Arbejdsgruppe skal udarbejde fælles retningslinjer for brug af biomarkører Medicinrådet ønsker national enighed om, hvilke målemetoder der skal bruges til at vurdere, om kræftpatienter har gavn af immunterapi. Arbejdsgruppe forventes klar til august.

Danske Regioner har anmodet Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) om at udarbejde en fælles regional retningslinje for, hvordan biomarkøren PD-L1 kan bruges til at identificere relevante patienter til behandling med immunterapi. Det var på dagsordenen på Medicinrådets seneste møde. Anmodningen kommer på baggrund af en opfordring fra Medicinrådet, der i forbindelse med vurderingerne af diverse immunterapier til kræftbehandling er blevet opmærksom på, at der i Danmark ikke er enighed om, hvilke målemetoder der anvendes til identifikation af relevante patienter ud fra...