Foto: Privat

Duplik fra Gitte Handberg: Jeg sukker dybt over, at kroniske smertepatienter foregøgles et quick fix til smertefrihed Det er useriøst, når Cryo Center Copenhagen lover patienter, at ligegyldigt om det drejer sig om smerter efter et traume, en operation eller kroniske smerter på baggrund af for eksempel gigtlidelser, så kan cryoterapi hjælpe, skriver Gitte Handberg, overlæge på Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital.

Tak for reaktionen på min kommentar angående cryoterapi til smertepatienter i Dagens Medicin 10. april.

Det glæder mig meget, at vi er enige om, at behandling af patienter i Danmark anno 2024 skal udgå fra så solidt et vidensgrundlag som muligt.

I interviewet 15. marts 2024 skelnes der ikke mellem behandling af patienter med kroniske og akutte smerter. Det er basal viden, at akutte og kroniske smerter er to vidt forskellige problematikker, hvad angår ætiologi, behandling og prognose.

Det kunne være et spørgsmål om, at journalisten ikke har tydeliggjort disse grundlæggende forskelle, men når jeg kigger på Cryo Center Copenhagens hjemmeside, går denne manglende differentiering desværre igen.

Useriøst at sammenligne uhomogene patienter

Det er i min optik useriøst, når man lover patienter, at ligegyldigt om det drejer sig om smerter efter et traume, en operation eller kroniske smerter på baggrund af for eksempel gigtlidelser, så kan cryoterapi hjælpe.

Når gruppen af patienter, der tilbydes behandling, er så uhomogen, som det fremgår, giver det ingen mening at påberåbe sig, at der sker en systematisk erfaringsopsamling efter behandling.

Ekspertviden er uundværlig i hverdagens klinik, og systematisk opsamlet viden har dannet grundlag for mange videnskabelige gennembrud. Den tilsyneladende rodede tilgang til smertebehandling, der præsenteres på Cryo Center Copenhagens hjemmeside, kan ikke danne grundlag for vidensudvikling.

Kender ikke til aftale mellem region og Cryo Center Copenhagen

For et års tid siden modtog vi i Smerteklinikken på Bispebjerg Hospital et brev fra Region Hovedstaden, Center for Sundhed, med orientering om muligheden for at sende patienter til cryoneurolyse hos Cryo Center Copenhagen. Af brevet fremgår det, at der er indgået en aftale mellem Region Hovedstaden og Cryo Center Copenhagen om op til 500 cryobehandlinger årligt.

Jeg kender ikke til baggrunden for denne aftale og hvilke smertespecialister, der måtte stå bag denne aftale. Men 500 behandlinger om året er mange i forhold til, at der stort set ingen evidens er for behandlingen.

Af brevet fremgår det, at aftalen omfatter tilbud til følgende patientgrupper: Ortopædkirurgi, rygkirurgi, reumatologi, thoraxkirurgi, hjertekirurgi, hudklinik (?), urologi, gastrokirurgi, patienter med diabetisk neuropati, migræne og kronisk hovedpine.

Faglig fundering

Min kommentar her skal ses som et dybt suk over alle de mange patienter med smerter, herunder komplekse kroniske smerter, der stadig bliver foregøglet, at der kan være et ‘quick fix’ til smertefrihed.

Desperate patienter og deres pårørende vil gå gennem ild og vand og betale mange penge for at få det bedre. De har alle krav på, at de behandlinger, sundhedsfagligt uddannede personer tilbyder, både i privat og offentligt regi, er fagligt funderet.

Det synes ikke at være tilfældet for behandlingerne i Cryo Center Copenhagen.

Læs også:

15. marts 2024: Anæstesiolog Igor Filipovski har med succes genoplivet pensioneret smertebehandling

15. marts 2024: Håb for kroniske smertepatienter: Cryoneurolyse har et kæmpe potentiale

8. april 2024: Smertelæge: Cryoterapi er – med god grund – ikke et tilbud til patienter på Bispebjerg Hospital

10. april 2024: Smertelæge svarer på kritik af cryoneurolyse: Vigtigt, at vi er åbne overfor andre måder at tilgå smertebehandling på

Kommentarer

 1. Kære Gitte Handberg
  Din skepsis er velbegrundet og kloge filosofer har skrevet om det tidlige, da smerter er en del af menneskers skæbne:
  Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind (Miraklet er troens yndlingsbarn) udtrykt af Goethe i 1808.
  “Pain has come to pose only a technical question for industrial man—what do I need to get in order
  to have my pain managed or killed? If the pain continues, the fault is not with the universe, God, my sins, or the devil, but with the medical system. Suffering is an expression of onsumer demand for increased medical outputs. By becoming unnecessary, pain has become unbearable. With this
  attitude, it now seems rational to flee pain rather than to face it, even at the cost of addiction” (Ivan Illich, Medical Nemesis, 1974.

Skriv kommentar