Økonomiaftale ventes inden for få dage

Økonomiaftale ventes inden for få dage En aftale om regionernes økonomi ventes at falde på plads omkring Grundlovsdag. Der er dog endnu ikke kommet tal på bordet.

En aftale om næste års regionale økonomi er tæt på.

Det fortalte forhandlingsparterne inden et møde i Finansministeriet fredag.

»Vi har lagt en fuld aftaletekst på bordet, som vi nu skal  høre Danske Regioners kommentar til,« sagde finansminister Kristian Jensen (V) på vej ind til forhandlingerne.

Teksten indeholder dog ingen beløb, præciserede finansministeren, der ved dagens forhandlinger var flankeret af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V), imidlertid. I stedet er der indsat x’er hist og pist, som i løbet af de kommende dages afsluttende forhandlinger vil blive erstattet konkrete tal, efterhånden som forhandlingerne skrider frem.

Fortsætter søndag

Det ventes særligt at ske søndag, hvor endnu to forhandlingsmøder er planlagt. Først samles parterne om eftermiddagen, hvorefter der holdes pause, så formand Stephanie Lose (V) kan mødes med sin bestyrelse i Danske Regioner og indhente et mandat fra sit bagland. Søndag aften mødes regionerne så med regeringen igen til et forhandlingsmøde, der ikke har nogen bagkant, og hvor det må anses for sandsynligt, at parterne kan nå meget langt.

Selvom enden synes nær, ønskede Stephanie Lose ved fredagens forhandlinger ikke at afsløre, hvilke beløb, hun mener, der skal skrives ind i aftaleteksten.

»Vi leger ikke ‘tænk på et tal’ herude. Det gør vi inde ved bordet,« sagde hun på vej ind til forhandlingerne.

Det skal dog være tale om et »substantielt løft«, på absolut minimum 500 mio. kr. tilkendegav Stephanie Lose, der signalerede, at hun forventer en aftale i løbet af »den første håndfuld dage af juni«.

I ly af reform

Statsminister Lars Løkke Rasmussen tilkendegav ved onsdagens afslutningsdebat, at den styrkelse af det nære sundhedsvæsen, som regeringen ønsker at præsentere til efteråret, vil udgøre en reform, der kommer til at »sætte retningen for de kommende 10 års forbedringer« af sundhedsvæsenet.

Derfor er det også vigtigt, at årets økonomiaftale har det samme mål som efterårets reform – nemlig at flytte aktiviteter fra sygehusene til kommunerne og almen praksis, betonede regeringens forhandlere fredag.

»Det skal alt sammen hænge sammen med regeringens ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen,« sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Regionerne erklærede sig enige i målsætningen og bød reformplanerne velkommen. Hvorvidt Stephanie Lose finder det irriterende, at økonomiaftalen skal efterfølges af en reform, når regionerne har lagt deres budgetter, ønskede hun ikke at svare direkte på.

»Det politiske landskab er fyldt med ting, der er irriterende. Sådan er det,« sagde Stephanie Lose.

Skriv kommentar