En krise kan afvikle og udvikle
Jakob Bjerg Larsen er politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion i Lif.Foto: Lif

En krise kan afvikle og udvikle Coronakrisen var katalysatoren, der på rekordtid lagde grobund for innovation muliggjort af fleksibilitet og imødekommenhed hos alle, skriver Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion i Lif.

I horisonten aner vi mere normale tilstande i samfundet og i sundhedsvæsenet. Det bør give overskud til at se fremad og sætte nye mål. Det gælder også klinisk forskning, som kommer ud af COVID-19-krisen i en mere agil version og med et åbenlyst potentiale for at udvikle sig endnu mere. Her er eksemplet på, at lige så meget som en krise fra den ene dag til den anden kan lukke ned og afvikle – lige så meget kan uoverskuelige udfordringer og den særlige hektiske energi også agere katalysator for udvikling.

Den nye virkelighed udløst af COVID-19 krævede hurtige ændringer og tilpasninger for at sikre, at de igangsatte kliniske forsøg kunne fortsætte uden at gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet. Og sikre, at nye vigtige COVID-19-forsøg hurtigt kunne igangsættes. Den hurtige sagsbehandling og proaktive vejledning fra myndighederne gjorde omstillingen mulig og åbnede løsningernes dør. Mange ting, der aflaster patienter og sundhedspersonale, er blevet virkelighed. Logistikken er forsimplet samtidig med, at kvaliteten opretholdes, og forsøg og forskning fortsætter inden for sikre og trygge rammer.

Som et praktisk eksempel blev der åbnet op for, at forsøgsmedicin kan sendes direkte til de enkelte forsøgsdeltagere, samt at forsøgene og en række test foregår i forsøgsdeltagerens eget hjem.

Tiltagene betyder nemlig samtidig aflastning af hospitalerne, der ikke skal gennemføre lige så mange test og konsultationer og aflastning for forsøgsdeltagerne.

Det fine her er, at udover at tiltagene sikrer, at forsøgene kan fortsætte trods restriktioner og begrænsninger af fysisk fremmøde, så er der en bonus. De ovenstående tiltag betyder nemlig samtidig aflastning af hospitalerne, der ikke skal gennemføre lige så mange test og konsultationer og aflastning for forsøgsdeltagerne, der ikke skal bruge lang tid på transport eller udsætte sig selv eller andre for smitterisiko på hospitalet.

De nye løsninger er selvfølgelig underlagt en række krav og begrænsninger af hensyn til sikkerheden, men situationen har givet gode praktiske erfaringer og bevist, at rigtig meget kan lade sig gøre. Nødvendigheden forårsaget af coronakrisen var katalysatoren, der på rekordtid lagde grobund for innovation muliggjort af fleksibilitet og imødekommenhed hos alle involverede.

Grundlæggende handler det om, at der blev givet rum til praktiske løsninger. Løsningerne, vi ser fungere til glæde for alle, skal overleve krisestadiet, og det skal også indstillingen til at implementere nye tiltag, for der er mange flere uforløste muligheder lige om hjørnet.

Et helt afgørende element har været dialogen. Så hvorfor ikke fortsætte med den effektive og løbende dialog, vi har lige nu mellem virksomheder og myndigheder og mellem myndighederne internt. Og fortsætte med, at udvikle nye digitale rammer for dialogen mellem patient og læge og mellem virksomheder og hospitaler. Når vi møder hinanden med tillid og løsningsorienteret indstilling, så kan vi løfte den kliniske forskning til nye højder og samtidig lette processerne for alle involverede. Vi skal sikre, at hvad der måske nok blev initieret af en uventet nødvendighed, fortsætter som en god løbende og konstruktiv dialog med fokus på udvikling af nye og bedre løsninger, der kan styrke den kliniske forskning i Danmark til glæde for sundhedsvæsen, virksomheder og patienter.

Skriv kommentar