Phillip Sperling (V) blev uddannet læge i juni, og han er klar til at sætte sin lægekarriere på lavblus, hvis han som folketingsmedlem kan ændre på det sundhedsvæsen, han i fremtiden skal arbejde i.

Frustration over coronaprioritering fik ung læge ind i politik Folketingsvalg 2022: 25-årige Phillip Sperling blev uddannet læge i juni og skriver en ph.d. ved anæstesi- og intensivafdelingen, Aalborg Universitetshospital. Han stiller op for Venstre i Nordjyllands storkreds.

Hvorfor stiller du op til Folketinget?

»Som så mange andre har jeg i min gang i sundhedsvæsenet oplevet en masse frustrationer over, hvordan vores system bliver ledet. Under coronapandemien arbejdede jeg med logistikken omkring podere. I den forbindelse blev der oprettet podesteder på uholdbare placeringer, hvor podere kun havde podet to personer på en vagt. Det var sjovt nok ofte steder, hvor der også boede nogle lokalpolitikere. Min irritation over, at vi ikke styrede sundhedsvæsen efter, hvad der gav bedst mening for borgerne, men efter hvad en eller anden kunne sige til sin valgkreds, blev mit afsæt til, at jeg blev medlem af Venstre og stillede op til regionsvalget i 2021. Jeg blev desværre ikke valgt ind i regionsrådet, men jeg har mod på mere, så nu vil jeg i Folketinget.«

Du er nyuddannet læge, hvorfor vil du kaste dig over politik?

»Jeg har altid været en mand med for meget energi. Gennem hele lægestudiet har jeg været en del af FADL og lavet mange ting derigennem. Jeg er klar på at sætte min lægekarriere på lavblus i en periode, hvis det til gengæld betyder, at jeg kan gøre en forskel og ændre sundhedsvæsenet til et sted, jeg bliver gladere for at arbejde i.«

Ingen regler for reglernes skyld

Hvad er dine mærkesager inden for sundhed?

»Vi skal afbureaukratisere og lade sundhedsprofessionelle bruge tiden på patienterne. Der er opstået for mange ulogiske regler, fordi der ikke er tillid til, at personalet fagligt ved, hvad der er bedst. Jeg har selv på en vagt taget for mange prøver og brugt ekstra tid på journalnotater, ikke på grund af et fagligt behov, men fordi en kollega sagde, at det var en god idé. En anden gang sagde en bagvagt til mig, at der ikke er nogen, der takker os, når vi ikke tager alle tænkelige blodprøver. Det sidder dybt i mig, at sundhedsprofessionelle ikke bliver takket for at passe på systemet. Vi bliver kun takket for at passe på os selv.«

»Vi skal have en psykiatriplan, der er fuldt finansieret og rækker længere end tre år, og som er mere ambitiøs end den, der lige er kommet. Her ligger der et klart oplæg fra Sundhedsstyrelsen, som kan bruges som køreplan.«

»Derudover skal vi prioritere flere midler, så vi kan få sundhedsvæsenet på rette spor. I øjeblikket er der stor medarbejderflugt, og ventelisterne bliver længere og længere. Hvis vi vil have et offentligt sundhedsvæsen, der hænger sammen om 10 år, er vi nødt til at investere nu.«

Flere læger ønsker at ændre behandlingsgarantien, hvad er din holdning til den?

»Der er nogle sygdomme, hvor det giver god mening med en 30 dages garanti, og det er godt, at det private sygehusvæsen kan hjælpe, når det offentlige ikke kan følge med. Men jeg tror ikke på, at en 30 dages garanti passer for alle sygdomme. Vi skal have en differentieret behandlingsgaranti ud fra faglige vurderinger. Vi skal ikke behandle et artrose-knæ med lige så meget tidspres som AMI, der skal systemet tage højde for, at der er forskel på sygdomme,« siger Phillip Sperling.

Vi skal ikke blive ved med at gå efter mærkesager og fikse enkelte områder. Der skal laves en samlet køreplan for hele sundhedsvæsenet

Phillip Sperling, læge og folketingskandidat for Venstre

»Jeg ved ikke, hvordan behandlings- og udredningsgarantien præcis skal se ud, men jeg forestiller mig, at det fagligt skal besluttes, hvor lang tid en given sygdom skal betyde i udrednings- og behandlingsgaranti. Det bliver farligt, hvis det bliver den enkelte behandler, der skal bestemme, for alle føler omsorg for deres patienter, og så kan man hurtigt komme til at sende dem i den hurtige gruppe. Så ender vi som i dag, hvor alle har garantien, men der er få, der rent faktisk får den opfyldt.«

Langsigtet plan frem for mærkesager

Hvad vil du gøre som det første, hvis du bliver sundhedsminister?

»Få lavet nogle langsigtede plan. Vi skal ikke blive ved med at gå efter mærkesager og fikse enkelte områder. Der skal laves en samlet køreplan for hele sundhedsvæsenet.«

Hvilket politikområder er du mest interesseret i ud over sundhed?

»Jeg er selv nyuddannet, så uddannelsesområdet har fyldt meget for mig de seneste år, hvor jeg har har kunnet mærke markante forringelser. Universiteterne skal skære, og det kan de studerende mærke på kvaliteten. Jeg synes også, at vi skal have revurderet udflytningen af uddannelser. Det er fornuftigt at lave uddannelser i udkantsområderne, men det skal ikke være på bekostning af uddannelser, der fungerer godt i forvejen. Så bliver det de facto bare at lukke uddannelser,« siger Phillip Sperling.

»Klima fylder også meget for mig, og her ønsker jeg, at vi får gjort noget frem for bare at komme med planer og ambitioner. Vi skal være bedre til at lytte til hinanden på tværs af partier, for alle har hver deres plan, og vi kan blive ved med at diskutere, hvad der er bedst, men hvis ikke vi gør noget, så er det ligegyldigt, hvad vi finder bedst.«

»Konkret mener jeg, at vi skal indføre en høj og konsekvent CO2-afgift. Det giver ikke mening, at man gør som i dag, hvor enkelte industrier er udpeget til at betale en CO2-afgift. I mit hoved er det ligegyldigt, om det er landbruget, transport eller industri, der udleder et kilo CO2, der skal være den samme afgift pr. udledt kilo CO2. Det kan også motivere virksomheder til at lave de klogeste løsninger, og forbrugere får et klarere blik på prisen for det, vi udleder.«

Hvad vil du gerne måles på, hvis du bliver valgt ind i Folketinget?

»Integritet er vigtigt for mig. Det betyder noget for mig som politiker, at man fortsætter med at være et ordentligt menneske og ikke bare bliver en nikkedukke, der kun siger de gode ting og ikke står ved, at mange beslutninger er svære at træffe. Jeg håber på, at jeg vil tage rigtige beslutninger, selvom de er trælse.«


Behandlingsgaranti, psykiatri eller rekruttering? Dagens Medicin vil gerne høre, hvad I læsere mener, de kommende folketingspolitikere bør prioritere. Svar på en række spørgsmål om, hvad der er vigtigt for dig til Folketingsvalget 2022 her.

Skriv kommentar