På finansloven for 2023, er der fremrykket 40 mio. kr. til den regionale psykiatri, men det er håndører. Samtidig er det på ingen måde sammenhængende, da der mangler opmærksomhed på andre sektorer som praktiserende læger, psykiatere og psykologer og hele den kommunale socialpsykiatri, skriver Mikkel Rasmussen.

Skuffende finanslovsaftale sætter 10-årsplanen for psykiatrien på pause Fire år er gået, og vi har stadig ikke fået en tydelig sammenhængende 10-årsplan for psykiatrien! Den seneste finanslov vidner desværre også om en anden reel politisk prioritering af psykiatrien. Hvornår mon regeringen har tænkt sig at indfri løftet om en velfinansieret 10-årsplan?, skriver Mikkel Rasmussen, næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab og tidligere ledende overlæge.

Tidligere på ugen landede en sen Finanslov for 2023, men desværre blev det uden en reel viderefinansiering af den lovede 10-årsplan for psykiatrien.

Under overskriften ‘Trivsel, psykiatri og uddannelse’ er der afsat småpenge til fremrykning af mindre projekter. Det er alt sammen fine intentioner, men de millioner, der er afsat i 2023, kommer ikke til at gøre den store forskel for mennesker med psykiske lidelser. Og deres pårørende og de ansatte kommer ej heller til at mærke et mindre pres. 

Hvornår kommer finansieringen?

For fire år siden begyndte politikerne at tale om, at der nu skulle laves en 10-årsplan med gradvise investeringer, og vores regering har siden lovet flere milliarder til finansieringen. Men fire år er gået, og vi har stadig ikke fået en tydelig sammenhængende 10-årsplan for psykiatrien! Den seneste finanslov vidner desværre også om en anden reel politisk prioritering af psykiatrien. 

Jeg tror, der er mange, der er ved at miste håbet og føler sig snydt

Hvornår mon regeringen har tænkt sig at indfri løftet om en velfinansieret 10-årsplan? Med aftalen om 10-årsplanen fra september 2022 blev det vedtaget at tilføre psykiatriområdet 0,5 mia. kr. årligt fra 2023.  Men det er langt fra de minimum 4-5 mia. kr.,  som det kræver at realisere 10-årsplanen. Med denne finanslov samt iværksættelse af en strukturkommission, som man formentligt yderligere skal afvente rapportering fra, kan det se ud som om, at hele planen er sat på pause yderligere et år. 

Håndører uden reel betydning

På finansloven for 2023, er der fremrykket 40 mio. kr. til den regionale psykiatri, men det er håndører. Samtidig er det på ingen måde sammenhængende, da der mangler opmærksomhed på andre sektorer som praktiserende læger, psykiatere og psykologer og hele den kommunale socialpsykiatri.

Og når jeg siger håndører, skal det ses i lyset af, at de afsatte midler skal fordeles på fem regioner, hvorfor de nærmest ikke vil kunne mærkes i det daglige. Det er milevidt fra en trappe-vis investering i psykiatrien med nye midler årligt på 5-600 millioner kr. Vi taler helt andre beløb, hvis vi skal sikre mere personale i både ambulatorier, på sengeafsnit og på bosteder – altså reelle opnormeringer.

Denne finanslov er desværre en pause i de reelle psykiatriinvesteringer, som eller var planen, der skulle tilføres området årligt de næste 10 år. Og derudover ser vi ind i  yderligere en pause, mens vi venter på strukturkommissionens arbejde. 

Gad vide, hvordan regeringen efterhånden vil realisere deres løfte om minimum tre milliarder kr. til en 10-årsplan? Jeg tror, der er mange, der er ved at miste håbet og føler sig snydt.

Skriv kommentar