Karriereskift: Børnelæge skal lede akutafdelingen i Horsens
Foto: Tonny Foghmar

Karriereskift: Børnelæge skal lede akutafdelingen i Horsens Efter sommeren skal speciallæge i pædiatri Klaus Birkelund Johansen stå i spidsen for Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens. Det er et valg, der både for hospitalsledelsen og den nye cheflæge handler om at fokusere på de ledelsesmæssige kompetencer frem for det lægefaglige speciale. For den kommende cheflæge er der fokus på samarbejde i løsningen af en kompleks opgave.

Det virker helt naturligt at antage, at der skal en akutmediciner til at lede en akutmodtagelse, men den slags antagelser er fortid på Regionshospitalet Horsens. Her har de nemlig valgt at se på lægelig ledelse separat fra det lægefaglige speciale.

Pædiatri er et så lille fagområde, at der ikke er mange af de gode stillinger, og derfor har jeg grebet denne her mulighed for at sætte fokus på lægelig ledelse

Klaus Birkelund Johansen, ny cheflæge, Akutafdelingen i Horsens

Stillingen som cheflæge for Akutafdelingen i Horsens, der blev ledig, da Ulf Hørlyk sagde op i forsommeren, skal nemlig fyldes af Klaus Birkelund Johansen, der er uddannet pædiater med speciale i pædiatrisk gastroenterologi.

»Vi er gået efter en dygtig lægefaglig leder og det, synes vi, at vi har fundet. De seneste år har vi ikke specifikt i stillingsopslagene gået efter specialet, men i stedet fokuseret på de ledelsesmæssige kompetencer, når vi har ansat på cheflæge-niveau,« siger Nils Falk Bjerregaard, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

Det bliver første job som cheflæge for Klaus Birkelund Johansen, der i tre år indtil for ganske nyligt har været formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og funktionskoordinerende overlæge på Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital.

»God ledelse kan være med til at gøre en stor forskel for rigtig mange mennesker, og i de seneste ti år har jeg i stigende grad haft mere og mere lyst til det. Pædiatri er et så lille fagområde, at der er ikke mange af de gode stillinger, og derfor har jeg grebet denne mulighed for at sætte fokus på lægelig ledelse. Ledelse og Horsens er et aktivt tilvalg,« siger Klaus Birkelund Johansen.

Sætter ledelsesmæssige kompetencer øverst

Nils Falk Bjerregaard vurderer, at feltet indenfor det stadig relativt nye akutmedicinske speciale nok havde været for snævert, hvis hospitalet havde fokuseret rekrutteringen af den nye cheflæge alene inden for dét område. Han frygter ikke, at det får betydning for fagligheden i specialet.

»Det akutmedicinske speciale er ikke færdigudviklet og mangler at finde sine ben, men i Region Midtjylland har vi et akutkoncept, som vi prioriterer benhårdt og arbejder målrettet efter. Vi er slet ikke færdige, men jeg synes bestemt godt, at vi kan være os selv bekendt. Jeg tror på, at vi kan fortsætte den udvikling med de rette ledelsesmæssige kompetencer,« siger Nils Falk Bjerregaard og fortsætter:

»Man har selvfølgelig nogle fordele, hvis man har sin speciallægeuddannelse inden for det felt, hvor man bliver ansat som leder, fordi man har en implicit indsigt. Men hvis vi ikke kigger bredere, så risikerer vi at skulle gå på kompromis med de ledelsesmæssige kompetencer, og det vil vi ikke

Selvom de ledelsesmæssige kompetencer ikke er afhængige af specialet, vil en leder, der er ansat i et andet speciale end sit eget, have brug for fagspecifikke inputs.

»Ledelse er en holdsport, og det er en forventning, at man bruger sine dygtige medarbejdere til at få alle nuancerne med, når man træffer ledelsesmæssige beslutninger. Det er klart, at kommer man fra et andet speciale, har man på nogle områder brug for mere støtte og hjælp. Men det samme ville gøre sig gældende for en speciallæge inden for et hvilket som helst af de intern medicinsk specialer, der blev cheflæge på vores medicinske afdeling,« siger Nils Falk Bjerregaard.

Valgte ledelse som speciale

Selvom Klaus Birkelund Johansen har været glad for både opgaverne og patienterne i arbejdet som speciallæge i pædiatri, har han besluttet at lægge det på hylden til fordel for at specialisere sig i ledelse.

Jeg går glip af den energi, der kommer ud af at lave et godt og unikt forløb for den enkelte patient, hvor der kommer både glade patienter og trygge forældre ud på den anden side

Klaus Birkelund Johansen, ny cheflæge, Akutafdelingen i Horsens

»Det var svært at være deltidsleder, fordi det egentlig kræver ens fulde opmærksomhed. Derfor stod jeg i en situation, hvor jeg enten skulle vælge lægelig ledelse på fuld tid eller skulle noget helt andet, fordi jeg havde sværere og sværere ved at passe begge jobs, som jeg gerne ville. Og der valgte jeg altså ledelsesvejen,« siger Klaus Birkelund Johansen.

