Marie Dam Lauridsen
»Vi finder, at der er en markant dødelighed blandt personer med KOL, hvis de får foretaget en TAVI inden for ét år efter KOL-forværring, især blandt de patienter der ikke anvender forebyggende inhalationsmedicin,« siger Marie Dam Lauridsen.

Markant dødelighed blandt patienter med KOL efter TAVI Behandling af forsnævret aortaklap kan gøres skånsomt med TAVI, men blandt personer med KOL kommer proceduren alligevel med en betydelig dødelighed inden for det første år efter operationen. Værst ser det ud for personer med KOL, som har oplevet forværring inden for det seneste år inden TAVI ‒ i særdeleshed blandt dem som tilmed ikke tager deres inhalationsmedicin.

Mellem 15 og 40 pct. af patienter, der får foretaget en aortaklap-udskiftning med en såkaldt TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), har KOL.

Nu viser ny dansk forskning offentliggjort i American Heart Journal, at der blandt personer med svær KOL, som har oplevet forværring inden for det seneste år, er en markant overdødelighed i forbindelse med TAVI sammenlignet med personer, som ikke har KOL.

Forskningsresultatet sætter spørgsmålstegn ved, om det hos nogle patienter med svær og ukontrolleret KOL og behov for behandling af forsnævret aortaklap er nyttesløst at foretage en TAVI og derved udsætte patienterne for en procedure, der kan være for farlig i forhold til udbyttet.

»Vi finder, at der er en markant dødelighed blandt personer med KOL, hvis de får foretaget en TAVI inden for ét år efter KOL-forværring, især blandt de patienter der ikke anvender forebyggende inhalationsmedicin. Det skal tages med i overvejelserne, når man udvælger patienter til TAVI, og selvom vi endnu ikke kan sige noget om den enkelte patients risiko, skal patienter med KOL informeres om, at de tilhører en gruppe med en høj risiko i forbindelse med TAVI,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge og ph.d.-studerende Marie Dam Lauridsen fra Hjertecenteret på Rigshospitalet.

Mange patienter med KOL har behov for TAVI

KOL er en af de hyppigste årsager til, at personer bliver fravalgt til åben aortaklapudskiftning og i stedet bliver tilbudt TAVI.

Derfor er en stor del af de patienter, som tilbydes TAVI, også patienter med KOL.

Tidligere var TAVI forbeholdt højrisikopatienter, men indikationen udvides i disse år til også at inkludere personer med mellem risiko.

Derudover kommer, at KOL er en markør for en dårlig prognose efter TAVI.

»I takt med at indikationen for TAVI bliver udvidet til at inkludere flere patienter og i en aldrende befolkning med øget forekomst af KOL og forsnævret aortaklap, fandt vi det interessant at undersøge, om der er forskel i udfaldet efter TAVI mellem personer med KOL og svær KOL,« forklarer Marie Dam Lauridsen.

Landsdækkende data benyttet i studie

I studiet har Marie Dam Lauridsen indhentet data fra Landspatientregisteret fra perioden fra 2008 til 2021.

Heri identificerede forskeren alle personer, der fik foretaget en TAVI i perioden.

I alt drejede det sig om 7.047 patienter, hvoraf 644 havde KOL. 205 havde svær KOL i en sådan grad, at de inden for et år inden TAVI havde været indlagt med KOL-forværringer.

Forskerne undersøgte, om der mellem personer med KOL og personer uden KOL var forskel på dødeligheden inden for et år efter TAVI, ligesom de også undersøgte for forskelle mellem personer uden KOL og personer med indlæggelseskrævende KOL.

Patienterne i studiet var i gennemsnit 81 år gamle.

Svær KOL leder til dødelighed på 20 pct.

Resultatet af studiet viser, at personer med KOL havde 60 pct. forøget risiko for død inden for et år efter TAVI sammenlignet med personer uden KOL. 

15 pct. af personer med KOL døde inden for et år efter proceduren, mens tallet for personer uden KOL var ni pct.

Blandt personer, der havde oplevet KOL-forværringer inden for et år før TAVI, var hele 20 pct. døde.

»Jeg synes, at 20 pct. er et meget markant tal, som skal med i overvejelserne, når man udvælger patienter til TAVI. Vi skal bruge bedre modeller til at forudsige risikoen for den enkelte, men dette tal er vigtig viden for at kunne sige noget om prognosen for hele patientgruppen på den lange bane,« siger Marie Dam Lauridsen.

Dårligt behandlet KOL giver ringere overlevelse

Et andet vigtigt fund i studiet er, at 32 pct. af patienter, som havde oplevet indlæggelseskrævende KOL-forværringer inden for et år før TAVI, og som ikke benyttede forebyggende behandling med inhalationsmedicin, var døde inden for et år efter proceduren.

Ifølge Marie Dam Lauridsen peger det resultat på, at læger og samfundet måske skal tilskynde, at personer med svær KOL, som kandiderer til TAVI, som minimum bør være i forebyggende behandling for deres KOL, hvis de skal udvælges til proceduren.

Ifølge forskeren bør der dog også gøres mere for at etablere nogle gode forudsigelsesmodeller, der kan stille en prognose for den enkelte patient. 

»Sådan en model skal ikke bare indeholde graden af KOL og mulig KOL-forværring, men også alder, køn, komorbiditeter, lungefunktion og mere, så vi kan få et overblik over, hvad de forskellige faktorer betyder for prognosen ved TAVI,« siger Marie Dam Lauridsen.

Kommentarer

  1. Interessant og vigtigt studie, tillykke.
    Et spørgsmål:
    Ved man hvad den forventede dødelighed generelt er pr. år for ca. 80-årige med svær KOL?
    Øger TAVI 1-års overlevelse hos patienter med svær KOL?

Skriv kommentar