Claus Thomsen, lægefaglig direktør på AUH, er utilfreds med Dagens Medicins dækning af amputationssagen, der begyndte i forsommeren i Region Midtjylland.Foto: Tonny Foghmar

Amputeret journalistik Vi har brug for Dagens Medicin som det medie på sundhedsområdet, der har lidt større indsigt, forståelse og graver lidt dybere end andre medier, skriver Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Siden en analyse af karkirurgien i Region Midtjylland i april 2022 påstod, at der er en forøget hyppighed af amputationer i Midtjylland, er der blevet arbejdet intenst med at undersøge, om påstanden kan bekræftes, og hvordan forløbet har været.

Hverken Dagens Medicins redaktionelle dækning af karkirurgien eller den aktuelle leder i Dagens Medicin lader sig forstyrre af den ny viden

Det har heldigvis gjort os meget klogere og sat fokus på patienter med dårligt kredsløb i benene på tværs af regioner, specialer og sektorer.

Derfor er det skuffende, at Dagens Medicin 8. december baserer sin leder på udokumenterede påstande og spekulationer om ‘den midtjyske skandale’ og ‘fejlamputationerne’.

Påstandene kunne have været berettiget, da den oprindelige analyse af karkirurgien i Region Midtjylland udkom, men siden er der kommet 3 undersøgelser, som ikke kan bekræfte det negative billede af Region Midtjylland og AUH.

Tre undersøgelser

Første undersøgelse: I juni kom Landsregistret Karbases Nationale årsrapport 2020, som viste, at kvaliteten af den karkirurgiske behandling på Aarhus Universitetshospital hovedsagligt lever op til nationale standarder.

Anden undersøgelse: I august kom rapporten Amputationer og amputationsforebyggende karkirurgiske indgreb i de danske regioner, 2016-2021 fra RKKP, som viste, at Region Midtjylland sammen med Region Syddanmark ligger midt i feltet, når man sammenligner de fem regioner. Og på hospitalsniveau ligger Aalborg Universitetshospital, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital bedst med lave rater af amputationer og høje rater af karkirurgi i 2019-2021.

Tredje undersøgelse: I november afsluttedes en uvildig gennemgang af 2.226 benamputerede patienters journaler fra en 10-årig periode. Journalgennemgangen har medført, at 194 patienter er vejledt om at søge erstatning.

Men hverken Dagens Medicins redaktionelle dækning af karkirurgien eller den aktuelle leder i Dagens Medicin lader sig forstyrre af den ny viden. Og Anders Kühnau, der forsøger at nuancere billedet, får en med hammeren af Dagens Medicin for sit ‘verbale kursskifte’ og for at mangle empati for patienterne.

Gennemgået flere tusinde forløb

Dagens Medicin har regnet sig frem til, at hvor det tidligere var ‘op mod 47 midtjyske borgere årligt’, som ‘formentlig kunne have undgået eller fået udskudt amputation’, så handler det nu om, at ‘knap 20 midtjyske borgere hvert år har fået amputeret hele eller dele af benet på et yderst tvivlsomt grundlag’.

Nu har Region Midtjylland fået gennemgået de flere tusinde forløb gennem mere end ti år, som alle er endt med amputation. Når man gennemgår så mange typisk langvarige forløb for svært syge og komplicerede patienter, så vil man i nogle journaler finde forhold, som kan have bidraget til amputation.

Foreløbig har 25 midtjyder fået behandlet deres sager i Patienterstatningen – 5 har fået anerkendt deres sag. Ingen kender det antal, der ender med at få tilkendt erstatning. Og selv Dagens Medicin kan ikke vide, hvad en tilsvarende gennemgang i en anden region ville vise.

Yderligere en undersøgelse

Siden Dagens Medicins leder er der kommet en fjerde undersøgelse. Konsulentfirmaet Pluss Leadership har undersøgt kvalitetsledelse og håndtering af rejste bekymringer for karkirurgien i årene 2010 til 2022. Undersøgelsen konkluderer, at ‘der overordnet er arbejdet systematisk med monitorering af klinisk kvalitet og patientsikkerhed på det karkirurgiske område i perioden 2010-2022, herunder at besluttede retningslinjer for monitorering af klinisk kvalitet og patientsikkerhed er fulgt’.

Jeg holder faktisk meget af Dagens Medicin, og jeg synes, avisen skal tage sin ambition om at være sundhedssektorens førende nyhedsmedie alvorligt. Der ligger formentlig flere gode historier om karkirurgi, amputationer og databrug, som bare venter på et medie, der har evner og vilje til at undersøge dem kritisk, fordomsfrit og fair.

Vi har brug for Dagens Medicin som det medie på sundhedsområdet, der har lidt større indsigt, forståelse og graver lidt dybere end andre medier.

Læs også:

Dagens Medicins leder 8. december: ‘Amputeret databrug

Chefredaktørens svar: ‘Nej, Claus Thomsen, min leder var ikke udokumenteret, og det er ikke synd for Kühnau

 

Skriv kommentar