På papiret kommer han fra en stilling fordelt på 20 pct. ledelse og 80 pct. patientkontakt, men i praksis fyldte de ledelsesmæssige opgaver dobbelt så meget og strakte hans arbejdstid. Nu får han i stedet ét fokus, men han er meget bevidst om, hvad det er, han vælger fra til fordel for ledelse.

»Jeg går glip af den energi, der kommer ud af at lave et godt og unikt forløb for den enkelte patient, hvor der kommer både glade patienter og trygge forældre ud på den anden side. Det kommer jeg helt sikkert til at savne, men jeg vil gerne være med til at skabe gode forløb for mere end én patient ad gangen, og det kan jeg som leder,« siger han.

Leder for specialister

Beslutningen om at gå ind i ledelse på et helt andet felt, end han selv er uddannet indenfor, har krævet en del refleksion, fortæller den nye cheflæge, men han er helt tryg ved opgaven.

»Det er en stor ting at træde ud af mit eget fagområde og mit eget speciale, ingen tvivl om det. Jeg kender ikke andre, der har gjort det, og det gør det til noget specielt i sig selv. Men når jeg alligevel gør det, så er det, fordi afdelingen i Horsens er en så spændende og kompleks opgave. Det kræver ledelse af dedikerede speciallæger, samtidig med at man skal sikre, at de andre specialer med en akse ind i akutafdelingen også får deres behov opfyldt,« siger Klaus Birkelund Johansen.

Han tvivler ikke på, at det bliver en stor opgave, men han betragter det som en holdindsats.

»Som den uddannelsesansvarlige overlæge sagde under samtalen, så kan jeg jo ikke tage en vagt. Og det er rigtigt. Jeg har ikke nødvendigvis de faglige kvalifikationer til at være patientansvarlig i akutafdelingen. Men jeg har kvalifikationerne til at skabe et godt rum til de meget kvalificerede læger, der allerede er i Horsens, og som jeg skal hjælpe med at udvikle specialet,« siger Klaus Birkelund Johansen og fortsætter:

»Den udfordring er noget af det, jeg skal have fokus på. Jeg skal vise speciallægerne i afdelingen, at jeg faktisk gerne vil både det akutte speciale, det organisatoriske og den faglige ledelse sammen med dem. Så håber jeg på, at de ser det som en god mulighed for at få stor indflydelse på deres egen hverdag.«

For ham er det naturligt, at afdelingens læger skal bringe fagligheden til det bord, hvor han skal træffe de ledelsesmæssige beslutninger.

»Det er en meget veldrevet afdeling, jeg overtager, og jeg skal ikke komme og fortælle, hvordan vi skal gøre tingene. Vi skal gøre det sammen. Det skal ikke ses som udtryk for, at jeg ikke har en klar holdning og en plan for, hvordan jeg vil gribe det an, men det skal ske i fællesskab. Vi har nok ikke i Danmark fundet den helt rigtige formel for organisering af akutmodtagelserne, men det bliver en spændende opgave, som jeg glæder mig til.«

Skal lære hinanden at kende

Selvom Klaus Birkelund Johansen kender lidt til det akutmedicinske, fordi han har været en del af funktionsledelsen af Akut Børn på AUH, så glæder han sig til at komme på Akutafdelingen i Horsens og lære hverdagen at kende.

Det er umuligt at kende sine egne blinde vinkler, sådan er det jo. Men min største udfordring bliver helt sikkert i, at en pædiater skal lede læger med stor faglighed i akutspecialet

Klaus Birkelund Johansen, ny cheflæge, Akutafdelingen i Horsens

»Jeg skal selvfølgelig bruge noget tid sammen med afdelingens læger og finde ud af styrker og svagheder, og hvad der er vigtigt for dem i udførelsen af deres arbejde. Så selvom jeg skal være cheflæge, kommer jeg selvfølgelig til at bruge tid i Akutafdelingen i blåt tøj. Ingen tvivl om det,« siger Klaus Birkelund Johansen.

Han vil gerne lede gennem inddragelse og samarbejde og har stort fokus på det tværfaglige, når der skal træffes beslutninger, siger han. ‘Hverken konfliktoptrappende eller konfliktsky’ er skudsmålet, han giver sig selv. Når det kommer til de svage punkter, vil han i første omgang højst afsløre sin sans for humor.

»Jeg er meget godt bekendt med mine svage sider og synes, at mine kommende kolleger selv skal have lov til at opdage dem frem for at læse om dem i Dagens Medicin,« siger Klaus Birkelund Johansen og smører tykt på med selvironi, før han bliver alvorlig.

»Det er umuligt at kende sine egne blinde vinkler, sådan er det jo. Men min største udfordring bliver helt sikkert i, at en pædiater skal lede læger med stor faglighed i akutspecialet. Jeg skal forsøge at overbevise dem om, at jeg gerne vil både dem og specialet.«

Skriv kommentar