Sundhedsminister er åben for nye ejerskabsformer i almen praksis

Sundhedsminister er åben for nye ejerskabsformer i almen praksis Sundhedsministeren er ikke afvisende overfor at nytænke ejerskabsforholdene i almen praksis. Men den diskussion giver ikke mening oven på en netop indgået overenskomstaftale, lyder det fra Danske Regioner.

Man skal ikke afskrive, at der kan være behov for at se på ejerskabsforholdene i almen praksis, selvom kapitalfondenes indtog i praksissektoren ikke er lige om hjørnet. Sådan lød meldingen fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), da hun torsdag var kaldt til åbent samråd af sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) om liberalisering af det danske lægemarked.

»Vi skal ikke ændre generelt på den måde, vi driver praksis. Kapitalfonde skal heller ikke kunne gå på storindkøb. Men vi skal sikre patienterne,« sagde hun til det åbne samråd.

Hun understregede flere gange, at det i hendes optik er uklogt fuldstændig at afskære muligheden for at omstrukturere ejerskabsforholdene i den primære sektor, hvis lægemanglen fortsætter. I samme ombæring roste hun det store fokus på fleksibilitet, der allerede er i den nye overenskomstaftale, bl.a. med et tiltag, der vil lempe adgangen til delepraksis i lægedækningstruede områder.

Nye tanker skal sikre dækning

Debatten om en liberalisering af praksissektoren kommer i kølvandet på en udmelding fra Martin Geertsen og Jacob Jensen, der er spidskandidater for Venstre til regionsrådsvalget i henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland.

I en artikel i Ugebrevet Mandag Morgen i maj måned foreslog de to venstrepolitikere – med opbakning fra Dansk Erhverv –  mere liberalisering på praksisområdet. Således argumenterede de for, at private aktører skal kunne købe klinikker og ikke kun overtage dem på tidsbegrænsede kontrakter som i dag. Samtidig åbnede de op for at lade kapitalfonde opkøbe lægeklinikker. Men der skal ikke gives adgang til, at kapitalfonde kan gå på rov i almen praksis, understregede Ellen Trane Nørby under samrådet:

»Regeringens politik er ikke, at vi skal ændre radikalt på den måde, vi driver almen praksis på her i Danmark, eller at kapitalfonde skal gå ind og gå på storindkøb i den danske primærsektor. Det er overhovedet ikke det, vi ønsker. Men vi ønsker sådan set at sige, at de steder, hvor der er lægemangel, hvad kan der være behov for af initiativer der,« sagde hun.

Men hun erklærede dog, at hun et langt stykke hen ad vejen godt kan »følge argumentationen fra« sine to partifæller. For det vil være uklogt på forhånd at udelukke muligheder, der på længere sigt kan sikre lægedækningen landet over, lød det fra ministeren.

»For når vi har, og det er desværre ‘når’ og ikke ‘hvis’, et problem med lægedækningen, og hvis ejerskabsformerne forhindrer os i at løse problemerne, skal vi så bare fuldstændig afvise, at der kan være behov for at kigge på ejerskabsforholdene?,« lød det retoriske spørgsmål fra Ellen Trane Nørby.

Danske Regioner afviser debat

I Danske Regioner afviser formand Bent Hansen (S) at gå ind i den debat på et tidspunkt, hvor Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation netop er blevet enige om en overenskomstaftale efter 10 måneders forhandlinger.

»Vi har netop lavet en ny overenskomst med PLO i sidste uge. Den indeholder en række tiltag, som har til formål at forbedre lægedækningen, og derfor giver det slet ikke mening for Danske Regioner at indgå i en debat om ejerforholdene af almen praksis,« siger Bent Hansen i et skriftligt svar til Dagens Medicin.

Sundhedsministeren udtrykte til samrådet glæde ved, at der nu er blevet indgået en overenskomst for de praktiserende læger. Hun kritiserede dog aftalen for ikke at være ambitiøs nok, når det kommer til netop at løse problemerne med lægedækning.

Kommentarer

  1. Måske konstante omtaler af mulige omstruktureringer af almen prsksis på 4 år bremser lægers lyst til at investere penge og hjerteblod i egen klinik? Hvis dette fortsætter vil vikarklinikker helt sikkert stige i antal, mens patienter og sundhedsvæsen frustreres over tiltagende forringet kvalitet i almen praksis. Se på eksisterende data for vikarklinikker sammenlignet med PLO-klinikker (regioners egne tal): ringere tilbud og højere pris. Hvorfor mere ad denne vej? Lad os glæde os over OK18 og i FÆLLESSKAB få den til at virke til gavn for hele sundhedsvæsenet.

  2. Der er alt for få penge i almen
    Praksis til at interessere investstorer PLO lægernes enorme mængder af gratis arbejde vil aldrig kunne genere kapitalafkast før omkostningerne kommer op med faktor 4-5 så vi kommer op på svensk niveau.Men det kan hurtigt ske hvis PLO forkaster kontrakforslaget der rummer alt for få midler.Ligesom lægerne stadig er i sultefængsel med lønsumsafgift og ingen momsrefusion.Derfor vil lægemangelen stige og dermed prisen på lægearbejde.Men det er alene politikerne der bestemmer.

  3. Gennemskuet! Der er en del kritiske røster vedr. den indgåede forhandlingsaftale. Det vil være belejliget at få det lukket ned. Derfor: Vi kan overveje andre ejerskabsformer, hvis……….
    Det kan man godt hjælpe hinanden med på tværs af partierne, hvorfor der så indkaldes til samråd, så man kan få sendt det signal til PLO’s medlemmer

  4. Lige siden Lars Løkkes tid som sundhedsminister har partiet Venstre med alle midler forsøgt at privatisere det danske sundhedsvæsen. Som en del af den danske velfærdsmodel, er det danske offentlige sundhedssystem med fri, gratis og lige adgang for alle landets borgere, trods forsøg på økonomisk angreb, stadig en af det danske velfærds juveler. De praktiserende læger, som er den lægefaglige krumptap i den nære sundhedstjeneste, gør klogt i at koble sig så tæt på det offentlige sundhedssystem som det overhovedet er muligt. Både af faglige og etiske grunde.

Skriv kommentar