Arbejdsgruppe om akutmedicin kan ikke nå til enighed
Larry Højgaard Kristiansen, der for nylig har opsagt sin stilling som ledende overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg i frustration over det manglende akutspeciale, synes, at udkastet til rapporten peger mere og mere hen mod et speciale. »Det fremgår, at fire ud af fem regioner er for, mens en enkelt region er ulden. Det burde være nok,« siger han. — Foto: Jesper BallebyFoto: Jesper Balleby

Arbejdsgruppe om akutmedicin kan ikke nå til enighed Arbejdsgruppe, som Sundhedsstyrelsen har nedsat til at vurdere, om der fagligt er belæg for at etablere et akutmedicinsk speciale eller ej, er splittet og kan ikke give samlet indstilling.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement