Rygere i øget risiko for at blive smittet med coronavirus

Rygere i øget risiko for at blive smittet med coronavirus Ny forskning peger på, at rygning er en stor risikofaktor under corona-pandemien. Det kalder på øjeblikkeligt rygestop, siger eksperter.

Rygere har formodentlig større risiko for at blive smittet med coronavirussen, og der er evidens for, at de udvikler svære symptomer og har højere dødelighed, når de har COVID-19. Det viser nye studier, og ifølge professor i tobaksforebyggelse er det vigtigt viden, som lægerne skal oplyse befolkningen om.

»Vi har et ansvar i at informere om dette. Vi kan isolere os, vaske vores hænder og spritte af, men det ser ud som om, at rygning har en stor indflydelse på prognosen. Derfor mener jeg, man bør informere rygerne om, at der er særlig stor gevinst ved et rygestop i disse tider,« siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse tilknyttet Hjerteforeningen og forskningsoverlæge, hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler.

Man bør informere rygerne om, at der er særlig stor gevinst ved et rygestop i disse tider.

Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse

Hun peger på, at hvis rygerne stopper med at ryge i dag, vil det kunne ses på prognosen, og det ville kunne nedbringe antallet af indlagte. Det er en fordel, da corona-epidemien først forventes at toppe om ca. 3-4 uger. Derfor håber hun at kunne udbrede den nye viden uden at skræmme og stigmatisere folk. 

»Det er en svær balance ikke at lave dommedagsscenarier og skabe angst og samtidig informere sagligt. Vi skal ikke være bange, men vi skal passe på hinanden og os selv. Og her har vi konkret viden om, hvordan vi kan gøre det,« siger Charlotta Pisinger.

Studier skaber bekymring

Charlotta Pisinger siger, at selvom der endnu ikke findes endegyldig evidens for, at rygere oftere bliver smittet, viser flere studier en klar sammenhæng med prognosen. Hun fremhæver to studier, der danner grundlag for hendes vurdering. 

Et studie inkluderede 76 patienter med COVID-19 lungebetændelse. Her blev 27 pct. af dem, der enten var rygere eller tidligere rygere enten kritisk syge eller døde. Modsat ikke-rygerne blev kun 3 pct. enten kritisk syge eller døde. 

I et andet og noget større studie blev over 1.000 indlagte patienter med COVID-19 fulgt over tid. Her blev 24 pct. af de patienter, der røg eller havde røget kritisk syge, hvor 14 pct. af dem, der ikke røg, blev kritisk syge.

Rygning er skadeligt, men det er et ekstra søm i kistelåget. Vi vil kommunikere ud, at man skal stoppe med at ryge – også i forbindelse med coronavirus.

Torben Mogensen, speciallæge i anæstesi og intensiv terapi og formand for Lungeforeningen 

Endnu et søm i kistelåget 

Ifølge speciallæge i anæstesi og intensiv terapi og bestyrelsesformand i Lungeforeningen Torben Mogensen viser ny forskning, at rygere har 1,4-2 gange så stor risiko for at få alvorlig sygdom, ende i respirator og potentielt dø som følge af COVID-19. 

»Den øgede risiko skyldes, at rygere har flere af de receptorer i lungerne som virussen skal bruge for at komme ind i cellerne og formere sig. Det er altså en alvorlig sag for rygerne,« siger Torben Mogensen. 

Den nye viden om den øgede risiko for at rygere bliver smittet med COVID-19 har indtil videre udelukkende været bragt i internationale tidsskrifter. Men Torben Mogensen mener, at det er et stærkt argument for at stoppe med at ryge, som danske læger også skal bruge.

»Rygning er skadeligt, men det er et ekstra søm i kistelåget. Vi vil kommunikere ud, at man skal stoppe med at ryge – også i forbindelse med coronavirus,« siger han.

Rygestop kan skabe mere kapacitet

Jesper Lykkegaard er praktiserende læge i Vejle og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU. Han mener, at de begyndende beviser for, at rygning øger risiko for at bliver smittet med coronavirussen, giver incitament for mere end bare et rygestop.

»Et øjeblikkeligt rygestop ville betyde, at vi ville kunne undgå mange indlæggelser af lungepatienter, og det vil skabe en ekstra kapacitet i sundhedssystemet,« siger han.

Årligt er der 23.000 indlæggelser fordelt på KOL-patienter, og Jesper Lykkegaards forskning peger på, at indlagte med KOL ofte bliver genindlagt inden for 30 dage. Det ville i betydeligt omfang kunne afværges, hvis de stopper med at ryge, da der vil ske en decideret her og nu effekt. 

De patienter, der er de mest udsatte, når det gælder COVID-19, er lungepatienterne og hjertepatienterne.

Jesper Lykkegaard er praktiserende læge i Vejle og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

»De patienter, der er de mest udsatte, når det gælder COVID-19, er lungepatienterne og hjertepatienterne. Hvis de, der ryger, stopper omgående, vil vi kunne se resultater inden for en måned. Men det er ikke blevet kommunikeret ud,« siger Jesper Lykkegaard. 

Han peger på, at corona-epidemien rammer der, hvor sundhedssektoren allerede bruger meget energi på rygerelaterede sygdomme. Derfor forstår han heller ikke, hvorfor myndighederne ikke har oplyst om dette.

»Det undrer mig meget, at et rygestop ikke bliver fremhævet som et vigtigt tiltag. Samtidig med de mange indsatser for at glatte COVID-19 kurven ud, vil vi med et rygestop helt kunne undgå at en del mennesker kommer på sygehus eller dør,« siger han.

Skriv kommentar