Foto: Enhedslisten

Kristjar Skajaa: »Mit lederjob var uforeneligt med at have en politisk karriere« Folketingsvalg 2022: Kristjar Skajaa, mangeårig tidligere cheflæge på Aarhus Universitetshospital, Skejby, og leder af Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, stiller op for Enhedslisten i Østjyllands Storkreds.

Hvorfor stiller du op til Folketinget?

»Jeg var meget politisk aktiv på venstrefløjen, da jeg studerede i 1970’erne og 1980’erne, men lagde det politiske arbejde på hylden, da jeg begyndte at få lederjobs i sygehusvæsenet. Først som ledende overlæge, og senere som cheflæge, centerchef og institutleder. Det er uforeneligt at have et lederjob i det offentlige sundhedsvæsen samtidig med en politisk karriere,« siger Kristjar Skajaa, der stoppede som institutleder for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet i 2018.

Hvorfor stiller du op for Enhedslisten?

»Politisk har jeg altid tilhørt den fløj af det politiske spektrum, og stemte tidligere på Venstresocialisterne (VS), og efterfølgende Enhedslisten. I mine år som cheflæge på Aarhus Universitetshospital, Skejby, blev jeg ofte kaldt ‘den røde’ cheflæge. Da jeg holdt op med at arbejde, behøvede jeg ingen opfordringer, men meldte mig på eget initiativ ind i Enhedslisten.«

Hvordan vil du bringe din egen viden om sundhedsvæsenet i spil?

»Enhedslistens kandidater i de enkelte valgkredse er opstillet på en partiliste, hvor de personlige stemmer betyder mindre. Jeg er et stykke nede på listen, så sandsynligheden for at blive valgt til Folketinget er lille. Mit bidrag er aktuelt at være en del af en baggrundsgruppe, der hjælper vores regionsrådspolitikere i sundhedspolitiske spørgsmål. På samme måde kan jeg spille ind med min erfaring og viden i forhold til Enhedslistens folketingsgruppe og bidrage til at lave sundhedspolitiske udspil.«

Suspendér behandlingsgaranti

Hvad er dine mærkesager inden for sundhedsområdet?

»Personalemangel har skabt en alvorlig krise i sundhedsvæsenet. 2.500 sygeplejersker har forladt sygehusene det seneste år. Det er et akut problem, som skal løses hurtigst muligt. Enhedslisten har foreslået en lønpulje på fem mia. kr. til at løfte lønnen for alt personale inden for velfærdsområdet. Samtidig skal det offentlige sundhedsvæsen udbygges og styrkes, så det ikke længere vil være nødvendigt at sende opgaver videre til den private sektor.«

»Jeg anerkender, at hverken problemerne med mangel på læger og sygeplejersker eller udbygningen af det offentlige sundhedsvæsen kan løses fra den ene dag til den anden. Det er et langt, sejt træk. Desværre har sundhedsvæsenet ændret sig de senere år. Vi kunne tilbyde mere før, men der er skåret ind til benet. Danmark er et rigt samfund, som bør kunne indfri de sundhedsmæssige behov, befolkningen har.«

Hvis vi om få år har en klode, vi ikke længere kan bebo, så blegner alt andet

Kristjar Skajaa, folketingskandidat, Enhedslisten

»Behandlingsgarantien skal suspenderes permanent. Prioriteringen af patienterne skal overlades til et lægeligt, differentieret skøn. I sin nuværende form er behandlingsgarantien den væsentligste årsag til, at mange opgaver må sendes videre til den private sektor, og den er med til at øge ulighed i sundhed. Den stigende brug af ofte arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer skaber et A- og et B-hold i det danske samfund, hvor B-holdet uden sundhedsforsikringer må leve med lange ventetider på undersøgelser og behandlinger, mens personer og familier med sundhedsforsikring kan komme til næsten med det samme. Det skal være slut med, at det er fradragsberettiget for virksomhederne at give deres medarbejdere en sundhedsforsikring.«

Og mærkesager uden for sundhedsområdet?

»Klimaet er det allerstørste problem. Hvis vi om få år har en klode, vi ikke længere kan bebo, så blegner alt andet. Der skal for alvor sættes gang i den grønne omstilling inden for alle områder i samfundet. Social ulighed er bekymrende, og stigende. Som et bidrag til at udligne forskellene skal der indføres et progressivt skattesystem, som også skal omfatte skat på gevinster ved salg af fast ejendom. Vi skal fortsætte med at kæmpe mod den uanstændige udlændingepolitik, som skiftende regeringer har ført. I stedet for at lade flygtninge sidde i halve og hele år i modtagecentre skal vi give dem mulighed for at kunne arbejde i funktioner, hvor der er brug for deres arbejdskraft.«


Behandlingsgaranti, psykiatri eller rekruttering? Dagens Medicin vil gerne høre, hvad I læsere mener, de kommende folketingspolitikere bør prioritere. Svar på en række spørgsmål om, hvad der er vigtigt for dig til Folketingsvalget 2022 her.

Skriv kommentar