Speciallæge eller overlæge til ældrepsykiatrisk ambulatorium, Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 20/08/2021 Psykiatrisk Afdeling

En ældre kollega har valgt at gå på pension. Dette har medført en rokering af overlægeressourcer, som betyder, vi kommer til at mangle en overlæge i ældrepsykiatrisk ambulatorium.

Så har du en særlig interesse for den ældre borger med psykiatrisk lidelse, og vil du være med til at sætte dit præg på et speciale, der er i en spændende udvikling og blive en del af et velfungerende afsnit/team, så vil vi gerne høre fra dig.

Om stillingen:

Se funktionsbeskrivelse.

Vi søger en speciallæge eller overlæge med følgende kvalifikationer:

 • Speciallæge i psykiatri, neurologi geriatri eller almenmedicin.
 • Flair og interesse for faglig ledelse samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 • Visionær ift. at skabe sammenhængende og helhedsorienterede behandlingsforløb for den psykiatriske patient.
 • Lyst og evne til at bidrage til udviklingen af den samlede psykiatri.

Vi tilbyder

 • Godt lægefagligt arbejdsmiljø og personale med erfaring.
 • Teamsamarbejde med erfaren og kompetent funktionsleder.
 • Vejledning og supervision af overlægefunktionen.
 • Kompetenceudvikling inden for ledelse eller psykoterapi.
 • Mulighed for forskningssamarbejde.
 • Bosætningshjælp og afklaring af jobmuligheder til evt. ægtefælle.
 • Et overskueligt praksisområde hvor vi kender hinanden og vores samarbejdspartnere.
 • En afdeling hvor faglighed og etik er nøgleord.

Om ældrepsykiatrisk ambulatorium

Ældrepsykiatrisk ambulatorium er en del af Ældrepsykiatrien i Aabenraa. Det er beliggende i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og har direkte tilknytning til ældrepsykiatrisk sengeafsnit. Endvidere er ambulatoriet en del af Demensklinikken og forestår i samarbejde med neurologisk og geriatrisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, udredning for demenssygdomme.

P.t. har Ældreambulatoriet 1120 patienter tilknyttet. Opgaver i relation til patienterne løses i tæt samarbejde med pårørende, tværfaglige og tværsektorielle partnere.

Teamet består af 9 ambulantsygeplejersker, 3 overlæger (2 psykiatere og 1 neurolog), 1 neuropsykolog og 4 sekretærer.

Om demensklinikken

Demensklinikken er en del af Ældrepsykiatrien i Aabenraa og er beliggende i Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.

Den primære opgave er at udrede og behandle psykiske lidelser og demenssygdomme. Udredning af demenssygdomme varetages i tæt samarbejde med geriatrien og neurologien i Sygehus Sønderjylland. Derudover ligger der opgaver i form af rådgivning og psykoedukation til patienter og pårørende på baggrund af udredninger.

Ældrepsykiatrien i Aabenraa består udover ældrepsykiatrisk ambulatorium og demensklinikken af et ældrepsykiatrisk sengeafsnit med 16 sengepladser.

Demensklinikken er et forholdsvis nyt tiltag, hvorfor der endnu ikke er klarhed over antal henvisninger på årlig basis.

Teamet består af 2 psykiatere, 1 neurolog, 5 sekretærer og en neuropsykolog. Psykiatere og sekretærer varetager også opgaver for ældrepsykiatrisk sengeafsnit samt ældrepsykiatrisk ambulatorium.

 

Om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa:

Afdelingen består af en Psykiatrisk Skadestue, der modtager patienter på døgnbasis. Derudover er der 95 sengepladser fordelt på ældrepsykiatrisk sengeafsnit og 5 almenpsykiatriske sengeafsnit. I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå ligger afdelingens ambulante enheder. Endvidere er der et ældreambulatorium, oligofreniteam og demensklinik. Afdelingens pleje- og behandlingsgrundlag er relationsbehandling.

 

Afdelingen arbejder med afsæt i Psykiatrisygehusets udviklingsplan og den Syddanske forbedringsmodel, hvor tavlemøder og datadrevet ledelse indgår. Vi arbejder ihærdigt med at få skabt en fælles behandlingskultur, få et målrettet fagligt løft samt med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Relationsarbejdet med patienterne er en del af det fundament, som vi bygger på. Vi arbejder hen imod at få diagnoseopdelte afsnit.

Læs mere om vores afdeling på www.psykiatrienisyddanmark.dk

 

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

 

Yderligere information:

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen på telefon 9944 6502 eller Klaus.Müller-Nielsen@rsyd.dk

 

Løn efter gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FAS.

 

Ansøgningsfrist:

Fristen for at søge stillingen er 20. august 2021. 

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34 2021.