Prostatacancer: Regionsrådspolitikere kræver redegørelse for aldersgrænse ved adgang til bedste diagnostik
Den anbefalede metode er MR-skanning, og hvis alle relevante patienter – uanset alder – ikke kan tilbydes den anbefalede diagnostiske undersøgelse, må regionen sørge for, at de bliver sendt videre til scanning på et privathospital. Det mener Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Prostatacancer: Regionsrådspolitikere kræver redegørelse for aldersgrænse ved adgang til bedste diagnostik Hospitalsudvalgsformand i Region Midtjylland er klar til at sende patienter med mistænkt prostatacancer videre til privathospitaler, hvis regionen ikke selv har kapacitet til at udføre de anbefalede diagnostiske undersøgelser for alle uanset alder.

Der skal ikke være alderskriterier for, hvornår man som borger i Region Midtjylland kan blive tilbudt den anbefalede og bedst mulige undersøgelse for mulig prostatakræft.

Det kom som en overraskelse for mig. Det er ikke en praksis, vi er blevet forelagt eller politisk har besluttet

Henrik Gottlieb Hansen (A), formand for hospitalsudvalget i Region Midtjyllands regionsråd

Den anbefalede metode er MR-skanning, og hvis alle relevante patienter – uanset alder – ikke kan tilbydes den anbefalede diagnostiske undersøgelse, må regionen sørge for, at de bliver sendt videre til scanning på et privathospital.

Det mener Henrik Gottlieb Hansen (A), som er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjyllands regionsråd.

På udvalgets møde i går, mandag, gjorde ét af de øvrige udvalgsmedlemmer Jørgen Winther (V) udvalget opmærksom på, at regionen har indført et alderskriterium for, hvilke patienter med mistænkt prostatakræft, der kan få en diagnostisk undersøgelse med den anbefalede MR-skanning.

»Det kom som en overraskelse for mig. Det er ikke en praksis, vi er blevet forelagt eller politisk har besluttet. Vi skal som region ikke have alderskriterier for adgang til den bedste diagnostik for en potentielt alvorlig sygdom som prostatakræft. Der skal være lighed i adgangen til de rette undersøgelser,« siger Henrik Gottlieb Hansen.

Dagens Medicin beskrev i sidste uge, at Region Midtjylland aktuelt har så store problemer med at skaffe den nødvendige lægefaglige kapacitet til at leve op til de seneste nationale kliniske guidelines fra 2019 for diagnostik af prostatacancer, at regionen har valgt at indføre en aldersgrænse for, hvornår patienter kan forvente at blive tilbudt en MR-skanning for mulig prostatacancer.

Mænd over 65 år bliver derfor ikke i Region Midtjylland tilbudt en MR-skanning forud for biopsi af prostata.

»Jeg kan ikke bifalde den praksis. Derfor ønsker vi i udvalget også, at koncernledelsen udarbejder en redegørelse, som jeg forventer at have inden for et par uger,« siger Henrik Gottlieb Hansen.

»Nødt til at reagere«

Ifølge Jørgen Winther bekræftede koncerndirektøren i Region Midtjylland, Ole Thomsen, på mandagens møde, at han havde haft en drøftelse med lægelige chefer om regionens problemer med at leve op til de kliniske guidelines for diagnostik af prostatacancer.

»Derfor vil vi have en skriftlig redegørelse fra Ole Thomsen, hvor han gør rede for, hvem der har været med til at træffe beslutningen, hvad der konkret er besluttet, og hvornår det er sket,« siger Jørgen Winther, der vil forfølge sagen yderligere, når koncernledelsens redegørelse er klar.

»Hvis jeg som politiker får at vide, at mange patienter ikke får den undersøgelse eller behandling, de burde have, er jeg nødt til at reagere. Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) bør også forholde sig til denne urimelige praksis,« siger Jørgen Winther.

Patienter med en vis risiko for at have prostatacancer må sendes videre til privathospital, hvis vi ikke selv kan levere undersøgelserne

Jørgen Winther (V), udvalgsmedlem, Region Midtjyllands regionsråd

Brug privathospitalerne

Både Jørgen Winther og Henrik Gottlieb Hansen mener, at der må findes alternative løsninger, hvis regionens sygehuse ikke selv kan levere den nødvendige kapacitet til at sikre alle relevante patienter med mistænkt prostatacancer en MR-skanning.

»Patienter med en vis risiko for at have prostatacancer må sendes videre til privathospital, hvis vi ikke selv kan levere undersøgelserne. Vi skal have klarlagt, hvor stor kapaciteten til at lave MR-undersøgelser på privathospitaler er,« siger Jørgen Winther.

Henrik Gottlieb Hansen er også klar til at trække på privathospitalernes ressourcer.

»Prostatakræft er en sygdom, som kræver handling. Derfor kan jeg også forestille mig, at vi kan få brug for at sende patienter videre til undersøgelse på et privathospital, hvis vi ikke kan klare opgaven selv,« siger Henrik Gottlieb Hansen, der forventer, at sagen kommer på dagsordenen til hospitalsudvalgets næste møde mandag 8. november.

Skriv kommentar