Paradigmeskiftet kræver ledelsesmæssigt mod, skærpet bevidsthed og langsigtet investering i kompetenceløft NYTÅRSTALE: Det nye ledelsesparadigme spirer på sygehusene. Lad os få gang i videndelingen omkring både det bøvlede og det håbefulde, som kan supplere regeringens kommissioner med konkrete bud på, hvordan et frisat offentligt sundhedsvæsen kan se ud. Sygehuse fyldt med ildsjæle, selvstændige, beslutningsdygtige og meget veluddannede medarbejdere er det oplagte udviklingslaboratorium, skriver Marie Storkholm, cheflæge og ledelsesforsker. 

Skriv en kommentar

Rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet kræver en sammenhængende indsats NYTÅRSTALE: Nu, hvor et nyt år netop er begyndt, har jeg den forhåbning, at 2023 kan blive et år, hvor det danske sundhedsvæsen begynder at håndtere de store udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Det bliver ikke nemt, for det kræver, at man arbejder både på det internationale, det nationale og det helt lokale niveau, skriver Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelse og medlem af Robusthedskommisionen. 

Skriv en kommentar

Alle børn og unge har ret til mental sundhed: Her er de vigtigste opgaver, vi skal løse for at nå målet NYTÅRSTALE: Vi er mennesker i en krisetid, men vi behøver ikke at være i krise. Der er meget, vi kan gøre for at fremme mental sundhed, forebygge psykisk sygdom og forbedre behandlingen. Den største fare er, at vi undervurderer kompleksiteten af problemerne og vælger de overfladiske ”quick fixes” for at gøre noget hurtigt. Vi har brug for en langsigtet national strategi for udvikling, forskning og innovation på psykiatriområdet, skriver Pia Jeppesen, professor og overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri.

Skriv en kommentar

Energikrisen og inflationen øger den sociale ulighed i sundhed NYTÅRSTALE: I de tre fortællinger, jeg herunder vil komme ind på, bliver den sociale ulighed i sundhed en uretfærdig konsekvens af bl.a. inflation og energikrise. En konsekvens, som vi politisk og strukturelt har svært ved at afbøde med akutte hjælpepakker og anden lovgivning - og slet ikke på kort sigt. Dem, der har mindst bliver igen hårdest ram, skriver Kristina Louise Bliksted, direktør i NGO’en Social Sundhed. 

Skriv en kommentar

Fremtidens lægeuddannelse – i Esbjerg NYTÅRSTALE: Det har været en fornøjelse at følge med i den store entusiasme, som har været til stede fra både studerende og undervisere fra hele Region Syddanmarks sygehusvæsen omkring den nye kandidatuddannelse i Esbjerg. Og vi har kunnet glæde os over, at evalueringerne fra de første moduler har været overordentlig positive. måske de særlige Esbjerg-elementer en dag bliver en del af alle danske lægeuddannelser, skriver Ole Skøtt, dekan, SUND, SDU.

Skriv en kommentar

Susanne Axelsen og Michael Dall om 2023: Tænk klogt – og vælg klogt NYTÅRSTALE: Prioritering er afgørende for, at vi har et godt og sammenhængende sundhedsvæsen – også i fremtiden. Så set fra vores perspektiver i LVS, Vælg Klogt, Behandlingsrådet og fra OUH skal 2023 byde på prioriteringer baseret på kloge valg og kloge tanker – for kun sådan sikrer vi, at Danmark får mere sundhed for pengene, skriver Susanne Axelsen og Michael Dall i årets første nytårstale.

Skriv en kommentar