Overlæge til regeringen: Der er brug for en »total lockdown« Regeringens grænselukning er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for mere vidtgående skridt for at undgå skrækscenariet fra Norditalien, mener overlæge. Formand for intensivlægerne forstår bekymringen.

Der er behov for mere vidtgående tiltag for at bremse spredningen af coronavirus, end det som statsminister Mette Frederiksen (S) i går, tirsdag den 17. marts, præsenterede.

Det mener overlæge Arash Afshari, der er overlæge på Anæstesi- og operationsklinikken på Rigshospitalet:

»Jeg er overbevist om, at man skal gå lige så drastisk til værks som i Sydkorea og Østrig med restriktioner på antal mennesker, der bør være sammen – maksimalt fem – og en bøde for at gå ud unødigt. Vi skal have total lock-down inklusiv overvejelser om at lukke Storebælt,« skriver han i en mail til Dagens Medicin og fortsætter:

»Det kan ikke gå stærkt nok.«

Arash Afshari er overlæge på Anæstesi- og operationsklinikken på Rigshospitalet

Det er Arash Afshari, der sammen med kollegerne på Rigshospitalet kommer til at behandle de mest syge patienter, når spredningen af coronavirus om et par uger forventes at nå sit højdepunkt i Danmark.

Bakker op om grænselukning

Arash Afshari bakker fuldt op om regeringens lukning af grænserne. Men det er altså ikke nok, hvis man skal bryde smittekæderne og forsinke spredningen, mener han:

»Hvis man lukker grænserne, som jeg i øvrigt bakker fuldt op om, bør man gå ‘all in’ for, at det skal have en mening. Time is of essence. Det ved man hos WHO fra Ebola-udbrud i Afrika. Der er ikke tid til at diskutere evidens,« skriver han videre.

Arash Afshari har skrevet en ph.d. i evidensbaseret medicin og epidemiologi. Men alligevel føler han sig på bar bund. Han påpeger, at vi som samfund står på ukendt grund. Selvom der ikke findes evidens for effekterne af et egentligt lockdown, er det ikke ensbetydende med, at evidensen ikke er til stede. Den er bare ikke produceret endnu:

»Man bør være opmærksom på, at en seriøs lock-down i Kina har hindret spredning til Shanghai og Beijing. Vi er lige nu i gang med at lave verdens første epidemiologiske studie, hvor vi sammenligner de forskellige landes strategier. Det er vigtigt, at vi ikke gør tingene halvhjertet,« skriver han.

»Uudholdeligt at tænke på«

Joachim Hoffmann Pedersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv, som repræsenterer den faggruppe af læger, der de næste uge kommer til at stå i frontlinjen, forstår bekymringen hos Arash Afshari.

»Vores ultimative frygt er, at vi kommer til at stå i en situation, hvor vi skal vælge mellem forskellige patienter. Vi er vant til at skulle prioritere med de ressourcer, vi har, men helt at skulle fravælge behandling på grund af ressourcer, er vi ikke vant til. Det scenarie vil vi som læger meget gerne undgå, for det er næsten uudholdeligt at tænke på,« siger Joachim Hoffmann.

Han understreger, at han ikke er ekspert i virologi, men han støtter op om alle de tiltag, der kan bryde smittekæderne i vores samfund.

»Alt, hvad der kan bidrage til, at vi kan undgå, at vi får et norditaliensk scenarie, hilser jeg velkommen,« siger Joachim Hoffmann Pedersen.

Kommentarer

  1. Jeg er ikke enig, det, regeringen har gjort, er vidtgående nok. Hvis vi ser på tallene, så er der idag godt 1000 konstaterede tilfælde i Danmark (det vil selvfølgelig vokse noget de kommende dage) og de er alle blevet smittet før de landsomfattende forholdsregler blev offentliggjort for en uge siden og som nu er strammet yderligere. Inkubationstiden er jo gennemsnitlig 5-6 dage med grænserne 2-12(14) dage. Effekten af foranstaltningerne vil vi derfor se i den kommende tid især om ca. 2 uger, hvor den længste inkubationstid er overskredet. Derefter vil der komme meget færre tilfælde, ligesom vi har set i Kina og Sydkorea. Det er nøjagtigt, hvad vi nu kan se skete i Kina, hvor situationen i megabyen Wuhan (10 mio indbyggere) i provinsen Hubei (58 mio indbyggere) blev standset, som det fremgår af kurverne. Spredningen til resten af Kina blev meget begrænset, som det fremgår af WHOs tabeller. Det sted, hvor man mest effektivt har bekæmpet smittespredning er imidlertid Taiwan, hvor de kun 18-3 har 100 tilfælde i en befolkning på 24 mio. med meget tæt forbindelse med Kina. De satte ind meget hurtigt med omfattende forholdsregler, som man kan læse om på nettet – men ikke i WHOs rapporter, da Taiwan jo ikke er med i WHO. Man kan se tallene i Johns Hopkins oversigter, men detaljerne finder man ved at søge ‘Taiwan coronavirus’, og læse bla. ‘2020 coronavirus pandemic in Taiwan’ i Wikipedia.
    Da vi i Danmark har ca. 1000 tilfælde og antager, at der er 5 gange så mange smittede (man regner med at hver smittet gennemsnitligt smitter 3-4 andre), så er det 1 promille af befolkningen, der er smittede nu. I en forsamling af 1000 danskere vil der så sandsynligvis være en med covid-19, som kan smitte andre. Hvis kun 10 må være samlet, så er der 1% sandsynlighed for, at en i gruppen er smittet. Hvis man nedsætter det lovlige antal til 5 vil sandsynligheden være 1/2%, for at der vil være en smittet til stede i gruppen. Den forskel er ikke klinisk eller teoretisk signifikant og dermed betydningsløs, men vil gøre det meget vanskeligt for mange mennesker med familier med flere end 3 børn at forstå og også svært for samfundet at gennemføre, da det vil vække berettiget diskussion og protest og måske civil ulydighed, da begrundelsen, som anført, kan anfægtes. Husk at vi er i en situation, hvor vores demokratiske frihedsrettigheder er sat ud af spillet. Det har vi ikke oplevet siden den tyske besættelse og der overholdt befolkningen jo ikke de regler, den anså for uacceptable. Et udgangsforbud, hvor man kun må hente mad og medicin, vil også blive overtrådt af folk med indkøbsposer, som hævder at de skal købe mad – hvem kan kontrollere hvor mange gange dagligt, de forlader hjemmet for at købe mad? De kan jo slukke mobiltelefonerne, så de ikke kan spores. Det er derfor afgørende, at foranstaltningerne accepteres bredt af befolkningen i vores demokratiske land, ellers går det galt og den politiske opbakning til regeringens forholdsregler vil så smuldre. Venlig hilsen fra Niels Høiby

  2. Jeg er i den grad enig med Niels Høiby. Fornuftige stemmer er som et lys i mørket. Det er svært at spå, men de aktuelle danske tal er ikke skræmmende og beredskabet er enormt.

Skriv kommentar