katrina feilberg
»Vi anbefaler kraftigt Thomas Benfeldt Purup at henvende sig med kritikken hos PLO og bakker meget gerne op, hvis det viser sig, at koordinatorerne ikke ønsker at henvise uddannelseslæger til partnerskabsklinikkerne,« siger Katrina Feilberg.Foto: Privat

Der er i sandhed behov for en faktabaseret debat om almen praksis REPLIK: Indlæg om partnerskabsklinikker kan let give indtryk af, at det står meget alvorligt til. Men det er ikke virkeligheden, skriver Katrina Feilberg, branchedirektør, Dansk Erhverv.

I et indlæg i Dagens Medicin, præsenterer formand for Forum for Yngre Almen Medicinere, Thomas Benfeldt Purup, læserne for en ganske stor mængde synspunkter om partnerskabsklinikker, der let kan give indtrykket af, at det står meget alvorligt til.

Da ingen af synspunkterne er fulgt op af fakta eller andet, der kan underbygge dem, har jeg valgt at fokusere på, hvordan det faktisk forholder sig med lægedækningen i Danmark. 

Det bedste kildemateriale kommer fra analysefirmaet BDO’s kortlægning  og analyse af udviklingen i opgaveløsningen i almen praksis i Danmark, som blev præsenteret i september 2023, mens konklusionerne også blev berørt på et samråd med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V). 

Disse konklusioner står i direkte kontrast til flere af Thomas Benfeldt Purups påstande. Lad os fremhæve de væsentligste.

Ikke forskel på partnerskabsklinikker og soloklinikker 

»Koncernklinikkerne er drevet af økonomisk vinding. De skævvrider markedet, mangler kontinuitet og kvalitet for patienterne, og de bidrager ikke til uddannelsen af fremtidens speciallæger,« lyder en af Thomas Benfeldt Purups udokumenterede påstande, og som helt forståeligt må give anledning til bekymring hos læseren. Hvis altså, det var sandt. 

Der genoplives en udpræget misforståelse om, at partnerskabsklinikkerne ikke skulle have interesse i at modtage uddannelseslæger. Dette er forkert

Heldigvis kan BDO’s analyse af udviklingen i opgaveløsningen i almen praksis aflive netop denne kritik.

Som Sophie Løhde konkluderede på det åbne samråd 14. september 2023, adskiller partnerskabsklinikker sig ikke fra solo- og kompagniskabsformer i forhold til aktivitet som afholdte konsultationer, sygebesøg og henvisninger. 

Der identificeres heller ikke væsentlige og systematiske forskelle i opgaveløsningen. Altså, en undsigelse af Thomas Benfeldt Purups ret voldsomme beskyldning. En beskyldning, som i øvrigt også nedgør de mange af hans egne lægekolleger, der dagligt udfører deres arbejde i partnerskabsklinikker. 

Truslen fra en lille procentdel

At partnerskabsklinikkerne er en del af rygraden i lægedækningen i yderområderne, er ifølge Thomas Benfeldt Purup også et problem.

Faktisk udgør partnerskabsklinikker knap en fjerdedel af kapaciteten i yderområderne, hvilket også kunne udlægges positivt, fordi klinikkerne netop løser et problem, som andre aktører indenfor almen praksis endnu ikke har formået. 

Samtidig fremstilles klinikkerne som en trussel mod, at unge læger i fremtiden kan få et ydernummer. Dette er på trods af, at klinikkerne kun udgør fem procent af den samlede lægedækning.

Hvordan truslen kan komme fra de fem procent og ikke de øvrige 95 pct., må være usagt. Særligt, fordi synspunktet heller ikke her uddybes med fakta. 

Misforståelsen om de manglende uddannelseslæger

Derudover genoplives en udpræget misforståelse om, at partnerskabsklinikkerne ikke skulle have interesse i at modtage uddannelseslæger. Dette er forkert. Tværtimod er der netop et stort ønske hos partnerskabsklinikkerne om at kunne have uddannelseslæger. 

Hvorvidt dette er en mulighed, afgøres dog ikke af klinikkerne, men af Praktiserende Lægers Organisations (PLO) uddannelseskoordinatorer. 

Så vi anbefaler kraftigt Thomas Benfeldt Purup at henvende sig med kritikken hos PLO og bakker meget gerne op, hvis det viser sig, at koordinatorerne ikke ønsker at henvise uddannelseslæger til partnerskabsklinikkerne. 

Ufine tricks genopstår

Endelig benytter Thomas Benfeldt Purup sig af argumentet om, at partnerskabsklinikker skulle være i en særlig risiko for at gå konkurs med henvisning til en ulykkelig begivenhed i sommeren 2023, hvor et lægehus med tre klinikker tilknyttet, gik konkurs. Og det er angiveligt en risiko for patienter i yderområder.

Igen bygges påstanden ikke op af konkret fakta eller fremlæggelse af saglige argumenter. Heldigvis forholdt professor i sundhedsøkonomi Kim Rose Olsen sig, i forbindelse med sommerens konkurssag, til spørgsmålet. Og hans udlægning til DR var en helt anden end Thomas Benfeldt Purups: 

»Det kommer ikke til at ske meget, at der er flere lægehuse, der går konkurs- heller ikke selvom man er bosat i et udkantsområde eller et lægedækningstruet område,« sagde han til DR

Endelig ønsker Thomas Purup Benfeldt tydelige krav til fremtidens læger i almen praksis. Dette ønske deler vi fra Dansk Erhvervs side.

Men skal dette sikres, må vi som minimum kunne begynde med at føre en dialog og debat, som ikke er baseret på udokumenterede påstande, men på de fakta, vi nu engang har til rådighed. Det skylder vi trods alt patienterne.

Kommentarer

  1. Kunne du komme med kommentarer om økonomi og hvad alles lægehuse mm koster pr borger ?

    Plo bestemmer ikke hvilke klinikker der kan tage imod udd læger – det er regionen der gør det. Der er krav om en tutoruddannet fast læge med nogle års erfaring i klinikken hvilket nok forklare problemet for Alles lægehuse m Fl.

    Så ja når man forlanger fakta ( fair helt igennem) så må man selv stå på mål med fakta så kom med tal mm.

Skriv kommentar