Fleksible rammer for blodsukkeranalyser Region Hovedstaden ønsker, at nødvendige blodprøver både kan foretages i almen praksis eller på hospitalslaboratorierne – afhængig af den enkelte patients ønske.

Lægerne Trine Jeppesen og Michael Dupont har i Dagens Medicin skrevet om lægernes mulighed for at foretage analysen HbA1c, som viser, hvordan patientens sukkersyge er reguleret over tid (langtidsblodsukker). Et alternativ til denne måling er det almindelige blodsukker, som viser et øjebliksbillede af sukkersygens regulering.

Region Hovedstaden har opsagt tilslutningen til rammeaftalen om, at de praktiserende læger kan få et særskilt honorar for at udføre HbA1c-analysen i egen praksis.

Da regionen tilsluttede sig aftalen i 2008 – som den eneste region – var det for at skabe et bedre forløb for den enkelte patient. Det har imidlertid vist sig, at en tredjedel af de praktiserende lægers klinikker ikke anvender rammeaftalen, hvorfor effekten for patienterne er langt mindre end ventet.

Siden da er der kommet en ny overenskomst for almen praksis, hvor de praktiserende læger honoreres med et fast årligt kronikerhonorar for behandling og opfølgning af diabetespatienter. Det faste kronikerhonorar giver den praktiserende læge mere frie rammer i arbejdstilrettelæggelsen, herunder mulighed for at målrette ressourcer til de patienter, som har størst behov. De praktiserende læger kan fortsat vælge at foretage analysen af blodsukker i klinikken enten som almindeligt blodsukker eller som langtidsblodsukker, dog uden særskilt honorering.

Regionen er optaget af at skabe fleksible rammer for samlede forløb og ønsker, at der skal være mulighed for, at nødvendige blodprøverne enten kan foretages i almen praksis eller på hospitalslaboratorierne – afhængig af den enkelte patients ønske. Regionen er naturligvis indstillet på en drøftelse med PLO-Hovedstaden om forholdet inden aftalen udløber 1. juli 2019.

Kommentarer

 1. At regionen fjerner ydelsen for HBA1c analysen er et stort tilbageskridt for diabetes behandlingen, hvert kit koster ca 50 kr, og det er urimeligt og strider imod almindelig praksis, at vi ikke får honorering for de undersøgelser vi laver.
  En almindelig blodsukker måling er et øjebliksbillede og har ingen værdi som kontrol af patientens sukkersyge.
  Når vi har patienten i konsultationen kan vi med en HBA1c måling straks fortælle hvordan sygdommen er reguleret og med det samme beslutte om behandlingen skal ændres, den mulighed går tabt nu.
  Det vil betyde en dårligere sygdomskontrol især for de sårbare grupper som ikke er så gode til at komme til kontrol og opfølgning.
  Vi kan godt få dem til at komme og få et prik i fingeren, men en blodprøve vil de ikke altid være med til.
  Det er meningen med sundhedsreformen og en del af vores overenskomst at vi skal overtage meget af diabetes kontrollen, og så er det meningsløst at vi ikke får værktøjet til det.
  Det var meget bedre at ydelsen blev udbredt til hele landet, men det kommer forhåbentligt når regionerne bliver nedlagt.

  Jesper Nielsen
  praktiserende læge
  København V.

Skriv kommentar