34-årige Monika Rubin har været med i Moderaterne fra begyndelsen. Nu håber hun at blive valgt til Folketinget, så der kommer sundhedsfaglig viden på Christiansborg.Foto: Claus Peuckert

Monika Rubin vil give sundhedsvæsenet en akut redningsplan  Folketingsvalg 2022: Monika Rubin er læge og ph.d.-studerende på Herlev Hospital. Hun er spidskandidat til folketingsvalget for Moderaterne i Københavns Omegns Storkreds.

Hvorfor stiller du op til Folketinget?

»Der mangler sundhedsfaglig viden på Christiansborg. Jeg har blandet mig i den sundhedspolitiske debat, siden jeg blev færdiguddannet i 2015, fordi jeg arbejder i et system, hvor der er nogle ting, der ikke virker, og det kan jeg ikke holde min mund om. Hvis jeg skal holde ud at arbejde i dette system i fremtiden, er der nødt til at ske noget anderledes. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for tænketanken SundFornuft, hvor jeg har forsøgt at påvirke den sundhedspolitiske debat. Det var med den hat på, at jeg blev engageret i Det Politiske Mødested, der var frontløberen til Moderaterne. Her endte jeg som sundhedspolitisk tovholder, og da partiet blev dannet, skulle vi finde kandidater til Folketinget. Da jeg blev spurgt, sagde jeg ja med håbet om at bringe sundhedsfaglig viden inden for Christiansborgs lukkede kreds.«

Hvorfor stiller du op for netop Moderaterne?

»Jeg har været med fra begyndelsen og har været med til at præge politikken i hele partiet. Det er helt unikt, og jeg tror ikke, at jeg vil kunne få samme indflydelse i et eksisterende partis politiske program. Der er selvfølgelig ting i Moderaternes politik, jeg er mere eller mindre fan af, men jeg føler mig hjemme her, fordi jeg har været med på rejsen helt fra begyndelsen.«

Først akut redningsplan, herefter reform

Hvad er dine mærkesager inden for sundhed?

»Mine mærkesager er generelt at skabe et bedre sundhedsvæsen, og det skal gøres i to spor. Lige nu handler det om, at vi skal lave en akut redningsplan for sundhedsvæsenet. Herefter skal vi lave en sundhedsreform, hvor et af de bærende punkter er, at ressourcerne i sundhedsvæsenet skal bruges bedre. En vej til dette er blandt andet at nedlægge regionerne. I Moderaterne har vi nemlig en forventning om, at en nedlæggelse af regionerne vil kunne kanalisere nogle midler ud i systemet. Vi skal også have løftet psykiatrien, hvor den nuværende plan ikke er ambitiøs nok. En af mine personlige mærkesager er at få fjernet tolkegebyret. Tolkegebyret er skævvridende og skaber unødvendig ulighed, fordi folk, der ikke taler dansk, skal betale for at komme til lægen, og det kan betyde, at de ikke går til lægen eller kommer for sent. Jeg kæmper også for at få et CO2-neutralt sundhedsvæsen. Vores sundhedsvæsen udleder seks pct. af den samlede CO2 i Danmark, og det kan vi gøre bedre.«

Som du sagde, så ønsker Moderaterne at nedlægge regionerne. Hvad skal der være i stedet?

»Vi foreslår en professionelt ledet organisering kaldet ‘Sygehusdanmark’. Navnet er ikke vigtigt, det er blot det, vi kalder det. Jeg ser for mig, at Folketinget nedsætter en ekspertgruppe, som nedsætter en bestyrelse. I bestyrelsen skal der være medlemmer med forstand på henholdsvis ledelse, drift, forskning og alt det, der handler om mennesker. Bestyrelsen skal så sætte retningen for sygehusvæsenet. De opgaver, regionerne varetager inden for sundhed, klima og trafik, skal enten centraliseres eller decentraliseres. Målet er at få et sygehusvæsen i et system, og at kommunerne har et større samarbejde på tværs og arbejder efter nogle minimumsstandarder.«

