Det er tredje gang, at Charlotte Green, speciallæge i kirurgi og akutmedicin, stiller op til Folketinget.Foto: Privat

Charlotte Green: Det hjælper ikke at råbe op nedefra Folketingsvalg 2022: Mød Charlotte Green, speciallæge i kirurgi og akutmedicin, der stiller op for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds.

Du har siddet i byrådet i Favrskov siden 2017, hvorfor stiller du op til Folketinget nu?

»Jeg er førstesuppleant til Folketinget i denne her valgperiode, og det er tredje gang, jeg stiller op, så det er ikke nyt, at jeg gerne vil det. Og det vil jeg, fordi det er den måde, jeg bedst kan hjælpe patienterne på. Jeg er en del af et sundhedsvæsen, der på nogle områder er ved at bryde helt sammen, og hvis vi skal rette op på det, skal vi gøre noget, og der har jeg konstateret, at det ikke hjælper at råbe op nedefra. Sundhedsvæsenet skal reformeres oppefra, og det vil jeg gerne være med til.«

Hvad er dine mærkesager?

»Sundhedsvæsenet er selvfølgelig min primære mærkesag, og det favner psykiatrien, der er kommet til at fylde mere og mere. Ældreplejen er også højt på min liste. Vi står i en situation, hvor der er en kæmpe stor gruppe, der har brug for støtte, hjælp og omsorg, og en arbejdsstyrke, der er blevet mindre. Det betyder, at rekruttering er en enorm udfordring, og jeg kan jo se i Favrskov Kommune, at selvom vi har pengene, så kan vi ikke få medarbejderne. Så på en eller anden måde er vi nødt til at prioritere, hvad det er for nogle opgaver, vi skal løse, for vi har ikke medarbejderne til at gøre det på den måde, vi gør det på i dag.«

Skal danskerne have lavere forventning til sundhedsydelser og ældrepleje?

»Det vil jeg helst ikke, men jeg tror også, at vi kan gøre det bedre. Vi er nødt til at gøre noget ved bureaukratispøgelset, så personale kan yde omsorg, pleje og behandling for de ældre og de syge.«

Har du mærkesager uden for sundhedsområdet?

»Jeg er meget optaget af klimaproblemerne, og hvordan vi tænker anderledes i samfundet for at nå i mål med at skabe bedre klima. Hvis vi ikke snart kommer i gang med det, så efterlader vi regningen i børneværelset, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt.«

Ved, hvor skoen trykker

Hvordan vil du bringe din egen viden om sundhedsvæsenet i spil?

Det første må være at tage fat på en ordentlig 10-års plan for psykiatrien

Charlotte Green, folketingskandidat (K)

 »Jeg kender sundhedsvæsenet rigtig godt indefra, og jeg oplever stor respekt for, at jeg ved, hvor skoen trykker. Jeg ved, hvad der skal gøres noget ved, og hvad der er årsagerne til, at ventelister vokser, hvad for nogle faggrupper, der er nøglepersoner på bestemte område, hvad arbejdsvilkår betyder i dagligdagen. Ting, man skal langt ind i sundhedsvæsenet for at vide. Den viden vil jeg bruge til at finde på smartere løsninger, så vi kan opretholde samme, høje behandlingsniveau, vi har i dag.«

 Flere læger ønsker et (midlertidigt) stop for behandlingsgarantien – hvad er din holdning til det?

 »Det er jeg tøvende overfor. Jeg kan godt se, hvor tanken kommer fra, og at man som læge gerne vil kunne prioritere patienter efter sygdommens sværhedsgrad. Men hvis præmissen er, at uden behandlingsgarantien bliver det hele godt igen, så er jeg ikke enig. Jeg tror ikke, at det alene får sygeplejerskerne til at vende tilbage til deres stillinger på de offentlige hospitaler, eller at vi så bare kan få ansat de medarbejdere, vi har brug for. Vi er nødt til at sikre os, at vi ikke lader patienter i stikken, så vi er nødt til at tale om, hvordan vi kan gøre det klogt, hvis vi skal ændre behandlingsgarantien.«

Turbo på psykiatrien

Hvorfor stiller du op for netop Konservative?

»Fordi de arbejder med balancen mellem stat og individ. Jeg synes jo, at man som individ skal have lov til at have frihed til at leve sit liv, men der skal også være et fællesskab, der griber os, hvis vi bliver syge eller ikke kan klare os selv, og tager ansvar for de grupper, der ikke kan klare sig selv. Det er derfor jeg ikke er liberal.«

Hvad vil du gerne måles på, hvis du bliver valgt ind i Folketinget?

»Jeg vil arbejde stærkt for, at vi får forbedringer i sundhedsvæsenet og en genrejsning af psykiatrien.«

Hvad vil du gøre, hvis du bliver sundhedsminister?

»Det første må være at tage fat på en ordentlig 10-års plan for psykiatrien. Sundhedsstyrelsen er kommet med meget klare anbefalinger og jeg kan godt se, at man så småt er gået i gang nede i det ene hjørne, men der er brug for meget mere. Der er brug for, at vi får uddannet mange flere speciallæger i psykiatri, og det må vi få sat en turbo på. Vi har brug for flere sengepladser for at sætte en stopper for den ressourcekrævende trafik ind og ud med genindlæggelser, og så har vi brug for tiltag, der nedbringer ventelisterne i psykiatrien generelt og på børn- og ungeområdet i særdeleshed. Måske kunne det være ved hjælp af flere ydernumre til privatpraktiserende speciallæger, der kunne være med til at holde på nogle af de læger, der flygter fra sygehusene. Jeg ville også have fokus på fastholdelse gennem initiativer til forbedret arbejdsmiljø og mere attraktive arbejdsvilkår for alle medarbejdere i sundhedsvæsenet, så vi kan få ventelisterne ned og bedre patientsikkerhed.«

Har du et politisk forbillede?

»Connie Hedegaard (tidl. klimakommissær og minister for K, red.). Jeg synes, hun er god til at formidle og formulere sig klart og tydeligt. Det ved jeg ikke, om jeg er endnu, men jeg kunne godt tænke mig at være det. Og så har hun fået sat et stort fokus på klimapolitikken.«

Kommentarer

Skriv kommentar