Hvis Ulf Helgstrand skal pege på et politisk forbillede så bliver det tidligere statsminister Anker Jørgensen. »Han var den sidste ægte socialdemokrat i min verden. Han kom fra gulvet, varetog jobbet fra gulvet og var ikke socialdemokrat blot fordi, der var en god karriere i at være det.«Foto: Moderaterne

Ulf Helgstrand: Vi skal have mere faglighed ind i Folketinget Folketingsvalg 2022: Mød Ulf Helgstrand, dr.med. og speciallæge i karkirurgi med over 25 års erfaring som overlæge på Rigshospitalet. Han stiller op for Moderaterne i Nordsjællands Storkreds. 

Du har ikke tidligere beskæftiget dig med politik. Hvorfor stiller du op til Folketingsvalget for Moderaterne?

»I 2017 sagde jeg min stilling op som overlæge på Rigshospitalet på grund af Sundhedsplatformen. Jeg har lært Lars Løkke Rasmussen at kende gennem mit professionelle virke med ham i rollen som pårørende, og derigennem har vi haft nogle gode snakke. På et tidspunkt blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at lave nogle politiske koncepter, der baserede sig på faglighed i stedet for blot, hvad folk gerne vil høre. Det tiltalte mig. Ligesom mange andre er jeg nok blevet lidt ramt af politikerlede gennem årene. Jeg blev inspireret af det med, at fagligheden skulle ind i det, og så har jeg jo selv prøvet at råbe beslutningstagerne op uden held.«

Hvad er din sundhedsfaglige baggrund, og hvordan vil du bringe den i spil? 

»Jeg er speciallæge i kirurgi og har været karkirurgisk overlæge på Rigshospitalet i mere end 25 år. Derfor har jeg været med helt fra dengang, hvor staten styrede Rigshospitalet i stedet for Region Hovedstaden, ligesom jeg også husker årene inden Sundhedsplatformen. Det perspektiv gør, at jeg har nogle klare holdninger til, hvorfor det er gået så skævt i vores sundhedsvæsen. Og det handler ikke kun om flere penge. Jeg brænder meget for at lave forbedringer i det altovervejende gode sundhedsvæsen, vi allerede har. I dag arbejder jeg som konsulent for Region Midtjylland, hvor jeg aktuelt er involveret i amputationssagen.«

Nedlæg regionerne

Hvad vil du gøre, hvis du bliver sundhedsminister?

»Jeg vil nedlægge regionerne. De her kunstige grænser, hvor der kan være kapacitet på den ene side af grænsen, men ikke på den anden, giver ikke mening i et lille land som vores. Vi skal have ét ‘Sygehusdanmark’, som jeg kalder det. Det vil gøre os bedre i stand til at udnytte den kapacitet, vi har, på tværs af landet. Kan vi tilbyde patienten kvalitet, så mener jeg, at det er ligegyldigt, om patienten skal køre til Køge eller Helsingør. I øjeblikket taler vi næsten kun om kvantitet på sundhedsområdet. Vi skal tale noget mere om kvalitet også.«

Vi skal sætte et midlertidigt stop for behandlingsgarantien

Ulf Helgstrand, folketingskandidat, Moderaterne

Hvordan vil du stoppe personaleflugten fra det offentlige?

»Sygeplejersker og læger skal bruge tiden på det, de er gode til og brænder for; nemlig patienterne. Vi skal ikke være akademiske medarbejdere, der sidder og taster løs på et kontor. I stedet skal vi bruge lægesekretærerne til de ting, som de er gode til. Der er for meget skærmtid i dag blandt læger og sygeplejersker, og det tager arbejdsglæden fra folk.«

»Derudover mener jeg, at privathospitalerne i dag i for høj grad skummer fløden i samarbejdet med det offentlige. Vi har uddannelsespligten i den offentlige sektor og det overordnede patientansvar, men vi sender alle de lettere patienter over til privathospitalerne, som kan vælge og vrage i opgaverne, få pengene med og bruge dem på at rekruttere flere medarbejdere, som de offentlige hospitaler har brugt mange kræfter og penge på at uddanne.«

Anker var ægte

Flere læger ønsker et (midlertidigt) stop for behandlingsgarantien – hvad er din holdning til det?

»Vi skal sætte et midlertidigt stop for behandlingsgarantien. Den kan være en god ting, men det er jo ikke godt nok, når behandlingsgarantien ender med at dræne den offentlige sektor. I øjeblikket er der mange gode og velfungerende hospitalsafdelinger, som ikke har kapaciteten til at leve op til garantien. Når vi så samtidig flytter pengene med over i det private og dermed fjerner dele af den offentlige sektor, så bliver det farligt for den danske model, synes jeg. Og så synes jeg ikke, at det er en politisk opgave at fastsætte behandlingsgarantier. De skal prioriteres og fastsættes af fagfolk.«

Har du et politisk forbillede?

»Anker Jørgensen. Han var den sidste ægte socialdemokrat i min verden. Han kom fra gulvet, varetog jobbet fra gulvet og var ikke socialdemokrat blot fordi, der var en god karriere i at være det. Det har jeg stor respekt for. Vi skal have noget mere faglighed ind i de politikere, som bestemmer så mange ting i det her land. De skal vide, hvad de taler om.«


Behandlingsgaranti, psykiatri eller rekruttering? Dagens Medicin vil gerne høre, hvad I læsere mener, de kommende folketingspolitikere bør prioritere. Svar på en række spørgsmål om, hvad der er vigtigt for dig til Folketingsvalget 2022 her.

Skriv kommentar