Psykiatrien er et valgtema til det kommende regionsvalg Alle partierne vil det bedste for psykiatrien, så det, der adskiller os, er, hvilken rækkefølge vi vil prioritere det i, skriver Jacob Rosenberg, overlæge og medlem af regionsrådet i hovedstaden for de konservative.

Der er vist ingen, der kan være uenige i, at psykiatrien bør have mere fokus fremover. Der er massive problemer med rekruttering af personale. Det tager mange år at uddanne en psykiater, så vi skal have løsninger på både lang og kort sigt.

Vejen frem må være at give midler til forskning i psykiatrien, da det i sig selv vil tiltrække lægerne

Alle partierne vil det bedste for psykiatrien, så det, der adskiller os, er, hvilken rækkefølge vi vil prioritere det i.

På den korte bane har vi i Region Hovedstaden bevilget 30 nye psykolog-praksisser, hvoraf nogle af dem bliver med speciel fokus på særlige sygdomme. Vi skal snarest prioritere et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner. Patienterne bliver desværre alt for ofte kastebold mellem regionale og kommunale opgaver, og det må laves om.

Bedre integration mellem psykiatri og somatik

Et område, som relativt hurtigt kan løses, er en flytning af misbrugsbehandling fra kommune til region for patienter med psykisk sygdom. Vi har allerede besluttet i Region Hovedstaden, at dette skal være et mål, men når der er penge involveret, kræver det selvsagt lidt diskussioner. Efter valget må forhandlingerne med kommunerne derfor intensiveres.

Et andet og meget vigtigt område er en bedre integration mellem psykiatri og somatik. Ved svær psykiatrisk sygdom dør man 16-25 år tidligere end gennemsnittet. Man dør jo ikke direkte af sin sygdom (med mindre det er selvmord), så det handler ofte om uopdagede ‘almindelige’ sygdomme som f.eks. hjerte-kar-, lunge-, kræft- eller leversygdomme.

Vi skal derfor være mere opmærksomme på symptomer på fysiske sygdomme og få det undersøgt og behandlet meget tidligere end i dag. Der er i den grad plads til forbedring.

Mere forskning kan tiltrække talenter

Det er dog helt afgørende at få en bedre rekruttering af læger til psykiatrien. Gennemsnitsalderen for psykiatere er 59 år, så vi skal skrue voldsomt op for rekrutteringen til specialet. Det var nok ikke smart at fjerne psykiatrien fra KBU-forløbene, og antallet af hoveduddannelser skal måske også justeres på et tidspunkt.

Set gennem en regionspolitikers briller er der dog også andre knapper, vi kan trykke på. Vejen frem må være at give midler til forskning i psykiatrien, da det i sig selv vil tiltrække lægerne. Vi skal også prioritere aktiviteter helt ned på medicinstudiet f.eks. i form af skolarstipendier finansieret af regionen. På denne måde kan vi vække en tidlig interesse for specialet.

Jeg mener derfor, at vi skal allokere en særlig regional forskningspulje til psykiatrien, og der skal fokus på at tiltrække de helt unge forskertalenter.

Kommentarer

Skriv kommentar