Å-politikere: Sundhedsvidenskabelig evidens skal der ikke rokkes ved Otte politikere og tillidsfolk fra Alternativets bagland understreger, at partiets sundhedspolitik baserer sig på videnskabelig evidens.

Vi er mange, der ser Alternativets sundhedspolitik som en, der baserer sig på videnskabelig evidens. Det vil vi gerne understrege!

I forbindelse med Alternativets deltagelse i forhandlingerne om regeringens udspil til sundhedreform har Dagens Medicin sat fokus på Alternativets sundhedspolitik. Alternativets sundhedsvision ‘Helbred og Helhed’ blev udviklet i 2017, og mange af forfatterne af dette debatindlæg deltog i udviklingen af den.

Vi har fulgt debatten her i Dagens Medicin, og flere af os har også deltaget i den efterfølgende debat på de sociale medier. Vi vil gerne slå fast, at vi bakker 100 pct. op om det evidensbaserede sundhedsvæsen, og at vi mener, at evidens skal afgøres med de sundhedsvidenskabelige metoder.

Det er således vores opfattelse, at Alternativets sundhedspolitik skal læses ud fra en grundlæggende præmis om tillid til den medicinske faglighed og videnskab. Vi vil ikke lave sundheds-, uddannelses- eller forskningspolitik, der ignorerer eller kompromitterer den videnskabelige metode.

For os handler det om en helt grundlæggende tillid til videnskaben. Som politikere skal vi ikke blande os i de videnskabelige metoder, som forskere og andre fagpersoner anvender. Ligesom vi stoler på klimaforskerne, når det handler om global opvarmning, så stoler vi selvfølgelig også på sundhedsvidenskaben, når det handler om behandling af sygdomme.

Vi ser til gengæld en strukturel udfordring i det nuværende system, hvor medicinforskning i meget stor grad er koncentreret i globale medicinalvirksomheder, som har så mange ressourcer, at de har markant nemmere ved at indsamle data nok til at kunne påvise evidens.

Derfor ser vi det som en samfundsopgave at understøtte forskning i ikke-medicinske behandlinger. Vi siger ikke, at det ikke allerede sker. Det gør det, og det er vi glade for. Vi synes bare, det er så vigtigt, at vi skal prioritere det mere endnu. På samme måde er det også en samfundsopgave at sikre medicinsk og klinisk grundforskning.

For os er det også vigtigt, at behandling og forebyggelse går hånd i hånd. Det gør det allerede i mange sammenhænge, men der er også områder, hvor det kan blive bedre. Når medarbejderne i vores sundhedsvæsen har så travlt, at de ikke har tid nok til at give patienterne ordentlig pleje og omsorg, så bliver det svært at klæde patienterne ordentligt på til at undgå mere sygdom.

Alternativet ønsker derfor mere tid til pleje og omsorg, og vi tør også prioritere sundhedsvæsenets begrænsede midler. Der er ikke råd til alt. Vi vil selvfølgelig prioritere det mest effektfulde, når svære valg skal træffes. Derfor har vi nu gennem fire-fem år arbejdet for et prioriteringsinstitut, som både skal kunne prioritere medicin og behandlinger. Naturligvis på baggrund af evidens.

Vi ønsker med andre ord et evidensbaseret sundhedsvæsen, hvor der er tid til både forebyggelse og behandling, og hvor samfundet spiller en aktiv rolle i at sikre forskning i de behandlingsformer, der ikke har medicinalindustriens bevågenhed. Og ja, vores børn er selvfølgelig vaccinerede!

Skriv kommentar