Biosimilære midler anbefales til brystkræftpatienter Medicinrådet vurderer, at biosimilær trastuzumab kan tages i brug til både nydiagnosticerede patienter, patienter med tilbagefald og til brystkræftpatienter, der allerede er i behandling med originalmidlet

Medicinrådet har på sit seneste møde givet grønt lys for, at biosimilært trastuzumab kan tages i brug til anti-HER2 behandling af brystkræft.Rådet vurderer, at biosimilært trastuzumab til brystkræft kan tages i brug til tre patientgrupper: Nydiagnosticerede patienter med tidlig brystkræft (kandidater til neoadjuverende eller adjuverende behandling) eller metastatisk HER2+ brystkræft, som ikke før har modtaget behandling med trastuzumab. Patienter, der tidligere har været i behandling med trastuzumab, som får tilbagefald af sygdom og skal genoptage trastuzumab behandling. Den trejde gruppe...