»Det, regeringen har foreslået med sundhedsklynger omkring de enkelte akuthospitaler, er på papiret en god idé, men jeg kan godt blive nervøs for, om det bliver en papirtiger, når man lægger endnu et system ned oven i regioner og kommuner. Jeg ser gerne klyngerne for mig med akuthospitaler og de omkringliggende kommuner, fordi man her kan få en lokal føling og engagement. ‘Sygehusdanmark’ skal ikke være et centralt monster, men en organisation, der laver de overordnede retningslinjer, hvor der lokalt gennem for eksempel sundhedsklynger bliver sat muskelkraft ind for at lave lokale løsninger.«

Hvad vil du gøre som det første, hvis du bliver sundhedsminister?

Jeg vil gerne vende den negative spiral i sundhedsvæsenet og bidrage til, at folk vil arbejde i systemet

Monika Rubin, læge, ph.d.-studerende og folketingskandidat for Moderaterne

»Jeg vil lave en akut redningsplan for sundhedsvæsenet, for vi er nødt til at gøre noget ved den store medarbejderflugt og de stigende ventelister. I Moderaterne foreslår vi for eksempel, at alle professionsuddannede sundhedsansatte på sygehusene i 2023 får et månedligt fuldtidstillæg på 2.500 kr. Dette skal få flere til at arbejde fuldtid, så vi kan få stabiliseret vores system. Vi foreslår også, at der bliver oprettet delestillinger, hvor personer i administrations- og forskningsstillinger også hjælper i klinikken. På den måde vedligeholder sundhedsfaglige deres kompetencer og er med til at løfte vagtbelastningen. Jeg er selv ph.d.-studerende, og under coronapandemien blev jeg involveret i det akutte beredskab. Det skal vi have meget mere af, så der ikke er for mange rene administrative stillinger.«

En detour

Hvordan vil du have det med at sætte din lægekarriere på standby for at blive folketingspolitiker?

»Det er rigtig ærgerligt, at vi har skabt et politisk system, hvor dem på Christiansborg ikke kan holde et ben i virkeligheden. Hvis jeg bliver valgt ind, ville jeg ønske, at jeg kunne blive ved med at tage nogle vagter på et sygehus, så jeg kan mærke direkte på egen krop, hvordan systemet fungerer. Heldigvis har jeg et godt netværk, som jeg vil kunne trække på. Jeg har ikke et mål om at skulle have en karriere som fuldtidspolitiker, men jeg er klar på at lave en detour i min lægekarriere for at kunne lave et bedre sundhedsvæsen, som jeg kan se mig selv arbejde i mange år endnu. Som min far sagde, da jeg dumpede den første eksamen på medicinstudiet: ‘Du skal arbejde i mange år, hvis du bliver lidt forsinket, så går det nok’.«

Hvilke politikområder er du mest interesseret i ud over sundhed?

»Det er sundhed, jeg går op i, og det er min interesse for sundhedspolitik, der har fået mig til at stille op. Men jeg er selvfølgelig en hel person. Jeg er mor til to små børn, halvt iraner og er del af et samfund. Jeg blander andre politikområder ind i sundhedspolitik som for eksempel at få klima med, når jeg vil have et CO2-neutralt sygehusvæsen, eller når jeg taler ligestilling, fordi LGBT+-personer ikke får den mest optimale behandling i sundhedsvæsenet i dag. Tingene hænger sammen, men det er sundheden, jeg brænder for.«

Hvad vil du gerne måles på, hvis du bliver valgt ind i Folketinget?

»Jeg vil gerne vende den negative spiral i sundhedsvæsenet og bidrage til, at folk vil arbejde i systemet. Jeg håber på at kunne skabe nogle politiske rammer, der kan gøre det bedre for mine kolleger på gulvet i klinikken.«


Behandlingsgaranti, psykiatri eller rekruttering? Dagens Medicin vil gerne høre, hvad I læsere mener, de kommende folketingspolitikere bør prioritere. Svar på en række spørgsmål om, hvad der er vigtigt for dig til Folketingsvalget 2022 her.

Skriv kommentar