Livet er fuld af risici men … ... at tro, at den enkelte dansker kan forstå en risiko på 1:40.000 for VITT, er helt urimeligt. Det må overlades til myndighederne.

Nu er næsten 1,2 mio. danskere coronavaccinerede med første stik, og ca. halvdelen er færdigvaccinerede. Knap 250.000 danskere har fået påvist coronainfektion, men mange har været smittet uden at få det påvist, så immuniteten i den danske befolkning stiger pænt, omend ikke så hurtigt, som vi kunne ønske. Vaccinationsudrulningen er nemlig ikke sket uden benspænd, hvoraf det, der gjorde mest ondt, var fjernelsen af AstraZenecas vaccine fra vaccinationsprogrammet.

Nu lurer næste benspænd, idet Johnson & Johnsons vaccine også har vist sig at kunne give den særlige nye bivirkning kaldet VITT (vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni), dog i sjældnere tilfælde, og foreløbig kun hos kvinder. Danske sundhedsmyndigheder står foran en svær beslutning.

Der er også stadig debat om, hvorvidt en dosis AstraZeneca-vaccine skal følges op med kun én og ikke to doser af en mRNA-vaccine. En beslutning om at forlænge tiden mellem første og andet stik med Pfizer-BioNTech til f.eks. seks uger er en fornuftig beslutning, og derved kan vi hurtigere få givet alle over 50 år det første stik, som kan normalisere livet i Danmark. Beregninger fra udlandet viser, at når 15-20 pct. af befolkningen er vaccineret, vil vi kunne se en effekt i forhold til epidemikontrol.

At tro, at den enkelte dansker kan forstå en risiko på 1:40.000 for VITT, er helt urimeligt

Sundhedsstyrelsen har som bekendt estimeret risikoen for VITT efter AstraZeneca til 1:40.000 vaccinerede, men med en stor usikkerhed, så risikoen kan også være ned til 1:100.000. Det var ikke muligt at identificere særlige befolkningsgrupper, der er i risiko for at udvikle VITT, og vaccinen blev derfor fjernet fra programmet.

Dødeligheden af COVID-19 er i Danmark estimeret til 1 pct., men er nok reelt lavere. For indlagte COVID-19-patienter er risikoen for en blodprop 1,5 pct., og for ikke-indlagte er den 0,4 pct. Op mod 1.200 danskere har været så syge af COVID-19, at de måtte på en intensivafdeling, og de fleste af disse patienter har forladt hospitalet i live. Behandlingen er blevet langt bedre på kort tid – og bedre end i andre lande. Det kan vi glæde os over.

Den største risiko for alvorlig sygdom og død ved COVID-19 er alder, så raske personer under 50 år er i meget lav risiko for død, og ingen danskere under 30 år er døde, bortset fra et barn, der var svært syg i forvejen. Når den ekstremt lave risiko for død blandt de under 30-årige holdes op mod risikoen for alvorlige bivirkninger som VITT ved vaccination med AstraZeneca, så mener jeg ikke, at de unge bør løbe sådan en risiko – selvom de måske løber mange meget større risici i livet ved fart, alkohol, narko og tobak. En statistisk risiko er relativ og typisk meget svær at forstå og oversætte til den enkeltes liv. Vi har derfor fartgrænser, aldersgrænser for tobaks- og alkoholkøb og påbud om sikkerhedsseler.

At tro, at den enkelte dansker kan forstå en risiko på 1:40.000 for VITT, er helt urimeligt. Det må overlades til myndighederne – uanset resultatet af deres vurdering.

Skriv kommentar