Cannabis

Lægerne stadig skeptiske over for nyt cannabisprodukt Praktiserende læger kan nu udskrive medicinsk cannabis kapsler til bl.a. kræftpatienter og smertepatienter, og kapslerne gør det muligt at sikre en mere præcis daglig dosering, siger professor. Men i almen praksis er lægerne stadig skeptiske. Midtvejsstatus på forsøgsordningen i løbet af foråret, oplyser ministeriet.

Som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis kan praktiserende læger nu også udskrive medicinsk cannabis-olie i kapselform.

De hidtidige produkter i forsøgsordningen har været tørrede blomster til at indtage som the eller opvarmet inhalation. Kortvarigt har der været medicinsk cannabis-olie, men den indgår ikke længere aktuelt i forsøgsordningen, men nu er kapsler med medicinsk cannabis blevet godkendt til at indgå i ordningen.

Og det kan gøre det mere præcist for lægerne at udskrive, siger Peter Leutscher, professor og leder af Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordjylland.

»Mens det er mere usikkert, hvor meget patienten får med the eller inhalation, så er det mere præcist med kapslerne. På den måde er det positivt, hvis man skal i mål med forsøgsordningen om, hvorvidt medicinsk cannabis har en plads i det danske sundhedsvæsen, når vi mere præcist ved, hvor meget patienten får,« siger Peter Leutscher, der forklarer, at det typisk er smertepatienter med cancer, gigt, sclerose eller epilepsi, der kan have gavn af medicinsk cannabis.

To år er spildt

Den 1. januar 2018 startede forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der giver læger mulighed for at udskrive medicinsk cannabis produkter, som ikke tidligere har været tilgængelige i Danmark.

Men trods de nye kapsler skrænter forsøgsordningen her efter to år, siger Peter Leutscher.

»Ordningen er en politisk og ikke faglig beslutning, og vi har en et elendigt niveau af vidensdeling. Her efter to år hersker der fortsat stor usikkerhed om præmisserne for forsøgsordningen. Der er ingen reel behandlingsvejledning, så den enkelte praktiserende læge står alene med opgaven. Det er en stor nysgerrighed, men der ikke nogen understøttende ordinationsredskaber at gøre brug af. Der er reelt ikke blevet samlet brugbare data i de to år, der er gået med forsøgsordningen, så vi aner ikke hvordan det er gået patienterne. På den måde er de to år mere eller mindre spildt,« siger Peter Leutscher.

Forsøgsordningen skruer forventningerne i vejret

Også Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin er skeptisk.

»Ja, det kan være lidt nemmere at dosere, når det er i kapselform, men vores grundholdning er stadig den samme, at vi ikke har en ordentlig behandlingsvejledning, og der ikke er tilstrækkelig evidens bag. Forsøgsordningen skruer forventningerne i vejret hos patienterne, og det kan vi ikke honorere, fordi det er en specialistopgave og ikke en opgave for praktiserende læger, selv hvis skete i et forsøgsspor« siger Anders Beich.

Efter to år med ordningen kalder han den for både spildt og skadelig.

»Politikerne kunne have brugt nogle få millioner på at lave et ordentligt videnskabeligt setup, så vi kunne følge patienterne og blive klogere, men det er ikke sket. I stedet har ordningen skabt unødige kontroverser mellem politikere, læger og patienter. Det er ikke godt, når politikerne laver en ordning, der potentielt kan skade læge-patientforholdet,« siger Anders Beich, der ikke selv har udskrevet medicinsk cannabis til sine egne patienter.

Og måske kan der være politisk handling på, for ifølge Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff er en midtvejsevaluering på vej. »Så skal alt på bordet. Både de dårlige og de gode ting, og så skal vi tage stilling til, om projektet skal stoppe eller fortsætte, og skal det fortsætte, skal vi rette alle de ting til, som ikke virker,« har han sagt til dr.dk.

Ifølge Sundhedsministeriet er det aftalt, at partierne bag forsøgsordningen skal modtage en midtvejsstatus for forsøgsordningen med medicinsk cannabis to år efter starten. Midtvejsstatussen indeholder en opsamling af den løbende monitorering af ordningen på baggrund af data fra ministeriets styrelser. Midtvejsstatussen er ifølge ministeriet under udarbejdelse og vil blive offentliggjort i løbet af foråret.

»Det er endvidere aftalt, at der skal foreligge en evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som skal danne grundlag for en politisk stillingtagen til, hvorvidt ordningen eventuelt skal forlænges eller gøres permanent ved ordningens ophør ved udgangen af 2021. Evalueringen forventes færdig til sommer,« oplyser ministeriet.

Opdateret kl. 11.00 med svar fra Sundhedsministeriet.

Kommentarer

  1. Som læge, der arbejder inden for det palliative område, er det ikke sjældent at patienterne har fået medicinsk, lægeordineret cannabis fra andre læger.
    Hvordan vil man evaluere på cannabis til palliative patienter (hvoraf størstedelen har kræft og måske har fået den medicinskab cannabis på indikationen “kræft-relateret lidelse”), når en meget stor del af patienterne er døde/dør efter uger til måneder?

Skriv kommentar