dråbe var alt for stærk, med bivirkninger over 2 – døgn

  Derimod indkøbte på det private marked “Hamp Oil” lovligt, uden THC, som virkede særdeles godt imod spændinger i Tinnitus ramte øre samt en behagelig indsovning helt uden bivirkninger dagen efter. En behagelig søvn op til 5- 7 timer, imod gåture hver 2den time pga smerter og spasmer, i årevis. Den nuværende ordinering har stået på gennem 15 år uden problemer, dog med forbud imod bilkørsel ved brug af Morfin

  Selvstyret afvænning af Fentanyl og Morfin hver 3 – 5 måned hvor jeg bruger Stesolid rektalt for at tage de største abstinenser.

  Behandlingen ved Øfeldt Centrene bør skærpe nysgerrigheden ved de fleste sundhedspersoner, herunder henvisende læger samt fysioterapien generelt og politikerne

  Med venlig hilsen
  Peter Hansen, med ønsket om en Glædelig Jul og stor tak til Øfeldt Centren, som imod alle odds gav mig min gangfunktion tilbage og smerteniveau som jeg lever godt med.

  Bilag

  Artiklen er gemt og offentliggjort her: https://www.k10.dk/showthread.php?t=35951 til glæde og oplysning til andre patienter

 3. Fint studie – svært at udføre.

  I ovenstående kommentar til artiklen skriver Tina Horsted, at 45% af patienter behandlet med cannabisbaseret medicin har smertereduktion på over 30%. Dette stemmer dog ikke med originalartiklen hvori det fremgår, at kun ca 25% har fuldført studiet og af disse har 45% effekt. Dette svarer til behandlingseffekt på ca 10% af de 800 patienter der deltog i studiet, hvilket også fremgår af originalartiklen.

 4. Det der, lyder jo som en billig salgstale for cannabis-produkter. Samtidig har tidligere (randomiserede og dobbeltblindede studier), modsat denne restrospektive gennemgang (af læger som er MEGET interesseret i cannabis), vist at der er nul (N-U-L) smertelindrende effekt, af cannabisprodukterne.

 5. Dette nye danske studie er et retrospektivt observationsstudie.
  Hvis det skal “blåstemple” noget, kan det kun være Tina Horsteds egen cannabisvirksomhed, som ejendommeligvis ikke nævnes under Interessekonflikter.
  Regelret udførte studier viser ikke overraskende ingen effekt:
  https://journals.lww.com/pain/Abstract/2018/10000/Cannabis_and_cannabinoids_for_the_treatment_of.6.aspx
  https://journals.lww.com/pain/Citation/2022/06000/Cannabidiol_treatment_in_hand_osteoarthritis_and.26.aspx

 6. Patienten har ordet.

  Gennemgående læser jeg flere påstande, hvor debatørene finder små hulle, som styrker deres eget synspunkt.

  Som §4 patient må jeg spørge:

  Har debatørene indsigt i Dystoni eller Parkinson eller måske selv en diagnose, der ligner?

  På egen krop mærket konsekvenser af slige diagnoser?

  Lad os i fællesskab se, hvordan patienterne har det:

  Dystoni:
  https://www.youtube.com/watch?v=9WH3HPTChkQ

  Parkinson med Cannabis behandling:
  https://www.youtube.com/watch?v=fR-egkkY6d0

  Hvad var det jeg oplyste, som Dystopi patient, om indtagelse af “Hamp Oil”?

  Efter år, uden søvn kunne jeg sove 5 – 7 timer

  Alene det, kræver det nysgerrighed.

  Som smertepatient betyder søvn alt:
  https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/klinisk_institut/nyheder/sov_godt_med_kroniske_smerter?fbclid=IwAR2cbhlbd39kOnCznkTZvSDxRSNrUqzpG7qDSy_dwz2UTi61MF63kWb1SEw

  Professor Henrik Bjarke Vægter har modtaget 6 millioner fra Sygeforsikring Danmark til forskning i søvn og smerter. Behandling af søvnløshed er en mulighed for at lindre kroniske smerter

  Med venlig hilsen

  Peter Hansen

Skriv kommentar